Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Dwornik, dr

poprzednio: Drzymała

wykładowca

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Analiza wpływu wód kopalnianych odprowadzanych ze zlikwidowanej KWK Dębieńsko do rzeki Bierawki na jej stan chemiczny w świetle aktualnych przepisów prawnych
2
 • Assessment of stability of groundwater chemical composition from Nadzieja Spring
3
 • Bisfenol A w wodach – wyniki badań wstępnych
4
 • BPA – an endocrine disrupting compound in water used for drinking purposes, a snapshot from South Poland
5
 • Chlorowce w wodach powierzchniowych zlewni górnej Odry
6
 • Influence of sampling method of uncertainty associated with bromide determination in surface and coalmine water monitoring
7
 • Obecność w wodach podziemnych substancji zaburzających gospodarkę hormonalną człowieka — wyniki badań wstępnych
8
 • Ocena niepewności związanej z opróbowaniem w monitoringu wód podziemnych
9
 • Ocena niepewności związanej z opróbowaniem w monitoringu wód podziemnych na przykładzie Zdroju Królewskiego w Krakowie
10
 • Ocena stabilności składu chemicznego wód leczniczych ze Zdroju Głównego w Krzeszowicach
11
 • Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w zlewni Sękówki
12
 • Ocena wariancji technicznej oznaczeń sodu uzyskanych metodą ICP-MS w próbkach wody podziemnej
13
 • Praktyczne aspekty opróbowania wód w systemie monitoringu wód podziemnych
14
 • Preliminary results of ibuprofen residue determination in water from southern Poland
15
 • Procedury poboru próbek wód powierzchniowych i podziemnych
16
 • Przyczyny zmian składu chemicznego wód artezyjskich ujmowanych w zdroju Królewskim w Krakowie
17
 • Residues of pharmaceuticals in the water - results of preliminary tests
18
 • Trendy zmian stężeń żelaza w wodach podziemnych ze zdroju królewkiego w Krakowie
19
 • Uncertainty associated with groundwater sampling (Królewski spring, Kraków, Poland)
20
 • Uncertainty associated with the assessment of trends in groundwater quality (Krolewski spring, Krakow, Poland)
21
 • Uncertainty involved in sampling process and its influence on the overall performance of groundwater quality monitoring
22
 • Wpływ metod analiz na niepewność oznaczeń chlorowców w wodach powierzchniowych zlewni górnej Odry i w wodach kopalnianych do niej odprowadzanych
23
 • Wpływ metodyki opróbowania na niepewność oznaczeń jodków w wodach powierzchniowych Zlewni Górnej Odry i w wodach kopalnianych do niej odprowadzanych
24
 • Wpływ metodyki oznaczeń składników chemicznych na ocenę ich zmienności w układzie czasowym
25
 • Wpływ operatora oraz metodyki oznaczeń składników chemicznych na ocenę ich stabilności w wodach podziemnych