Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Rusek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0368-2580

ResearcherID: P-4718-2016

Scopus: 7004213054

PBN: 900616

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza zmian zakresu uszkodzeń murowanych budynków wielokondygnacyjnych w okresie 10 lat oddziaływań górniczychAnalysis of changes the in extent of damage to masonry multi-story buildings over 10 years of mining impacts / Karol FIREK, Janusz RUSEK, Aleksander WODYŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2018 t. 74 nr 1, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: uszkodzenia budynków, wpływy górnicze, murowane budynki wielokondygnacyjne

  keywords: mining impacts, damage to building structures, masonry multi-story buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza zmian zakresu uszkodzeń murowanych budynków wielokondygnacyjnych w okresie 10 lat oddziaływań górniczych[Analysis of changes in extent of damage to masonry multi-story buildings over 10 years of mining impacts] / Karol FIREK, Janusz RUSEK, Aleksander WODYŃSKI // W: XIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych : Ustroń, 27–29 września 2017 : konferencja naukowo-szkoleniowa. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Budowa modelu przebiegu zużycia technicznego budynków na terenach górniczych z wykorzystaniem metody wektorów podpierających „support vector machine” w ujęciu regresyjnymCreating a model of technical wear of building in mining area, with utilization of regressive SVM approach / Janusz RUSEK // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 341–351. — Bibliogr. s. 351, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Metoda wektorów podpierających (SVM) w modelowaniu zużycia technicznego budynków wielkopłytowych na terenach górniczychSupport Vector Method (SVM) in technical wear modelling of prefabricated buildings (using large plate) on mining areas / Aleksander WODYŃSKI, Karol FIREK, Janusz RUSEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 10, s. 30–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Ochrona środowiska na terenach górniczych : VIII konferencja naukowo-techniczna : 21–23 czerwca 2010 Szczyrk. — Katowice : SITG. Zarząd Główny, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Metody oceny wytężenia rurociągów podziemnych w warunkach eksploatacji górniczej[Methods for assessing the strength of buried pipelines under conditions of mining exploitation] / Janusz RUSEK, Leszek Słowik // W: XV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Ustroń, 23–25 października 2019 r. : streszczenia referatów / Politechnika Śląska. — [Katowice : Politechnika Śląska], [2019]. — Opis wg okł.. — S. 24. — J. Rusek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modelowanie przebiegu zużycia technicznego budynków na terenach górniczych z wykorzystaniem systemów wnioskowania rozmytegoCreating model of technical wear of buildings in mining areas with utilization of fuzzy inference systems / Janusz RUSEK, Aleksander WODYŃSKI // W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa : 56 konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB : Kielce–Krynica : 19–24 września 2010 / red. nauk. Wiesław Trąmpczyński. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2010. — ISBN: 978-83-88906-58-9. — S. 47–54. — Bibliogr. s. 53–54

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Modelowanie stopnia zużycia technicznego budynków na terenach górniczych z wykorzystaniem wybranych metod sztucznej inteligencji [Dokument elektroniczny][Modeling of the technical buildings wear in mining areas using selected artificial intelligence methods] / Janusz RUSEK. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 1 dysk optyczny. — 114 s., 4 zał.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0529) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 109–114. — ISBN: 978-83-7464-662-8. — Opis wg etykiety na dysku

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ocena ryzyka powstania szkód w budynkach poddanych wstrząsom górniczym z wykorzystaniem probabilistycznych sieci neuronowych : [abstrakt][Probabilistic neural networks in the assessment of the risk of damage to buildings subject to mining tremors : abstract] / RUSEK Janusz, WITKOWSKI Michał // W: Ochrona środowiska na terenach górniczych : XI konferencja naukowo-techniczna organizowana pod patronatem Ministra Energii oraz Głównego Geologa Kraju : 19–21 października 2016, Ustroń. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis wg okł.. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Propozycja oceny odporności dynamicznej istniejących wiaduktów drogowych o żelbetowej konstrukcji płytowej na wpływ wstrząsów górniczych[Proposal evaluation of dynamic resistance of the existing reinforced concrete slab viaduct to the impact of mining tremors] / Janusz RUSEK // W: Budownictwo, infrastruktura, górnictwo [Dokument elektroniczny] : III ogólnopolska konferencja naukowa na temat „Zrównoważony rozwój terenów górniczych i pogórniczych” : 21–22.11.2016, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Uwagi na temat ustalania odporności dynamicznej obiektów mostowych poddawanych oddziaływaniu wstrząsów górniczych[Remarks on determining dynamic resistance of bridge structures subjected to the impact of mining tremors] / Janusz RUSEK, Stanisław BARYCZ // W: Ochrona obiektów na terenach górniczych : praca zbiorowa : [IV konferencja z cyklu „Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych : Rytro, 17–19 października 2012] / pod red. Andrzeja Kowalskiego. — Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012. — Opis częśc. wg obwoluty. — ISBN: 978-83-61126-53-9. — S. 241–246. — Bibliogr. s. 246. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Wybrane metody eksploracji danych i uczenia maszynowego w analizie zagrożenia zabudowy terenów górniczychSelected methods of data mining and machine learning risk analysis for developments located in mining areas / Karol FIREK, Janusz RUSEK, Aleksander WODYŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 1, s. 50–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: uczenie się maszynowe, wydobywanie danych, techniczne zużycie budynku, uszkodzenie budynku, wpływ eksploatacji

  keywords: machine learning, data mining, technical wear of building, damage of building, mining effects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Wykorzystanie probabilistycznych sieci neuronowych do wyznaczania ryzyka powstania szkód w budynkach poddanych wstrząsom górniczymProbabilistic neural networks in the assessment of the risk of damage to buildings subject to mining tremors / Michał WITKOWSKI, Janusz RUSEK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2017 t. 73 nr 1, s. 44–47. — Bibliogr. s.  47, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: szkody górnicze, ryzyko, wstrząsy górnicze, obiekty budowlane, probabilistyczne sieci neuronowe, PNN

  keywords: risk, mining damage, mining tremors, building structures, probabilistic neural networks, PNN

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie wnioskowania Bayesa do oceny zagrożenia budynków wielkoblokowych na terenach górniczychBayesian inference for the assessment of threats to large-block building structures in mining areas / Janusz RUSEK, Karol FIREK // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2019 t. 75 nr 2, s. 7–12. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/pobierz/mag-1155-pdf.html

 • słowa kluczowe: oddziaływania górnicze, wnioskowanie Bayesa, szkody górnicze w budynkach, ocena ryzyka uszkodzeń

  keywords: mining impacts, Bayesian inference, mining damage to buildings, damage risk assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: