Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Dwornik, dr

poprzednio: Drzymała

wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [referat, 2008]
 • TytułOcena niepewności związanej z opróbowaniem w monitoringu wód podziemnych
  AutorzyEwa KMIECIK, Katarzyna PODGÓRNI, Małgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoJakość w chemii analitycznej 4 : [IV] ogólnopolska konferencja naukowa : Warszawa, 27–28 listopada 2008 roku / Stowarzyszenie RefMat. — Warszawa : s. n., 2008. — S. 37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2008]
 • TytułPrzyczyny zmian składu chemicznego wód artezyjskich ujmowanych w zdroju Królewskim w Krakowie
  AutorzyJadwiga SZCZEPAŃSKA, Ewa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoProblemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : materiały na XVII sympozjum naukowo-techniczne pt. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód podziemnych na terenach przekształconych antropogenicznie : Częstochowa 17–18 kwietnia 2008 r. / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy „Wodociągach Częstochowskich” S. A.. — [Częstochowa : s. n.], [2008]. — S. 98–107
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2008]
 • TytułTrendy zmian stężeń żelaza w wodach podziemnych ze zdroju królewkiego w Krakowie
  AutorzyE. KMIECIK, K. PODGÓRNI, M. DRZYMAŁA, Anna Gibowska-Sikora
  ŹródłoMechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych : materiały XXII ogólnopolskiego seminarium : [Kraków 20 wrzesień, 2008] / pod red. Henryka Lacha ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. — Kraków : [AP], 2008. — S. 90–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2008]
 • TytułUncertainty associated with groundwater sampling (Królewski spring, Kraków, Poland)
  AutorzyEwa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA, Katarzyna PODGÓRNI
  ŹródłoChemometria : metody i zastosowania : IV konferencja dydaktyczno-szkoleniowa : [Zakopane, 23–26 października 2008 r.] / Komisja Chemometrii i Metrologii Chemicznej. Komitet Chemii Analitycznej PAN, [et al.]. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 40–41
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2008]
 • TytułUncertainty associated with the assessment of trends in groundwater quality (Krolewski spring, Krakow, Poland)
  AutorzyEwa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoNew developments in measurement uncertainty in chemical analysis : Symposium at BAM, Berlin 15–16 April 2008 : proceedings. — [Berlin : s. n.], [2008]. — S. [1–3], Poster
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2008]
 • TytułWpływ metodyki oznaczeń składników chemicznych na ocenę ich zmienności w układzie czasowym
  AutorzyEwa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA, Gertruda Badura, Wiesław KNAP
  ŹródłoJakość w chemii analitycznej 4 : [IV] ogólnopolska konferencja naukowa : Warszawa, 27–28 listopada 2008 roku / Stowarzyszenie RefMat. — Warszawa : s. n., 2008. — S. 38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: