Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Bożęcki, dr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1466-7220

ResearcherID: Q-4651-2019

Scopus: 56205882700

PBN: 3950542

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem5415840
201911
201833
2017514
201633
201571114
20147115
20137115
2012413
201155
20106114
2009211
2008321
200711
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem5422311
201911
2018321
2017532
2016321
2015752
2014725
2013725
2012413
2011514
20106231
2009211
2008312
200711
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem543915
201911
2018321
201755
201633
2015761
201477
2013743
2012422
2011523
2010642
2009211
2008321
200711
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem541341
201911
2018321
2017532
2016312
201577
2014725
2013725
201244
2011514
201066
2009211
2008312
200711
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem543123
201911
201833
201755
201633
2015734
2014752
2013725
2012413
2011532
2010633
2009211
2008312
200711
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem543321
201911
201833
201755
201633
2015725
2014743
2013743
2012431
2011541
2010624
2009211
2008312
2007111
 • An attempt to set the relation between chemical composition and microbiological activity in AMD reservoirs in the Łęknica region (the Muskau Arch, western Poland) / P. BOŻĘCKI, G. RZEPA // Mineralogical Magazine ; ISSN 0026-461X. — 2011 vol. 75 no. 3, s. 571. — Goldschmidt 2011 : August 14–19, 2011, Prague, Czech Republic : abstracts

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania mineralizacji septarii z Gnaszyna koło CzęstochowyMineralogical investigation of septaria from Gnaszyn near Częstochowa / Maciej PAWLIKOWSKI, Piotr BOŻĘCKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 no. 20, s. [1–12]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11–12], Abstr., Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: Jura, septarie, wtórna mineralizacja

  keywords: Jurassic, septaria, secondary mineralization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania mineralogiczne bomb piroklastycznych z Polany koło Strelnik koło Lubietova : SłowacjaMineralogical investigation of pyroclastic bombs from Polana near Strelniki near Lubietova : Slovakia / Maciej PAWLIKOWSKI, Stanisław Jeleń, Piotr BOŻĘCKI, Urszula Buszkiewicz // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 nr 20, s. [1–18]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [17–18], Abstr., Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: mineralogia, Miocen, bomby wulkaniczne, drewno zmineralizowane opalem

  keywords: mineralogy, Miocene, volcano bombs, wood mineralized with opal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania mineralogiczno-geochemiczne odpadów poflotacyjnych z KGHM Polska Miedź S.A. pod kątem ich wykorzystania oraz ochrony środowiskaMineralogical and geochemical studies of flotation tailings from ”KGHM Polish Copper” company for their potential use and the environment protection / Maciej PAWLIKOWSKI, Piotr BOŻĘCKI // Rudy i Metale Nieżelazne Recykling ; ISSN 0035-9696. — 2016 R. 61 nr 3, s. 107–114. — Bibliogr. s. 114

 • słowa kluczowe: odpady poflotacyjne, możliwości wykorzystania

  keywords: flotation tailings, using possibility

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/67.2016.3.1

5
 • Badania mineralogiczno-petrograficzne i geochemiczne rud żelaza i żużli historycznego hutnictwa : dolina rzeki Kamp : Dolna AustriaMinewralogical and geochemical investigation of Fe ores and slags of historicla valley of Kamp river : Lower Austria / Maciej PAWLIKOWSKI, Maciej Karwowski, Gerhard Putzgruber, Piotr BOŻĘCKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2018 no. 25, s. [1–19]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [18–19], Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: stare górnictwo i hutnictwo żelaza, dolina rzeki Kamp

  keywords: ancient mining and iron production, river Kamp valley

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie chemicznej i fizycznej struktury powierzchni sorbentów naturalnych wykorzystanych do usuwania jonów $Pb^{2+}$ oraz $CD^{2+}$ z roztworów wodnych w układach jedno- i dwuskładnikowychStudy on chemical and physical surface structure of natural sorbents used for remowing $Pb^{2+}$ and $Cd^{2+}$ ions from mono- and biocomponent aqueous solutions / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 3, s. 374–383. — Bibliogr. s. 383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12916/przemchem.2014.374

7
 • Chosen heavy metals in natural environment in Wielka Wieś commune (Southern Poland) / P. BOŻĘCKI // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2009 vol. 41 no. 3 dod. Geovestník, s. 351. — Herlandia 2009: 10th international conference of young geologists : Herl'any 2.–4.4.2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Clinoptilolite treatment of AMD waters from Africa reservoir in the Łuk Mużakowa, w Poland / Rzepka P., BAJDA T., BOŻĘCKI P., MANECKI M., RZEPA G. // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series ; ISSN 1589-4835. — 2012 vol. 7, s. 120. — Bibliogr. s. 120. — Joint MSCC+CEMC 2012 : 5th Mineral Sciences in the Carpathians Conference ; 3rd Central-European Mineralogical Conference : 19–21.04.2012, Miskolc, Hungary

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Dark minute nodules in andesite from the Fintice quarries (Eastern Slovakia), its character and possible originDrobne ciemne koncentracje w andezytach z kamieniołomu w Finticach (Wschodnia Słowacja), ich charakter i prawdopodobne pochodzenie / Marián Košuth, Maciej PAWLIKOWSKI, Piotr BOŻĘCKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2014 nr 18, s. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12–13], Abstr.

 • keywords: extrusive bodies, spotty andesite, dark enclaves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dolomity jako sorbenty $SO_{2}$ stosowane w technologii spalania fluidalnegoDolomites as the $SO_{2}$ sorbents used in the fluidized-bed combustion technology / Elżbieta HYCNAR, Tadeusz Ratajczak, Piotr BOŻĘCKI // W: Sorbenty mineralne 2015 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda, Elżbieta Hycnar. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — ISBN: 978-83-7464-793-9. — S. 105–121. — Bibliogr. s. 120–121, Streszcz., Abstr.. — Toż na dysku Flash

 • słowa kluczowe: dolomity, odpady dolomitowe, procesy odsiarczania, własności sorpcyjne

  keywords: sorption capacity, dolomites, dolomite waste, desulphurisation processes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Effects of lime treatment of AMD waters from Africa reservoir in the Muskau Arch near Łęknica, W Poland / Rzepka P., BOŻĘCKI P., MANECKI M., RZEPA G., Walder I. F. // W: Vinterkonferansen 2013 : Oslo, January 8–10, 2013 / eds. Hans Arne Nakrem, Gunn Kristin Haukdal. — Trondheim : Norsk Gologisk Forening, 2013. — (NGF Abstracts and Proceedings of the Geological Society of Norway ; no. 1). — ISBN: 978-82-92-39478-6. — S. 111–112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Identification of poorly crystalline iron minerals using the DXRD and SE methods / P. BOŻĘCKI // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2011 Roč. 43 č. 1 dod.: Geovestník, s. 58. — Herlandia 2010 : 11th international conference of young geologists : Svätý Jur, Slovak Republic, 29. April – 1. May 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Iły beidellitowe ze złoża węgla brunatnego "Bełchatów" jako surowiec do budowy przesłon hydroizolacyjnychThe beidellite clays from the Bełchatów lignite deposit as a raw material for constructions of waterproofing apertures / Tadeusz Ratajczak, Elżbieta HYCNAR, Piotr BOŻĘCKI // W: Sorbenty mineralne 2017 : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie : [monografia] / red. nauk. Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-944-5. — S. 87–99. — Bibliogr. s. 98–99, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sorbenty mineralne, składowiska odpadów, kationy metali ciężkich

  keywords: mineral sorbents, landfill sites, cations of heavy metals

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Inieraction sparks – mineralsInterakcje wyładowania elektryczne – minerały / Maciej PAWLIKOWSKI, Piotr BOŻĘCKI // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 no. 20, s. [1–24]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Abstr., Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: SEM, iskry, minerały

  keywords: SEM, minerals, artificial sparks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kryterium mineralogiczne jako element oceny przydatności niektórych polskich surowców ilastych do budowy przesłon hydroizolacyjnychMineralogical criterion as a part of suitability assessment of some Polish clay deposits for construction of waterproofing apertures / Tadeusz RATAJCZAK, Elżbieta HYCNAR, Piotr BOŻĘCKI. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2015. — 134, [10] s.. — (Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 1895-6823 ; 194). — Bibliogr. s. [135–144], Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-62922-53-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kryterium mineralogiczne jako element oceny przydatności niektórych polskich surowców ilastych do budowy przesłon hydroizolacyjnychMineralogical criterion as a part of suitability assessment of some Polish raw clay for waterproofing barriers construction / Tadeusz Ratajczak, Elżbieta HYCNAR, Piotr BOŻĘCKI // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2016 R. 57 nr 4, s. 19–25. — Bibliogr. s. 25. — Tradycja i nowoczesność w dokumentowaniu złóż : XVII seminarium z cyklu Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : Chęciny, 1–3 czerwca 2016 r.

 • słowa kluczowe: skład mineralny, składowiska odpadów, skały ilaste, przesłony hydroizolacyjne

  keywords: mineral composition, waste landfills, clay rocks, waterproofing barriers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Łuk Mużakowa – jedna struktura dwa państwa oraz dwie różne historie[The Muskau Arch – one structure of two countries and two different stories] / Piotr BOŻĘCKI // W: Kwasem & młotkiem : studencka konferencja geologiczna: Miękinia 5–7 VI 2009 : materiały konferencyjne. — [Kraków : AGH], [2009]. — S. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Metals and mineral phases of dusts collected in different urban parks of Krakow and their impact on the health of city residents / Alicja KICIŃSKA, Piotr BOŻĘCKI // Environmental Geochemistry and Health ; ISSN 0269-4042. — 2018 vol. 40 no. 1, s. 473–488. — Tryb dostępu: https://goo.gl/reYVjB [2018-02-08]. — Bibliogr. s. 487–488, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-14. — tekst: https://goo.gl/reYVjB

 • keywords: dust, health, urban parks, mineral phases

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10653-017-9934-5

19
 • Microbiological investigations in the Acid Maine Drainage environment near Łęknica (SW Poland) – preliminary results / Piotr BOŻĘCKI, Ewa KISIELOWSKA // W: 1st Students' international geological conference : 16–19 April 2010, Kraków, Poland : abstract / ed. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polish Geological Society, 2010. — ISBN: 978-83-924869-6-1. — S. 11

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Microbiology of acid waters ans ferruginous precipitates formation in the Polish part of the Muskau Arch – preliminary reportMikrobiologia kwaśnych wód a tworzenie się żelazistych osadów w polskiej części Łuku Mużakowa – wstępne wyniki / Piotr BOŻĘCKI, Grzegorz RZEPA, Tadeusz RATAJCZAK // Civil and Environmental Engineering Reports = Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska ; ISSN 2080-5187. — 2010 no. 4, s. 13–18. — Bibliogr. s. 18, Summ., Streszcz.. — ISBN 978-83-7481-347-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Mineral composition on AMD precipitates in the Łęknica region (the Muskau Arch, western Poland) / Grzegorz RZEPA, Piotr BOŻĘCKI // Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN 1896-2203. — Tytuł poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2007 vol. 31, s. 243–246. — Bibliogr. s. 246, Abstr.. — “Orogenic and platform granitoids” : 14th meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Bukowina Tatrzańska, October 18–21, 2007 : extended abstracts / eds. Łukasz Karwowski, Justyna Ciesielczuk, Jolanta Burda

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Mineral suspension and hydrochemical stratification in AMD reservoirs of the Muskau Arch near Łęknica, W Poland / Przemysław Rzepka, Piotr BOŻĘCKI, Maciej MANECKI, Grzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2011 vol. 38, s. 164. — VIII Meeting of the Mineralogical Society of Poland : Mineralogical sciences in XXI century: where do we go? ; XVIII Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Migmatites: contemporary views and examples : Bukowina Tatrzańska, Poland, 21–23 October 2011 : abstracts and field trip guide. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Mineralogical investigation of weathering of cretaceous limestone : an example of phenomenon : Prachodna Cave nera of Roman : North BulgariaBadania mineralogiczne wietrzenia wapieni kredowych : przykład zjawisk w Jaskini Prachodna, koło Roman : północna Bułgaria / Maciej PAWLIKOWSKI, Piotr BOŻĘCKI, Urszula Buszkiewicz, Sara Mandera, Jakub Rędziak // Auxiliary Sciences in Archaeology, Preservation of Relicts and Environmental Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne = [Nauki Pomocnicze w Archeologii, Konserwacji Zabytków i Inżynierii Środowiska] ; ISSN 1689-6742. — 2015 no. 20, s. [1–27]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [26–27], Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: mineralogia, Jaskinia Prachodna, wietrzenie wapieni, kras

  keywords: mineralogy, Prachodna Cave, weathering of limestone, karst

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Mineralogy and geochemistry of ferruginous AMD precipitates in the Łęknica region (the Muskau Arch, western Poland) / BOŻĘCKI P., RZEPA G. // Acta Universitatis Szegediensis ; ISSN 0324-6523. Acta Mineralogica-Petrographica / University of Szeged. Abstract Series ; ISSN 1589-4835. — 2010 vol. 6, s. 342. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — IMA2010 : 20th general meeting of the International Mineralogical Association : 21–27 August, 2010 Budapest, Hungary : abstracts / eds. Luminiţa Zaharia, [et al.]. — Szeged : Department of Mineralogy, Geochemistry and Petrology, University of Szeged, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Modyfikacja powierzchni wybranych sorbentów naturalnych metodami chemicznymi i fizycznymiModification of the surface of selected natural sorbents by chemical and physical methods / Agnieszka BOŻĘCKA, Piotr BOŻĘCKI, Stanisława SANAK-RYDLEWSKA // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 8, s. 1771–1774. — Bibliogr. s. 1774

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.8.34