Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Dwornik, dr

poprzednio: Drzymała

wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Assessment of stability of groundwater chemical composition from Nadzieja Spring
2
  • Chlorowce w wodach powierzchniowych zlewni górnej Odry
3
  • Influence of sampling method of uncertainty associated with bromide determination in surface and coalmine water monitoring
4
  • Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w zlewni Sękówki
5
  • Praktyczne aspekty opróbowania wód w systemie monitoringu wód podziemnych
6
  • Procedury poboru próbek wód powierzchniowych i podziemnych