Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Dwornik, dr

poprzednio: Drzymała

wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2511410
202011
2017431
201511
2013615
2012211
201033
2009211
200866
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem25178
202011
2017422
201511
2013642
201222
2010321
200922
2008642
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem25223
202011
2017422
201511
201366
201222
201033
200922
2008651
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem25322
202011
2017413
201511
201366
201222
201033
200922
200866
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem25817
202011
201744
201511
2013633
2012211
201033
200922
200866
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem251213
202011
2017413
201511
2013633
2012211
201033
200922
20086331
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza wpływu wód kopalnianych odprowadzanych ze zlikwidowanej KWK Dębieńsko do rzeki Bierawki na jej stan chemiczny w świetle aktualnych przepisów prawnych
  AutorzyMałgorzata DRZYMAŁA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA
  ŹródłoMateriały na XIX sympozjum naukowo-techniczne pt. Gospodarowanie wodami podziemnymi w aktualnych uwarunkowaniach : Częstochowa 19–20 kwietnia 2012 r. / red. prowadzący: Elżbieta Kowalczyk ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZITS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [s. n.], 2012. — S. 85–95
2
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2013]
 • TytułAssessment of stability of groundwater chemical composition from Nadzieja Spring
  AutorzyMałgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2012 [wyd. 2013] vol. 38 no. 4, s. 459–460. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.4/geol.2012.38.4.abstracts.pdf
3
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułBPA – an endocrine disrupting compound in water used for drinking purposes, a snapshot from South Poland
  AutorzyEwa KMIECIK, Katarzyna STYSZKO, Katarzyna WĄTOR, Małgorzata DWORNIK, Barbara TOMASZEWSKA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2020 vol. 46 iss. 1, s. 5–16. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/public/journals/7/forthcoming/Geology20_1Kmieciketaldozapowiedzi.pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułChlorowce w wodach powierzchniowych zlewni górnej Odry
  AutorzyMałgorzata DRZYMAŁA, Irena Pluta, Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 4, s. 32–39
6
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2013]
 • TytułInfluence of sampling method of uncertainty associated with bromide determination in surface and coalmine water monitoring
  AutorzyMałgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2012 [wyd. 2013] vol. 38 no. 4, s. 461–462. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2012.38.4/geol.2012.38.4.abstracts.pdf
7
 • [referat, 2017]
 • TytułObecność w wodach podziemnych substancji zaburzających gospodarkę hormonalną człowieka — wyniki badań wstępnych
  AutorzyEwa KMIECIK, Katarzyna STYSZKO, Katarzyna WĄTOR, Justyna DURAK, Małgorzata DWORNIK
  ŹródłoTransformacja zanieczyszczeń w środowisku : II ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 14-15 grudnia 2017 : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 11
8
 • [referat, 2008]
 • TytułOcena niepewności związanej z opróbowaniem w monitoringu wód podziemnych
  AutorzyEwa KMIECIK, Katarzyna PODGÓRNI, Małgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoJakość w chemii analitycznej 4 : [IV] ogólnopolska konferencja naukowa : Warszawa, 27–28 listopada 2008 roku / Stowarzyszenie RefMat. — Warszawa : s. n., 2008. — S. 37
9
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułOcena niepewności związanej z opróbowaniem w monitoringu wód podziemnych na przykładzie Zdroju Królewskiego w Krakowie
  AutorzyEwa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA, Katarzyna PODGÓRNI
  ŹródłoChemometria w nauce i praktyce / pod red. Dariusza Zuby, Andrzeja Parczewskiego. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2009. — S. 81–92
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułOcena stabilności składu chemicznego wód leczniczych ze Zdroju Głównego w Krzeszowicach
  AutorzyJadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA, Ewa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2009 nr 436 z. 9/2, s. 497–506
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułOcena stanu chemicznego wód podziemnych w zlewni Sękówki
  AutorzyEwa KMIECIK, Robert ZDECHLIK, Małgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 456. Hydrogeologia. — 2013 z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 287–291
12
 • [referat, 2010]
 • TytułOcena wariancji technicznej oznaczeń sodu uzyskanych metodą ICP-MS w próbkach wody podziemnej
  AutorzyMałgorzata DRZYMAŁA, Katarzyna WĄTOR, Wiesław KNAP
  ŹródłoZastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej : XV konferencja : 6–7 grudnia 2010, Kraków / red. nauk. Małgorzata Iwona Szynkowska, Sławomir Garboś, Dorota Święcicka ; Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka. Wydział Chemiczny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. — Kraków : Politechnika Krakowska, [2010]. — S. 36
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułPraktyczne aspekty opróbowania wód w systemie monitoringu wód podziemnych
  AutorzyRobert ZDECHLIK, Małgorzata DRZYMAŁA, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 456. Hydrogeologia. — 2013 z. XIV/2: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 659–663
14
 • [referat, 2017]
 • TytułPreliminary results of ibuprofen residue determination in water from southern Poland
  AutorzyKMIECIK E., WĄTOR K., DWORNIK M., STYSZKO K.
  ŹródłoIWA 10th micropol & ecohazars conference : 17–20 September 2017, Vienna, Austria. — [Vienna : s. n.], [2017]. — S. [1]
15
 • [referat, 2013]
 • TytułProcedury poboru próbek wód powierzchniowych i podziemnych
  AutorzyRobert ZDECHLIK, Małgorzata DRZYMAŁA, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoKonferencja monitoring i działania na rzecz dobrego stanu wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej : doświadczenia polskie i niemieckie : 30 września, 2013, Warszawa. — Kraków : WESSLING Polska Sp. z o o., cop. 2013. — S. 42–45
16
 • [referat, 2008]
 • TytułPrzyczyny zmian składu chemicznego wód artezyjskich ujmowanych w zdroju Królewskim w Krakowie
  AutorzyJadwiga SZCZEPAŃSKA, Ewa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoProblemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : materiały na XVII sympozjum naukowo-techniczne pt. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód podziemnych na terenach przekształconych antropogenicznie : Częstochowa 17–18 kwietnia 2008 r. / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy „Wodociągach Częstochowskich” S. A.. — [Częstochowa : s. n.], [2008]. — S. 98–107
17
 • [referat, 2017]
 • TytułResidues of pharmaceuticals in the water - results of preliminary tests : [abstract]
  AutorzyEwa KMIECIK, Małgorzata DWORNIK, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR, Katarzyna STYSZKO
  Źródło2textsuperscript{nd} PTIM 2017 proceedings book [Dokument elektroniczny] : 2textsuperscript{nd} international Caparica conference on Pollutant toxic ions & molecules : November 6textsuperscript{th}–9textsuperscript{th} 2017, Caparica, Portugal / [eds.] Marta Silva [et al.]. — Caparica : [s. n.], 2017. — S. 204
18
 • [referat, 2008]
 • TytułTrendy zmian stężeń żelaza w wodach podziemnych ze zdroju królewkiego w Krakowie
  AutorzyE. KMIECIK, K. PODGÓRNI, M. DRZYMAŁA, Anna Gibowska-Sikora
  ŹródłoMechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych : materiały XXII ogólnopolskiego seminarium : [Kraków 20 wrzesień, 2008] / pod red. Henryka Lacha ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. — Kraków : [AP], 2008. — S. 90–92
19
 • [referat, 2008]
 • TytułUncertainty associated with groundwater sampling (Królewski spring, Kraków, Poland)
  AutorzyEwa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA, Katarzyna PODGÓRNI
  ŹródłoChemometria : metody i zastosowania : IV konferencja dydaktyczno-szkoleniowa : [Zakopane, 23–26 października 2008 r.] / Komisja Chemometrii i Metrologii Chemicznej. Komitet Chemii Analitycznej PAN, [et al.]. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 40–41
20
 • [referat, 2008]
 • TytułUncertainty associated with the assessment of trends in groundwater quality (Krolewski spring, Krakow, Poland)
  AutorzyEwa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoNew developments in measurement uncertainty in chemical analysis : Symposium at BAM, Berlin 15–16 April 2008 : proceedings. — [Berlin : s. n.], [2008]. — S. [1–3], Poster
21
 • [referat, 2010]
 • TytułUncertainty involved in sampling process and its influence on the overall performance of groundwater quality monitoring
  AutorzyEwa KMIECIK, Adam POSTAWA, Katarzyna WĄTOR, Małgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoXXXVIII IAH Congress : Groundwater quality sustainability : Krakow, 12–17 September 2010 : abstract book, Vol. 1 / eds. Andrzej Zuber, Jarosław Kania, Ewa Kmiecik. — Katowice : University of Silesia Press, 2010. — S. 222
22
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWpływ metodyki opróbowania na niepewność oznaczeń jodków w wodach powierzchniowych Zlewni Górnej Odry i w wodach kopalnianych do niej odprowadzanych
  AutorzyMałgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2012 R. 51 z. 2, s. 63–75
24
 • [referat, 2008]
 • TytułWpływ metodyki oznaczeń składników chemicznych na ocenę ich zmienności w układzie czasowym
  AutorzyEwa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA, Gertruda Badura, Wiesław KNAP
  ŹródłoJakość w chemii analitycznej 4 : [IV] ogólnopolska konferencja naukowa : Warszawa, 27–28 listopada 2008 roku / Stowarzyszenie RefMat. — Warszawa : s. n., 2008. — S. 38
25
 • [referat, 2010]
 • TytułWpływ operatora oraz metodyki oznaczeń składników chemicznych na ocenę ich stabilności w wodach podziemnych
  AutorzyMałgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoKwasem & młotkiem : studencka konferencja geologiczna: Miękinia 4–6 VI 2010 : materiały konferencyjne. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. 8–9