Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Boroń, mgr inż.

doktorant

* Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
WEAIiE-km, Katedra Metrologii


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • [referat, 2009]
 • TytułCzujnik potencjału pola elektrycznego do pracy w cyfrowym systemie pomiarowym
  AutorzyArtur BOROŃ, Andrzej BIEŃ
  ŹródłoModelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVII sympozjum : Krynica, 20-24 września 2009 / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Eletrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2009. — S. 97–102
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułNowe układy izolatorów galwanicznych sygnałów dolnopasmowych
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Artur BOROŃ, Michał SZYPER, Andrzej WETULA, Tadeusz ŻEGLEŃ
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2009 vol. 55 nr 12, s. 1008–1011
3
 • [referat, 2009]
 • TytułNowoczesne metody pomiarów w systemach elektroenergetycznych
  AutorzyAndrzej BIEŃ, Dariusz BORKOWSKI, Krzysztof DUDA, Andrzej WETULA, Artur BOROŃ
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 207–210
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułObwody wejściowe do rejestracji sygnałów energetycznych
  AutorzyArtur BOROŃ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2008 R. 84 nr 5, s. 119–121
5
 • [zgłoszenie patentowe, 2009]
 • TytułOptyczny transmiter energii elektrycznej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SZYPER Michał, BIEŃ Andrzej, WOJNAR Edward, WETULA Andrzej, BOROŃ Artur
  DetailsInt.Cl.: G02B 6/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 385380 A1 ; Opubl. 2009-12-07. — Zgłosz. nr P.385380 z dn. 2008-06-06 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2009  nr 25, s. 32. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL385380A1.pdf
6
 • [zgłoszenie patentowe, 2010]
 • TytułSposób transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemnościową i układ elektroniczny przeznaczony do transferu sygnałów analogowych przez barierę pojemnościową
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SZYPER Michał, ŻEGLEŃ Tadeusz, BOROŃ Artur, GRYBOŚ Paweł, SZCZYGIEŁ Robert
  DetailsInt.Cl.: H03F 3/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386193 A1 ; Opubl. 2010-04-12. — Zgłosz. nr P.386193 z dn. 2008-09-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2010  nr 8, s. 25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386193A1.pdf
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułSystem akwizycji sygnałów energetycznych
  AutorzyArtur BOROŃ
  ŹródłoElektrotechnika i Elektronika : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 27 z. 1, s. 1–5. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/ELEKTROTECHNIKA/27-1/elektro01.pdf
8
 • [zgłoszenie patentowe, 2009]
 • TytułŚwiatłowodowy kabel optoelektryczny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SZYPER Michał, BIEŃ Andrzej, WOJNAR Edward, WETULA Andrzej, BOROŃ Artur
  DetailsInt.Cl.: G02B 6/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 385248 A1 ; Opubl. 2009-11-23. — Zgłosz. nr P.385248 z dn. 2008-05-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2009  nr 24, s. 29–30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL385248A1.pdf
9
 • [zgłoszenie patentowe, 2010]
 • TytułUkład elektryczny zwiększający odporność izolatorów galwanicznych na wysokonapięciowe zakłócenia wspólne
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SZYPER Michał, ŻEGLEŃ Tadeusz, BOROŃ Artur, GRYBOŚ Paweł, SZCZYGIEŁ Robert
  DetailsInt.Cl.: H03F 3/387textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386192 A1 ; Opubl. 2010-04-12. — Zgłosz. nr P.386192 z dn. 2008-09-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2010  nr 8, s. 25–26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386192A1.pdf