Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Paluch, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909503

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • 90 years of AGH-UST
2
 • Analiza dynamicznego zachowania się belki stropu bezpośredniego będącego w jednoparametrowym kontakcie ze złożem w formie pokładu eksploatowanego na zawał
3
 • Analiza wpływu stałych fizycznych i geometrycznych na deformacje walcowych konstrukcyjnych elementów gumowych
4
 • Analiza wytrzymałościowa stropu będącego w kontakcie dwuparametrowym z pokładem przy eksploatacji na zawał
5
 • Benefits from applying the principle of virtual work based on example of mechanics
6
 • Korzyści płynące ze stosowania zasady prac wirtualnych na przykładzie mechaniki ogólnej
7
 • Mechanika budowli – teoria i przykłady
8
 • Nieliniowa deformacja izotropowej sfery grubościennej
9
 • Non-linear deformation of isotropic thick-walled sphere
10
 • Podstawy mechaniki budowli
11
 • Podstawy mechaniki budowli
12
 • Static formulation of mass points method for calculation of joint displacement and axial forces in the members of space truss
13
 • Statyczne ujęcie metody punktów masowych do wyznaczenia sił osiowych w prętach kratownicy płaskiej
14
 • Wyznaczenie ugięć i sił przekrojowych w stropie będącym w kontakcie dwuparametrowym z pokładem dla wyrobiska korytarzowego
15
 • Zastosowanie rachunku tensorowego do wybranych zagadnień geomechaniki