Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Dwornik, dr

poprzednio: Drzymała

wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułAnaliza wpływu wód kopalnianych odprowadzanych ze zlikwidowanej KWK Dębieńsko do rzeki Bierawki na jej stan chemiczny w świetle aktualnych przepisów prawnych
  AutorzyMałgorzata DRZYMAŁA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA
  ŹródłoMateriały na XIX sympozjum naukowo-techniczne pt. Gospodarowanie wodami podziemnymi w aktualnych uwarunkowaniach : Częstochowa 19–20 kwietnia 2012 r. / red. prowadzący: Elżbieta Kowalczyk ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZITS przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. — Częstochowa : [s. n.], 2012. — S. 85–95
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułChlorowce w wodach powierzchniowych zlewni górnej Odry
  AutorzyMałgorzata DRZYMAŁA, Irena Pluta, Jadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 4, s. 32–39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2017]
 • TytułObecność w wodach podziemnych substancji zaburzających gospodarkę hormonalną człowieka — wyniki badań wstępnych
  AutorzyEwa KMIECIK, Katarzyna STYSZKO, Katarzyna WĄTOR, Justyna DURAK, Małgorzata DWORNIK
  ŹródłoTransformacja zanieczyszczeń w środowisku : II ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 14-15 grudnia 2017 : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2008]
 • TytułOcena niepewności związanej z opróbowaniem w monitoringu wód podziemnych
  AutorzyEwa KMIECIK, Katarzyna PODGÓRNI, Małgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoJakość w chemii analitycznej 4 : [IV] ogólnopolska konferencja naukowa : Warszawa, 27–28 listopada 2008 roku / Stowarzyszenie RefMat. — Warszawa : s. n., 2008. — S. 37
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułOcena niepewności związanej z opróbowaniem w monitoringu wód podziemnych na przykładzie Zdroju Królewskiego w Krakowie
  AutorzyEwa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA, Katarzyna PODGÓRNI
  ŹródłoChemometria w nauce i praktyce / pod red. Dariusza Zuby, Andrzeja Parczewskiego. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, 2009. — S. 81–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułOcena stabilności składu chemicznego wód leczniczych ze Zdroju Głównego w Krzeszowicach
  AutorzyJadwiga SZCZEPAŃSKA-PLEWA, Ewa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2009 nr 436 z. 9/2, s. 497–506
 • keywords: stability, water quality, Krzeszowice, trends

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułOcena stanu chemicznego wód podziemnych w zlewni Sękówki
  AutorzyEwa KMIECIK, Robert ZDECHLIK, Małgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 456. Hydrogeologia. — 2013 z. XIV/1: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 287–291
 • słowa kluczowe: wody podziemne, zlewnia Sękówki, stan chemiczny

  keywords: chemical status, ground water, Sękówka River catchment area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2010]
 • TytułOcena wariancji technicznej oznaczeń sodu uzyskanych metodą ICP-MS w próbkach wody podziemnej
  AutorzyMałgorzata DRZYMAŁA, Katarzyna WĄTOR, Wiesław KNAP
  ŹródłoZastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej : XV konferencja : 6–7 grudnia 2010, Kraków / red. nauk. Małgorzata Iwona Szynkowska, Sławomir Garboś, Dorota Święcicka ; Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka. Wydział Chemiczny, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego. — Kraków : Politechnika Krakowska, [2010]. — S. 36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułPraktyczne aspekty opróbowania wód w systemie monitoringu wód podziemnych
  AutorzyRobert ZDECHLIK, Małgorzata DRZYMAŁA, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego ; nr 456. Hydrogeologia. — 2013 z. XIV/2: Współczesne problemy hydrogeologii = Current challenges in hydrogeology / pod red. nauk. Ewy Krogulec, Jerzego J. Małeckiego i Lesława Skrzypczyka, s. 659–663
 • słowa kluczowe: wody podziemne, monitoring wód podziemnych, metodyka opróbowania

  keywords: ground water, ground water monitoring, sampling methodology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2017]
 • TytułPreliminary results of ibuprofen residue determination in water from southern Poland
  AutorzyKMIECIK E., WĄTOR K., DWORNIK M., STYSZKO K.
  ŹródłoIWA 10th micropol & ecohazars conference : 17–20 September 2017, Vienna, Austria. — [Vienna : s. n.], [2017]. — S. [1]
 • keywords: ibuprofen, pharmaceutical residues in water

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2013]
 • TytułProcedury poboru próbek wód powierzchniowych i podziemnych
  AutorzyRobert ZDECHLIK, Małgorzata DRZYMAŁA, Katarzyna WĄTOR
  ŹródłoKonferencja monitoring i działania na rzecz dobrego stanu wód w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej : doświadczenia polskie i niemieckie : 30 września, 2013, Warszawa. — Kraków : WESSLING Polska Sp. z o o., cop. 2013. — S. 42–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2008]
 • TytułPrzyczyny zmian składu chemicznego wód artezyjskich ujmowanych w zdroju Królewskim w Krakowie
  AutorzyJadwiga SZCZEPAŃSKA, Ewa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoProblemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : materiały na XVII sympozjum naukowo-techniczne pt. Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód podziemnych na terenach przekształconych antropogenicznie : Częstochowa 17–18 kwietnia 2008 r. / Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZiTS przy „Wodociągach Częstochowskich” S. A.. — [Częstochowa : s. n.], [2008]. — S. 98–107
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2017]
 • TytułResidues of pharmaceuticals in the water - results of preliminary tests : [abstract]
  AutorzyEwa KMIECIK, Małgorzata DWORNIK, Barbara TOMASZEWSKA, Katarzyna WĄTOR, Katarzyna STYSZKO
  Źródło2textsuperscript{nd} PTIM 2017 proceedings book [Dokument elektroniczny] : 2textsuperscript{nd} international Caparica conference on Pollutant toxic ions & molecules : November 6textsuperscript{th}–9textsuperscript{th} 2017, Caparica, Portugal / [eds.] Marta Silva [et al.]. — Caparica : [s. n.], 2017. — S. 204
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2008]
 • TytułTrendy zmian stężeń żelaza w wodach podziemnych ze zdroju królewkiego w Krakowie
  AutorzyE. KMIECIK, K. PODGÓRNI, M. DRZYMAŁA, Anna Gibowska-Sikora
  ŹródłoMechanizmy służące utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych : materiały XXII ogólnopolskiego seminarium : [Kraków 20 wrzesień, 2008] / pod red. Henryka Lacha ; Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. — Kraków : [AP], 2008. — S. 90–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2008]
 • TytułUncertainty associated with groundwater sampling (Królewski spring, Kraków, Poland)
  AutorzyEwa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA, Katarzyna PODGÓRNI
  ŹródłoChemometria : metody i zastosowania : IV konferencja dydaktyczno-szkoleniowa : [Zakopane, 23–26 października 2008 r.] / Komisja Chemometrii i Metrologii Chemicznej. Komitet Chemii Analitycznej PAN, [et al.]. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 40–41
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2008]
 • TytułUncertainty associated with the assessment of trends in groundwater quality (Krolewski spring, Krakow, Poland)
  AutorzyEwa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoNew developments in measurement uncertainty in chemical analysis : Symposium at BAM, Berlin 15–16 April 2008 : proceedings. — [Berlin : s. n.], [2008]. — S. [1–3], Poster
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2010]
 • TytułUncertainty involved in sampling process and its influence on the overall performance of groundwater quality monitoring
  AutorzyEwa KMIECIK, Adam POSTAWA, Katarzyna WĄTOR, Małgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoXXXVIII IAH Congress : Groundwater quality sustainability : Krakow, 12–17 September 2010 : abstract book, Vol. 1 / eds. Andrzej Zuber, Jarosław Kania, Ewa Kmiecik. — Katowice : University of Silesia Press, 2010. — S. 222
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułWpływ metodyki opróbowania na niepewność oznaczeń jodków w wodach powierzchniowych Zlewni Górnej Odry i w wodach kopalnianych do niej odprowadzanych
  AutorzyMałgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2012 R. 51 z. 2, s. 63–75
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2008]
 • TytułWpływ metodyki oznaczeń składników chemicznych na ocenę ich zmienności w układzie czasowym
  AutorzyEwa KMIECIK, Małgorzata DRZYMAŁA, Gertruda Badura, Wiesław KNAP
  ŹródłoJakość w chemii analitycznej 4 : [IV] ogólnopolska konferencja naukowa : Warszawa, 27–28 listopada 2008 roku / Stowarzyszenie RefMat. — Warszawa : s. n., 2008. — S. 38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2010]
 • TytułWpływ operatora oraz metodyki oznaczeń składników chemicznych na ocenę ich stabilności w wodach podziemnych
  AutorzyMałgorzata DRZYMAŁA
  ŹródłoKwasem & młotkiem : studencka konferencja geologiczna: Miękinia 4–6 VI 2010 : materiały konferencyjne. — [Kraków : AGH], [2010]. — S. 8–9
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: