Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Dwornik, dr

poprzednio: Drzymała

wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Ocena niepewności związanej z opróbowaniem w monitoringu wód podziemnych
2
  • Przyczyny zmian składu chemicznego wód artezyjskich ujmowanych w zdroju Królewskim w Krakowie
3
  • Trendy zmian stężeń żelaza w wodach podziemnych ze zdroju królewkiego w Krakowie
4
  • Uncertainty associated with groundwater sampling (Królewski spring, Kraków, Poland)
5
  • Uncertainty associated with the assessment of trends in groundwater quality (Krolewski spring, Krakow, Poland)
6
  • Wpływ metodyki oznaczeń składników chemicznych na ocenę ich zmienności w układzie czasowym