Wykaz publikacji wybranego autora

Kinga Pielichowska, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5049-8869

ResearcherID: D-4601-2011

Scopus: 7801498649

PBN: 901115

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 151, z ogólnej liczby 151 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2016]
 • TytułAcrylic bone cements modified with PEG/chitosan systems
  AutorzyKlaudia KRÓL, Paulina Chylińska, Kinga PIELICHOWSKA
  ŹródłoModern polymeric materials for environmental applications : 6textsuperscript{th} international seminar including COST MP1206 workshop 'Electrospinning vs traditional polymer processing methods: comparison of innovative technical applications' : Kraków, 27–29 April 2016, Vol. 6 / ed. Krzysztof Pielichowski ; Cracow University of Technology. Faculty of Chemical Engineering and Technology. Department of Chemistry and Technology of Polymers. — Tarnów : Tomasz Mariusz Majka Publisher, cop. 2016. — S. 183–190
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułAkrylanowy cement kostny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PIELICHOWSKA Kinga, BŁAŻEWICZ Stanisław
  DetailsInt.Cl.: A61L 24/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406713 A1 ; Opubl. 2015-07-06. — Zgłosz. nr P.406713 z dn. 2013-12-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 14, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406713A1.pdf
 • słowa kluczowe: akrylanowy cement kostny, materiały fazowo-zmienne, poli(glikol etylenowy), akumulacja energii cieplnej

  keywords: phase change materials, thermal energy storage, acrylic bone cement, poly(ethylene glycol)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułAkrylanowy cement kostny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Kinga PIELICHOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  DetailsInt.Cl.: A61L 24/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223422 B1 ; Udziel. 2015-12-11 ; Opubl. 2016-10-31. — Zgłosz. nr P.406713 z dn. 2013-12-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223422B1.pdf
 • słowa kluczowe: akrylanowy cement kostny, materiały fazowo-zmienne, poli(glikol etylenowy), akumulacja energii cieplnej

  keywords: phase change materials, thermal energy storage, acrylic bone cement, poly(ethylene glycol)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2018]
 • TytułAlginate-based hydrogels modified with graphene oxide for cartilage regeneration
  AutorzyKlaudia ORDON, Aleksandra Lach, Monika Skoczeń, Kinga PIELICHOWSKA
  ŹródłoISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — S. 119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • [referat, 2008]
 • TytułAssessment of ${Mg(OH)_{2}}$ usability obtained from solution after sphalerite leaching to winning polyethylene composites
  AutorzyKinga PIELICHOWSKA, Sylwester Żelazny
  ŹródłoWASTE RECYCLING XII : international conference : Kraków, 20–22. 11. 2008 : book of abstracts / editorial staff Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania nad otrzymywaniem nanokompozytów POM/HAP dla zastosowań biomedycznych
  AutorzyKinga PIELICHOWSKA
  ŹródłoII Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułBioactive polymer/hydroxyapatite (nano)composites for bone tissue regeneration
  AutorzyKinga PIELICHOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoBiopolymers : lignin, proteins, bioactive nanocomposites / eds. Akihiro Abe, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2010. — S. 97–207
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2008]
 • TytułBioactive POM/HAp nanocomposites for bone implants
  AutorzyKinga PIELICHOWSKA
  ŹródłoModern polymeric materials for environmental applications : 3textsuperscript{rd} international seminar : Kraków, 14–16 may 2008, Vol. 3 / ed. Krzysztof Pielichowski ; Cracow University of Technology. Faculty of Chemical Engineering and Technology. Department of Chemistry and Technology of Polymers. — Kraków : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA, 2008. — S. 179–184
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBioactivity and stability studies of POM/HAp nanocomposities
  AutorzyKinga PIELICHOWSKA, Ewa STODOLAK
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2010 R. 13 nr 99–101, s. 1–2
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBioaktywne nanokompozyty POM/HAP dla zastosowań medycznych
  AutorzyKinga PIELICHOWSKA
  ŹródłoChemik : nauka-technika-rynek. — 2010 [nr] 9 Suppl., s. 120, S03_KS_9
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2018]
 • TytułBiogas production from agricultural and municipal waste
  AutorzyMonika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Kinga PIELICHOWSKA, Jakub Sikora
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 68
 • keywords: thermal analysis, biogas, municipal waste, biogas plant, digestate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułBiomedical implants for bone tissue replacement and regeneration
  AutorzyPiotr SZCZEPAŃCZYK, Krzysztof PAZDAN, Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoGreen polymer composites technology : properties and applications / ed. by Inamuddin. — Boca Raton : Taylor & Francis Group, cop. 2017. — S. 189–210
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2015]
 • TytułChitosan-based hydrogels modified with silk fibres for cartilage tissue regeneration
  AutorzyMagdalena KOZIOŁ, Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — S. 787
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułChitosan-based hydrogels: preparation, properties, and applications
  AutorzyPatrycja DOMALIK-PYZIK, Jan CHŁOPEK, Kinga PIELICHOWSKA
  ŹródłoCellulose-based superabsorbent hydrogels / ed. Md. Ibrahim H. Mondal. — Switzerland : Springer, cop. 2019. — S. 1665–1693
 • keywords: biomaterials, tissue engineering, chitosan, hydrogels, polysaccharides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-77830-3_55

22
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułComparison of phase structures and surface free energy values for the coatings synthesised from linear polyurethanes and from waterborne polyurethane cationomers
  AutorzyPiotr Król, Bożena Król, Kinga PIELICHOWSKA, Stanisław Pikus
  ŹródłoColloid and Polymer Science. — 2011 vol. 289 iss. 15–16, s. 1757–1767. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00396-011-2515-8.pdf
 • keywords: AFM, DSC, polyurethane coating, phase structure, physical interactions, WAXS, surface free energy parameters by van Oss-Good and Owens-Wendt methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s00396-011-2515-8

24
25
 • [referat, 2018]
 • TytułEkologiczne materiały poliuretanowe dla budownictwa
  AutorzyPiotr Król, Bożena Król, Kinga PIELICHOWSKA
  Źródło61. Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : 17–21 września 2018, Kraków : materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia / red. prowadzący Agnieszka Węgrzyn. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2018. — S. S04-12 S04KS17
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: