Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Rusek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0368-2580

ResearcherID: P-4718-2016

Scopus: 7004213054

PBN: 5e709208878c28a04738ee00

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAnaliza zmian zakresu uszkodzeń murowanych budynków wielokondygnacyjnych w okresie 10 lat oddziaływań górniczych
  AutorzyKarol FIREK, Janusz RUSEK, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2018 t. 74 nr 1, s. 15–20
 • słowa kluczowe: uszkodzenia budynków, wpływy górnicze, murowane budynki wielokondygnacyjne

  keywords: mining impacts, damage to building structures, masonry multi-story buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAnalysis of the influence of mining impacts on the intensity of damage to large-panel building structures
  AutorzyKarol FIREK, Aleksander WODYŃSKI, Janusz RUSEK
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2017 vol. 26 no. 5A, s. 32–36
 • keywords: mining impacts, multiple regression analysis, support vector machine (SVM), technical condition of building structures, buildings with prefabricated large-panel structure, Partial Least Squares Regression approach (PLSR)

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułA proposal for an assessment method of the dynamic resistance of concrete slab viaducts subjected to impact loads caused by mining tremors
  AutorzyJanusz RUSEK
  ŹródłoCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury. — 2017 t. 34 z. 64, s. 469–485
 • słowa kluczowe: wstrząsy, wpływy górnicze, wiadukty, konstrukcje żelbetowe, odporność dynamiczna

  keywords: mining impacts, tremors, viaducts, reinforced concrete structures, dynamic resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7862/rb.2017.43

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułApplication of Support Vector Machine in the analysis of the technical state of development in the LGOM mining area
  AutorzyJanusz RUSEK
  ŹródłoEksploatacja i Niezawodność / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. — 2017 vol. 19 no. 1, s. 54–61
 • słowa kluczowe: stan techniczny, wpływy górnicze, Support Vector Machine, odporność budynków, zużycie techniczne

  keywords: technical condition, Support Vector Machine, technical wear, influence of mining, structure resistance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17531/ein.2017.1.8

6
7
 • [referat, 2015]
 • TytułAssessing the influence of mining impacts on technical wear of masonry buildings using multiple regression analysis
  AutorzyKarol FIREK, Janusz RUSEK, Aleksander WODYŃSKI
  ŹródłoSGEM 2015 : 15textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 18–24 June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection, environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — S. 65–71
 • keywords: mining tremors, technical wear of a building, continuous surface deformation, multiple regression analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2016]
 • TytułAssessment of damage to portal frame buildings located in a mining area
  AutorzyKarol FIREK, Janusz RUSEK
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 93–100
 • keywords: mining effects, damage to portal frame buildings, data mining analyses

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2016]
 • TytułAssessment of technical condition of prefabricated large-block building structures located in mining area using the Naive Bayes Classifier
  AutorzyJanusz RUSEK, Karol FIREK
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 109–116
 • keywords: mining impacts, technical condition of large-block buildings, Naive Bayes Classifier

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAssessment of time and mining exploitation effects on the technical wear of prefabricated panel buildings
  AutorzyAleksander WODYŃSKI, Karol FIREK, Janusz RUSEK
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 3/1, s. 173–182
 • keywords: mining tremors, building damage, technical wear, prefabricated panel buildings, mining effects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułBayesian Belief Network in the analysis of damage to prefabricated large-panel building structures in mining areas
  AutorzyJanusz RUSEK, Karol FIREK
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2016 vol. 25 no. 5A, s. 77–82
 • keywords: mining impacts, damage to large-panel building structures, Bayesian Belief Network

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2020]
 • TytułBayesian networks and Support Vector Classifier in damage risk assessment of RC prefabricated building structures in mining areas
  AutorzyJanusz RUSEK, Krzysztof Tajduś, Karol FIREK, Adrian JĘDRZEJCZYK
  Źródło2020 5th International conference on Smart and sustainable technologies (SpliTech) [Dokument elektroniczny] : September 23-26, 2020, Split, Croatia : [virtual 2020]. — [Croatia] : IEEE, 2020. — S. 1-8
 • keywords: risk, mining impacts, damage, Support Vector Machine, Bayesian network, structure learning, RC structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.23919/SpliTech49282.2020.9243718

13
 • [referat, 2009]
 • TytułBudowa modelu przebiegu zużycia technicznego budynków na terenach górniczych z wykorzystaniem metody wektorów podpierających „support vector machine” w ujęciu regresyjnym
  AutorzyJanusz RUSEK
  ŹródłoX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — S. 341–351
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCreating model of technical wear of building in mining area, with utilization of regressive approach
  AutorzyJanusz RUSEK
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 455–466
 • keywords: mining areas, technical wear of building, damage of buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułDetermining the dynamic resistance of existing steel industrial hall structures for areas with different seismic activity
  AutorzyJ. RUSEK, L. Słowik, K. FIREK, M. Pitas
  ŹródłoArchives of Civil Engineering / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering. — 2020 vol. 66 no. 4, s. 525-542. — tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/135235/edition/118224/content
 • słowa kluczowe: wstrząsy górnicze, odporność dynamiczna, analiza spectrum odpowiedzi, stalowe hale przemysłowe

  keywords: mining tremors, dynamic resistance, spectrum response analysis, steel industrial hall structure

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/ace.2020.135235

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułDirect least squares and derivative-free optimisation techniques for determining mine-induced horizontal ground displacement
  AutorzyJanusz RUSEK, Krzysztof Tajduś
  ŹródłoBulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences. — 2021 vol. 69 no. 1 art. no. e135840, s. 1-12. — tekst: https://journals.pan.pl/Content/118762?format_id=1
 • keywords: genetic algorithms, mining, particle swarm optimization, differential evolution, horizontal ground displacement, direct least squares, derivative-free Optimisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/bpasts.2021.135840

20
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2020]
 • TytułExtracting structure of Bayesian network from data in predicting the damage of prefabricated reinforced concrete buildings in mining areas
  AutorzyJanusz RUSEK, Karol FIREK, Leszek Słowik
  ŹródłoEksploatacja i Niezawodność / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. — 2020 vol. 22 iss. 4, s. 658–666. — tekst: http://ein.org.pl/sites/default/files/2020-04-09.pdf
 • słowa kluczowe: ryzyko, uszkodzenia, prefabrykowane budynki żelbetowe, sieci Bayesowskie

  keywords: risk, damage, Bayesian network, prefabricated reinforced concrete structures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17531/ein.2020.4.9

22
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułInfluence of the seismic intensity of the area on the assessment of dynamic resistance of bridge structures
  AutorzyJanusz RUSEK
  ŹródłoIOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2017 vol. 245 art. no. 032019, s. 1–9. — tekst: https://goo.gl/92z1ji
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1757-899X/245/3/032019

23
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2020]
 • TytułKształtowanie hal stalowych na terenach górniczych : przykłady wpływu oddziaływań deformacyjnych ($varepsilon$ i $kappa$) i dynamicznych na konstrukcję
  AutorzyJanusz RUSEK, Leszek Słowik, Leszek Chomacki
  ŹródłoProjektowanie konstrukcji stalowych : monografia / red. nauk. Jan Zamorowski; Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Katowice. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2020. — S. 173–205
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2016]
 • TytułMachine learning for determining dynamic characteristics of portal frame buildings
  AutorzyJanusz RUSEK, Karol FIREK
  ŹródłoSGEM 2016 : 16textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : ecology, economics, education and legislation : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Ecology and environmental protection. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — S. 539–544
 • keywords: SVM, optimization, frequency, dynamic response, portal frame buildings, Machine Learning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułMachine-learning methods for assessing dynamic resistance of existing bridge structures subjected to mining tremors
  AutorzyJanusz RUSEK
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2018 vol. 12 no. 1, s. 109–120. — tekst: https://goo.gl/G6LdfL
 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, SVM, mosty, wstrząsy górnicze, uczenie maszynowe, odporność dynamiczna, dynamika budowli

  keywords: machine learning, mining tremors, dynamics of structures, bridges, dynamic resistance, Artificial Neural Networks, SVM Support Vector Machine

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2018.12.1.109