Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Rusek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0368-2580

ResearcherID: P-4718-2016

Scopus: 7004213054

PBN: 900616

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
3
 • Maschinelles Lernen als Werkzeug der Monte-Carlo-Methode bei Erstellung eines statistischen Modells zur Beurteilung des dynam. Widerstands von BrückenobjektenMachine learning as a tool of the Monte Carlo method in the process of creating a statistical model to assessment the dynamic resistance of bridges objects / Janusz RUSEK // W: 15. MiningForum : 27-28 Juni 2019, Berlin : Tagungsband, Conference Transcript. — [Germany : s. n.], [2019]. — S. 84–85. — Tekst niem.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metody oceny wytężenia rurociągów podziemnych w warunkach eksploatacji górniczej[Methods for assessing the strength of buried pipelines under conditions of mining exploitation] / Janusz RUSEK, Leszek Słowik // W: XV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Ustroń, 23–25 października 2019 r. : streszczenia referatów / Politechnika Śląska. — [Katowice : Politechnika Śląska], [2019]. — Opis wg okł.. — S. 24. — J. Rusek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Zastosowanie wnioskowania Bayesa do oceny zagrożenia budynków wielkoblokowych na terenach górniczychBayesian inference for the assessment of threats to large-block building structures in mining areas / Janusz RUSEK, Karol FIREK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2019 t. 75 nr 2, s. 7–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1155-pdf.html

 • słowa kluczowe: oddziaływania górnicze, wnioskowanie Bayesa, szkody górnicze w budynkach, ocena ryzyka uszkodzeń

  keywords: mining impacts, Bayesian inference, mining damage to buildings, damage risk assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: