Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Pająk, dr inż.

adiunkt

Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
WEAIiIB-kee


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9243-5583 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 35786511700

PBN: 5e70922c878c28a0473911b3

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • [journal paper, 2009]
 • TytułAnaliza narażeń przepięciowych transformatorów średnich napięć generowanych podczas czynności łączeniowych
  AutorzyJakub FURGAŁ, Piotr PAJĄK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2009 nr 26, s. 37–40
2
 • [article, 2013]
 • TytułAnaliza narażeń układów izolacyjnych transformatorów od przepięć łączeniowych
  AutorzyPiotr PAJĄK
  ŹródłoInformatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska. — 2013 nr 4, s. 49–52
3
 • [journal paper, 2012]
 • TytułAnaliza narażeń układów izolacyjnych transformatorów rozdzielczych od przepięć piorunowych
  AutorzyJakub FURGAŁ, Piotr PAJĄK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2012 nr 31, s. 53–56
4
 • [journal paper, 2013]
 • TytułAnaliza przepięć podczas łączenia transformatorów wyłącznikami próżniowymi
  AutorzyJakub FURGAŁ, Piotr PAJĄK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2013 nr 36, s. 57–60
5
 • [journal paper, 2011]
 • TytułAnaliza rozkładów napięć przejściowych w uzwojeniach, generowanych podczas łączenia transformatorów energetycznych
  AutorzyJakub FURGAŁ, Piotr PAJĄK, Łukasz Fuśnik
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2011 nr 30, s. 37–40
6
 • [article, 2012]
 • TytułAnalysis of fast transient voltage distributions in transformer windings under different insulation conditions
  AutorzyMarek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Piotr PAJĄK
  ŹródłoIEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation. — 2012 vol. 19 no. 6, s. 1991–1998. — tekst: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6396957
7
8
 • [article, 2012]
 • TytułBadania i symulacje przepięć łączeniowych przenoszonych przez uzwojenia transformatorów
  AutorzyJakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2012 R. 88 nr 11b, s. 130–133
9
 • [journal paper, 2018]
 • TytułBadania parametrów elektrycznych i materiałowych ograniczników przepięć niskiego napięcia przy zastosowaniu metody spektroskopii impedancyjnej
  AutorzyAnna Dąda, Piotr PAJĄK, Bartłomiej SZAFRANIAK
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2018 nr 35, s. 53–61
10
 • [proceedings, 2017]
 • TytułBadania przepięć w uzwojeniach transfomatorów
  AutorzyMarek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK
  ŹródłoTransformator'17 : międzynarodowa konferencja transformatorowa : Toruń, 9-11 maja 2017 r.. — Poznań : Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, [2017]. — S. 23–33 tekst pol., s. 35–45 tekst ang.
11
 • [journal paper, 2010]
 • TytułBadania przepięć w uzwojeniach transformatorów energetycznych
  AutorzyJakub FURGAŁ, Piotr PAJĄK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2010 nr 28, s. 55–58
12
 • [proceedings, 2007]
 • TytułBadania wytrzymałości elektrycznej układu izolacyjnego linii średnich napięć z przewodami izolowanymi
  AutorzyWiesław NOWAK, Piotr PAJĄK
  ŹródłoSNT 2007 : nowa myśl w elektroenergetyce : materiały II sympozjum naukowo-technicznego : Lublin, 27 kwietnia 2007 r. / red. nauk. Czesław Karwat ; Politechnika Lubelska. Wydział Elektrotechniki i Informatyki. — Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, cop. 2007. — S. 50–55
13
14
 • [proceedings, 2010]
 • TytułFrequency method for identification of resonance overvoltages in transformer windings
  AutorzyMarek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Piotr PAJĄK
  ŹródłoICSD 2010 : proceedings of the 2010 IEEE International Conference on Solid Dielectrics : 4textsuperscript{th}–9textsuperscript{th} July 2010, Potsdam, Germany / Universität Potsdam. — [S. l., s. n.], [2010]. — S. 593–596
15
 • [proceedings, 2010]
 • TytułImpact of oil and temperature on initial voltage distributions in transformer windings at ultra fast stresses
  AutorzyMarek Florkowski, Barbara FLORKOWSKA, Jakub FURGAŁ, Piotr PAJĄK
  ŹródłoCEIDP : 2010 annual report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena : October 17–20, 2010 West Lafayette, Indiana, Vol. 1 / IEEE. — Piscataway, NJ : IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society, cop. 2010. — S. 242–245
16
 • [proceedings, 2015]
 • TytułImpact of surge steepness on propagation of high frequency overvoltages in transformers
  AutorzyMarek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Paweł Kłys, Maciej KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK
  ŹródłoISH 2015 [Dokument elektroniczny] : 19textsuperscript{th} International Symposium on High Voltage Engineering : Pilsen, Czech Republic, August 23–August 28, 2015. — Pilsen : University of West Bohemia, cop. 2015. — S. [1–6]
17
 • [article, 2020]
 • TytułInfluence of environmental exposures on electrical parameters of low voltage surge arresters
  AutorzyPiotr PAJĄK, Bartłomiej SZAFRANIAK, Anna Dąda
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2020 R. 96 nr 1, s. 56–59. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2020/1/14.pdf
18
 • [proceedings, 2009]
 • TytułInfluence of fast switching phenomena on electrical insulation systems
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Piotr PAJĄK, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoWZEE 2009 [Dokument elektroniczny] : IX seminarium naukowo-techniczne Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki : 21–23.09.2009 Poznań : materiały konferencyjne. — Poznań : PTETiS Publishers, 2009. — S. [1–4]
19
 • [article, 2010]
 • TytułInfluence of fast switching phenomena on electrical insulation systems
  AutorzyBarbara FLORKOWSKA, Marek Florkowski, Jakub FURGAŁ, Piotr PAJĄK, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2010 R. 86 nr 4, s. 158–161
20
 • [proceedings, 2011]
 • TytułInfluence of oil temperature on frequency characteristics of disk and layer transformer windings
  AutorzyMarek Florkowski, Barbara FLORKOWSKA, Jakub FURGAŁ, Piotr PAJĄK
  ŹródłoCEIDP : 2011 annual report Conference on Electrical Insulation and Dielectric Phenomena : October 16–19, 2011, Cancun, Mexico, Vol. 1 / IEEE Dielectrics and Electrical Insulation Society. — Piscataway, NJ : Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., cop. 2011. — S. 203–206
21
 • [article, 2013]
 • TytułInfluence of temperature on overvoltages in transformer windings
  AutorzyMarek Florkowski, Barbara FLORKOWSKA, Jakub FURGAŁ, Piotr PAJĄK
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2013 vol. 59 nr 2, s. 156–160
22
 • [proceedings, 2018]
 • TytułInvestigation of electrical and material parameters of low voltage surge arresters using the impedance spectroscopy method
  AutorzyAnna Dąda, Piotr PAJĄK, Bartłomiej SZAFRANIAK
  ŹródłoAGH ISC 2018 : AGH International Student Conference : knowledge, technology and society : 10-12 October 2018, Krakow, Poland : book of abstracts / eds. Katarzyna Styszko, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Zrównoważonej Energetyki, 2018. — S. 61
23
 • [proceedings, 2017]
 • TytułInvestigation of overvoltages in distribution transformers
  AutorzyMarek Florkowski, Maciej KUNIEWSKI, Jakub FURGAŁ, Piotr PAJĄK
  ŹródłoEPE 2017 [Dokument elektroniczny] : 18th international scientific conference on Electric power engineering : May 17th to May 19th, 2017, Kouty nad Desnou : proceedings / ed. Lukáš Prokop, Tadeusz Sikora. — [Czechy] : IEEE, cop. 2017. — S. [1–4]
24
 • [proceedings, 2018]
 • TytułInvestigations of transformer winding responses to standard full and chopped lightning impulses
  AutorzyM. Florkowski, J. FURGAŁ, M. KUNIEWSKI, P. PAJĄK
  ŹródłoICHVE 2018 [Dokument elektroniczny] : 2018 IEEE International Conference on High Voltage Engineering and Application : Athens, September 10–13, 2018 : program. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2018. — S. [1–4]
25
 • [journal paper, 2008]
 • TytułKomputerowa analiza zjawiska ferrorezonansu w układach elektroenergetycznych wysokiego napięcia
  AutorzyWiesław NOWAK, Bartłomiej KERCEL, Piotr PAJĄK
  ŹródłoZeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. — 2008 nr 25, s. 107–110