Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Dwornik, dr

poprzednio: Drzymała

wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2511410
202011
2017431
201511
2013615
2012211
201033
2009211
200866
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem25178
202011
2017422
201511
2013642
201222
2010321
200922
2008642
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem25223
202011
2017422
201511
201366
201222
201033
200922
2008651
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem25322
202011
2017413
201511
201366
201222
201033
200922
200866
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem25817
202011
201744
201511
2013633
2012211
201033
200922
200866
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem251213
202011
2017413
201511
2013633
2012211
201033
200922
20086331
 • Analiza wpływu wód kopalnianych odprowadzanych ze zlikwidowanej KWK Dębieńsko do rzeki Bierawki na jej stan chemiczny w świetle aktualnych przepisów prawnych
2
 • Assessment of stability of groundwater chemical composition from Nadzieja Spring
3
 • Bisfenol A w wodach – wyniki badań wstępnych
4
 • BPA – an endocrine disrupting compound in water used for drinking purposes, a snapshot from South Poland
5
 • Chlorowce w wodach powierzchniowych zlewni górnej Odry
6
 • Influence of sampling method of uncertainty associated with bromide determination in surface and coalmine water monitoring
7
 • Obecność w wodach podziemnych substancji zaburzających gospodarkę hormonalną człowieka — wyniki badań wstępnych
8
 • Ocena niepewności związanej z opróbowaniem w monitoringu wód podziemnych
9
 • Ocena niepewności związanej z opróbowaniem w monitoringu wód podziemnych na przykładzie Zdroju Królewskiego w Krakowie
10
 • Ocena stabilności składu chemicznego wód leczniczych ze Zdroju Głównego w Krzeszowicach
11
 • Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w zlewni Sękówki
12
 • Ocena wariancji technicznej oznaczeń sodu uzyskanych metodą ICP-MS w próbkach wody podziemnej
13
 • Praktyczne aspekty opróbowania wód w systemie monitoringu wód podziemnych
14
 • Preliminary results of ibuprofen residue determination in water from southern Poland
15
 • Procedury poboru próbek wód powierzchniowych i podziemnych
16
 • Przyczyny zmian składu chemicznego wód artezyjskich ujmowanych w zdroju Królewskim w Krakowie
17
 • Residues of pharmaceuticals in the water - results of preliminary tests
18
 • Trendy zmian stężeń żelaza w wodach podziemnych ze zdroju królewkiego w Krakowie
19
 • Uncertainty associated with groundwater sampling (Królewski spring, Kraków, Poland)
20
 • Uncertainty associated with the assessment of trends in groundwater quality (Krolewski spring, Krakow, Poland)
21
 • Uncertainty involved in sampling process and its influence on the overall performance of groundwater quality monitoring
22
 • Wpływ metod analiz na niepewność oznaczeń chlorowców w wodach powierzchniowych zlewni górnej Odry i w wodach kopalnianych do niej odprowadzanych
23
 • Wpływ metodyki opróbowania na niepewność oznaczeń jodków w wodach powierzchniowych Zlewni Górnej Odry i w wodach kopalnianych do niej odprowadzanych
24
 • Wpływ metodyki oznaczeń składników chemicznych na ocenę ich zmienności w układzie czasowym
25
 • Wpływ operatora oraz metodyki oznaczeń składników chemicznych na ocenę ich stabilności w wodach podziemnych