Wykaz publikacji wybranego autora

Agnieszka Różycka, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0438-1168

ResearcherID: brak

Scopus: 55576322400

PBN: 1210054

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 49 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAAC concrete in Poland - today and tomorrow
  AutorzyJan MAŁOLEPSZY, Agnieszka RÓŻYCKA
  ŹródłoAutoclaved Aerated Concrete Worldwide. — 2018 [no.] 1, s. 14–19
2
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułAlkalicznie aktywowane spoiwo żużlowe
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: GOŁEK Łukasz, KOTWICA Łukasz, RÓŻYCKA Agnieszka, DEJA Jan, STĘPIEŃ Piotr
  DetailsInt.Cl.: C04B 28/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422049 A1 ; Opubl. 2019-01-02. — Zgłosz. nr P.422049 z dn. 2017-06-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2019  nr 1, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422049A1.pdf
3
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułAlkalicznie aktywowane spoiwo żużlowe
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Łukasz GOŁEK, Łukasz KOTWICA, Agnieszka RÓŻYCKA, Jan DEJA, Piotr STĘPIEŃ
  DetailsInt.Cl.: C04B 28/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233257 B1 ; Udziel. 2019-06-10 ; Opubl. 2019-09-30. — Zgłosz. nr P.422049 z dn. 2017-06-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233257B1.pdf
4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAutoklawizowane kompozyty cementowe z mikrosferami glinokrzemianowymi zbrojone włóknami wollastonitowymi
  AutorzyWaldemar PICHÓR, Agnieszka RÓŻYCKA
  ŹródłoKompozyty. — 2008 vol. 8 nr 4, s. 344–348
6
 • [referat, 2010]
 • TytułBadanie i klasyfikacja mikrowłókien azbestu – aspekt obliczeniowy
  AutorzyMałgorzata JAKUBOWSKA, Jerzy DYCZEK, Agnieszka RÓŻYCKA, Dorota Wallis, Władysław W. KUBIAK
  ŹródłoVIII Polska konferencja chemii analitycznej : „Analityka dla społeczeństwa XXI wieku” : Kraków, 4–9 lipca 2010 roku / red. nauk. Paweł Kościelniak. — Warszawa : Wydawnictwo MALAMUT, 2010. — S. 432
7
 • [referat, 2014]
 • TytułBeton komórkowy gęstości $350 kg/m^{3}$ wyprodukowany w technologii popiołowej materiałem dla budownictwa energooszczędnego
  AutorzyPaweł Walczak, Paweł Szymański, Agnieszka RÓŻYCKA
  ŹródłoDni betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła 13–15 października 2014 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Bożena Środa. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2014. — S. 1117–1126
8
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułCement z siarczanowym regulatorem czasu wiązania
  InventorMo-BRUK Spółka Akcyjna, Niecew ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOTWICA Łukasz, KAPELUSZNA Ewa, DEJA Jan, PICHÓR Waldemar, RÓŻYCKA Agnieszka, GOŁEK Łukasz, Mokrzycki Józef, Mokrzycka-Nowak Anna
  DetailsInt.Cl.: C04B 103/14textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 422988 A1 ; Opubl. 2019-04-08. — Zgłosz. nr P.422988 z dn. 2017-09-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2019  nr 8, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL422988A1.pdf
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDegradation of nanoclay-filled polylactide composites
  AutorzyAlicja RAPACZ-KMITA, Ewa STODOLAK-ZYCH, Magdalena DUDEK, Barbara SZARANIEC, Angnieszka RÓŻYCKA, Michał Mosialek, Lucjana MANDECKA-KAMIEŃ
  ŹródłoPhysicochemical Problems of Mineral Processing. — 2013 vol. 49 iss. 1, s. 91–99
10
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułEffect of perlite waste addition on the properties of autoclaved aerated concrete
  AutorzyAgnieszka RÓŻYCKA, Waldemar PICHÓR
  ŹródłoConstruction and Building Materials. — 2016 vol. 120, s. 65–71. — tekst: http://goo.gl/VrKI1T
12
13
 • [referat, 2014]
 • TytułGeneration of carbon nanostructures with diverse morphology by the catalytic aerosol-assisted vapor phase synthesis method
  AutorzyCezary CZOSNEK, Paulina Baran, Przemysław GRZYWACZ, Paweł BARAN, Agnieszka RÓŻYCKA, Jerzy F. JANIK
  ŹródłoAWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 123
14
15
 • [referat, 2015]
 • TytułGranulacja odpadu perlitowego
  AutorzyAgnieszka RÓŻYCKA, Waldemar PICHÓR, Maksymilian FRĄC
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 102
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułIncorporation of Al in C-A-S-H gels with various Ca/Si and Al/Si ratio: microstructural and structural characteristics with DTA/TG, XRD, FTIR and TEM analysis
  AutorzyEwa KAPELUSZNA, Łukasz KOTWICA, Agnieszka RÓŻYCKA, Łukasz GOŁEK
  ŹródłoConstruction and Building Materials. — 2017 vol. 155, s. 643–653. — tekst: http://goo.gl/xbFRBC
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułInstrumental characterization of the smectite clay-gentamicin hybrids
  AutorzyAlicja RAPACZ-KMITA, Ewa STODOLAK-ZYCH, Magdalena ZIĄBKA, Agnieszka RÓŻYCKA, Magdalena DUDEK
  ŹródłoBulletin of Materials Science. — 2015 vol. 38 no. 4, s. 1069–1078
18
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułMieszanka do wytwarzania betonu komórkowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PICHÓR Waldemar, RÓŻYCKA Agnieszka, FRĄC Maksymilian
  DetailsInt.Cl.: C04B 38/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 406981 A1 ; Opubl. 2015-08-03. — Zgłosz. nr P.406981 z dn. 2014-01-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 16, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL406981A1.pdf
19
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułMieszanka do wytwarzania betonu komórkowego
  InventorMo-BRUK Spółka Akcyjna, Niecew ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOTWICA Łukasz, KAPELUSZNA Ewa, DEJA Jan, PICHÓR Waldemar, RÓŻYCKA Agnieszka, GOŁEK Łukasz, Mokrzycki Józef, Mokrzycka-Nowak Anna
  DetailsInt.Cl.: C04B 38/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423561 A1 ; Opubl. 2019-06-03. — Zgłosz. nr P.423561 z dn. 2017-11-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2019  nr 12, s. 24-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423561A1.pdf
20
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2019]
 • TytułMieszanka do wytwarzania betonu komórkowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Waldemar PICHÓR, Agnieszka RÓŻYCKA, Maksymilian FRĄC
  DetailsInt.Cl.: C04B 14/18textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 233107 B1 ; Udziel. 2019-05-13 ; Opubl. 2019-09-30. — Zgłosz. nr P.406981 z dn. 2014-01-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL233107B1.pdf
21
 • [referat, 2012]
 • TytułOcena możliwości wykorzystania popiołów lotnych do produkcji kruszyw lekkich
  AutorzyMarek PETRI, Agnieszka RÓŻYCKA, Maksymilian FRĄC
  ŹródłoDni Betonu : Wisła, 8–10 października 2012 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2012. — S. 1099–1107
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułOcena możliwości wykorzystania popiołów wapiennych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego
  AutorzyAgnieszka RÓŻYCKA, Marek PETRI, Katarzyna Łaskawiec
  ŹródłoMateriały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo. — 2013 nr 2, s. 42–43
23
 • [referat, 2014]
 • TytułPotencjalne kierunki wykorzystania odpadu powstającego podczas produkcji perlitu ekspandowanego
  AutorzyPICHÓR W., MOZGAWA W., KRÓL M., RÓŻYCKA A., FRĄC M., KOTWICA Ł.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 75
24
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułSensitization of gas sensing properties in $TiO_{2}/SnO_{2}$ nanocomposites
  AutorzyA. KUSIOR, M. RADECKA, A. RÓŻYCKA, K. ZAKRZEWSKA
  ŹródłoReaktywność ciał stałych / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013. — S. 205–210
25
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułSpoiwo mineralne oraz sposób przygotowywania zaczynu albo zaprawy albo betonu na bazie spoiwa mineralnego
  InventorMo-BRUK Spółka Akcyjna, Niecew ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOTWICA Łukasz, DEJA Jan, PICHÓR Waldemar, RÓŻYCKA Agnieszka, GOŁEK Łukasz, Mokrzycki Józef, Mokrzycka-Nowak Anna
  DetailsInt.Cl.: C04B 18/30textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424324 A1 ; Opubl. 2019-07-29. — Zgłosz. nr P.424324 z dn. 2018-01-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2019  nr 16, s. 17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424324A1.pdf