Wykaz publikacji wybranego autora

Kinga Pielichowska, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kbik, Katedra Biomateriałów i Kompozytów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5049-8869

ResearcherID: D-4601-2011

Scopus: 7801498649

PBN: 901115

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 186, z ogólnej liczby 186 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułA study on the melting and crystallization of polyoxymethylene-copolymer/hydroxyapatite nanocomposites
  AutorzyKinga PIELICHOWSKA, Ewa Dryzek, Zbigniew Olejniczak, Elżbieta PAMUŁA, Joanna Pagacz
  ŹródłoPolymers for Advanced Technologies. — 2013 vol. 24 iss. 3, s. 318–330. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pat.3086/pdf
2
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2019]
 • TytułAcetal polymers modified with hybrid inorganic-organic hydroxyapatite-based systems
  AutorzyKlaudia KRÓL-MORKISZ, Kinga PIELICHOWSKA
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2019 vol. 22 no. 153 spec. iss., s. 90. — tekst: http://biomat.krakow.pl/files/journal/2019/153f.pdf
3
4
 • [referat, 2016]
 • TytułAcrylic bone cements modified with PEG/chitosan systems
  AutorzyKlaudia KRÓL, Paulina Chylińska, Kinga PIELICHOWSKA
  ŹródłoModern polymeric materials for environmental applications : 6textsuperscript{th} international seminar including COST MP1206 workshop 'Electrospinning vs traditional polymer processing methods: comparison of innovative technical applications' : Kraków, 27–29 April 2016, Vol. 6 / ed. Krzysztof Pielichowski ; Cracow University of Technology. Faculty of Chemical Engineering and Technology. Department of Chemistry and Technology of Polymers. — Tarnów : Tomasz Mariusz Majka Publisher, cop. 2016. — S. 183–190
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAcrylic bone cements modified with poly(ethylene glycol)-based biocompatible phase-change materials
  AutorzyKlaudia KRÓL, Beata MACHERZYŃSKA, Kinga PIELICHOWSKA
  ŹródłoJournal of Applied Polymer Science. — 2016 vol. 133 iss. 36, s. 43898-1–43898-11. — tekst: http://goo.gl/sp1nJX
6
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułAkrylanowy cement kostny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PIELICHOWSKA Kinga, BŁAŻEWICZ Stanisław
  DetailsInt.Cl.: A61L 24/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406713 A1 ; Opubl. 2015-07-06. — Zgłosz. nr P.406713 z dn. 2013-12-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 14, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406713A1.pdf
7
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułAkrylanowy cement kostny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Kinga PIELICHOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  DetailsInt.Cl.: A61L 24/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223422 B1 ; Udziel. 2015-12-11 ; Opubl. 2016-10-31. — Zgłosz. nr P.406713 z dn. 2013-12-27. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223422B1.pdf
8
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAlginate-based hydrogels modified with graphene oxide and hydroxyapatite for cartilage tissue regeneration
  AutorzyAleksandra LACH, Monika Skoczeń, Klaudia ORDON, Kinga PIELICHOWSKA
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 52. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf
9
 • [referat, 2018]
 • TytułAlginate-based hydrogels modified with graphene oxide for cartilage regeneration
  AutorzyKlaudia ORDON, Aleksandra Lach, Monika Skoczeń, Kinga PIELICHOWSKA
  ŹródłoISBPPB 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Biomedical polymers & polymeric biomaterials : 15-18 July 2018, Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House "Akapit", 2018. — S. 119
10
 • [referat, 2019]
 • TytułAnaliza procesu degradacji termicznej kompozytów poliacetalowych modyfikowanych funkcjonalizowanym hydroksyapatytem
  AutorzyKatarzyna NOWICKA, Klaudia KRÓL, Kinga PIELICHOWSKA
  ŹródłoSAT'2019 : IX Szkoła Analizy Termicznej : 22–25 września 2019, Zakopane : streszczenia, program. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — S. 38
11
12
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2018]
 • TytułApplication of polymer- and graphene- based materials in biomedical research
  AutorzyMałgorzata Sekuła, Patrycja DOMALIK-PYZIK, [et al.], Karolina KOSOWSKA, Martyna HUNGER, Natalia ZŁOCISTA-SZEWCZYK, [et al.], Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK, [et al.]
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2018 vol. 21 no. 148 spec. iss., s. 66. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/files/journal/2018/148f.pdf
13
 • [referat, 2008]
 • TytułAssessment of ${Mg(OH)_{2}}$ usability obtained from solution after sphalerite leaching to winning polyethylene composites
  AutorzyKinga PIELICHOWSKA, Sylwester Żelazny
  ŹródłoWASTE RECYCLING XII : international conference : Kraków, 20–22. 11. 2008 : book of abstracts / editorial staff Zbigniew Wzorek, Katarzyna Fela. — [Kraków : s. n.], [2008]. — S. 47
14
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania nad otrzymywaniem nanokompozytów POM/HAP dla zastosowań biomedycznych
  AutorzyKinga PIELICHOWSKA
  ŹródłoII Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]
15
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułBioactive polymer/hydroxyapatite (nano)composites for bone tissue regeneration
  AutorzyKinga PIELICHOWSKA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoBiopolymers : lignin, proteins, bioactive nanocomposites / eds. Akihiro Abe, [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2010. — S. 97–207
16
 • [referat, 2008]
 • TytułBioactive POM/HAp nanocomposites for bone implants
  AutorzyKinga PIELICHOWSKA
  ŹródłoModern polymeric materials for environmental applications : 3textsuperscript{rd} international seminar : Kraków, 14–16 may 2008, Vol. 3 / ed. Krzysztof Pielichowski ; Cracow University of Technology. Faculty of Chemical Engineering and Technology. Department of Chemistry and Technology of Polymers. — Kraków : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne TEZA, 2008. — S. 179–184
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBioactivity and stability studies of POM/HAp nanocomposities
  AutorzyKinga PIELICHOWSKA, Ewa STODOLAK
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2010 R. 13 nr 99–101, s. 1–2
18
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBioaktywne nanokompozyty POM/HAP dla zastosowań medycznych
  AutorzyKinga PIELICHOWSKA
  ŹródłoChemik : nauka-technika-rynek. — 2010 [nr] 9 Suppl., s. 120, S03_KS_9
19
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBio-based polyurethane for surgical applications – influence of PEG molar mass, biological and thermal properties of polyurethane composites
  AutorzyKlaudia ORDON, Piotr SZATKOWSKI, Kinga PIELICHOWSKA
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2019 vol. 22 no. 153 spec. iss., s. 59. — tekst: http://biomat.krakow.pl/files/journal/2019/153f.pdf
20
 • [referat, 2018]
 • TytułBiogas production from agricultural and municipal waste
  AutorzyMonika KUŹNIA, Anna MAGIERA, Wojciech JERZAK, Kinga PIELICHOWSKA, Jakub Sikora
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 68
21
22
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułBiomedical implants for bone tissue replacement and regeneration
  AutorzyPiotr SZCZEPAŃCZYK, Krzysztof PAZDAN, Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoGreen polymer composites technology : properties and applications / ed. by Inamuddin. — Boca Raton : Taylor & Francis Group, cop. 2017. — S. 189–210
23
 • [referat, 2015]
 • TytułChitosan-based hydrogels modified with silk fibres for cartilage tissue regeneration
  AutorzyMagdalena KOZIOŁ, Kinga PIELICHOWSKA, Jan CHŁOPEK
  ŹródłoESB 2015 [Dokument elektroniczny] : 27th European conference on Biomaterials : 30 August – 3 September, Kraków, Poland : final programme and book of abstracts. — Kraków : Scientific Publishing House „Akapit”, cop. 2015. — S. 787
24
 • [fragment książki, 2019]
 • TytułChitosan-based hydrogels: preparation, properties, and applications
  AutorzyPatrycja DOMALIK-PYZIK, Jan CHŁOPEK, Kinga PIELICHOWSKA
  ŹródłoCellulose-based superabsorbent hydrogels / ed. Md. Ibrahim H. Mondal. — Switzerland : Springer, cop. 2019. — S. 1665–1693
25