Wykaz publikacji wybranego autora

Marian Paluch, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909503

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem15411
2011312
201055
200922
2008312
200411
200311
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem151122
2011321
20105212
200922
200833
200411
200311
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1515
201133
201055
200922
200833
200411
200311
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem15213
2011312
2010514
200922
200833
200411
200311
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem15123
201133
2010541
200922
200833
200411
200311
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem15132
201133
201055
200922
200833
200411
2003111
 • 90 years of AGH-UST : 1919–2009 : learning vs. teaching in the age of computers90 lat AGH : 1919-2009 : uczyć czy nauczać w dobie komputerów / Marian PALUCH // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2010 vol. 55 iss. 1, s. 69–80. — Bibliogr. s. 80. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza dynamicznego zachowania się belki stropu bezpośredniego będącego w jednoparametrowym kontakcie ze złożem w formie pokładu eksploatowanego na zawałAnalyze of the dynamic deflection of the direct roof during exploitation of deposit / Marian PALUCH, Ryszard WOSZ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011 R. 35 z. 1, s. 81–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2011-01/GG_2011_1_06.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu stałych fizycznych i geometrycznych na deformacje walcowych konstrukcyjnych elementów gumowychAnalysis of influence physical and geometrical constants on deformations of cylindrical rubber-elements in construction / Marian PALUCH, Michał BETLEJ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 509–517. — Bibliogr. s. 517, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_51.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza wytrzymałościowa stropu będącego w kontakcie dwuparametrowym z pokładem przy eksploatacji na zawałThe stability of the roof connected with the seam by two-parameter contact during mining excavation / Marian PALUCH, Antoni TAJDUŚ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 1, s. 259–272. — Bibliogr. s. 272, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-01/GG_2008_1_23.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Benefits from applying the principle of virtual work based on example of mechanicsKorzyści płynące ze stosowania zasady prac wirtualnych na przykładzie mechaniki ogólnej / Marian PALUCH // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2010 R. 16 nr 3, s. 52–61. — Bibliogr. s. 61. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Korzyści płynące ze stosowania zasady prac wirtualnych na przykładzie mechaniki ogólnejBenefits from applying the principle of virtual works based on example of general mechanics / Marian PALUCH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 275–287. — Bibliogr. s. 287, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_22.pdf

 • słowa kluczowe: ciało materialne, więzy, równowaga ciała, równowaga sił, zasada prac wirtualnych

  keywords: material body, material restriction, principle of virtual works, balance of body, balance of forces

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mechanika budowli – teoria i przykłady[Mechanics of structures – theory and examples] / Marian PALUCH. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 601, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0423). — Bibliogr. s. 601–[602]. — ISBN: 978-83-7464-434-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nieliniowa deformacja izotropowej sfery grubościennejNon-linear deformation of isotropic trick-walled sphere / Marek CAŁA, Marian PALUCH, Antoni TAJDUŚ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 45–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_02.pdf

 • słowa kluczowe: projektowanie zbiorników podziemnych, nieliniowa teoria sprężystości

  keywords: design of underground reservoirs, nonlinear elasticity theory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Non-linear deformation of isotropic thick-walled sphereNieliniowa deformacja izotropowej sfery grubościennej / Marek CAŁA, Marian PALUCH, Antoni TAJDUŚ // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2010 R. 16 nr 3, s. 2–12. — Bibliogr. s. 12. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Podstawy mechaniki budowli : podręcznik akademicki dla studentów wyższych szkół technicznych[Basics of mechanics of structures] / Marian PALUCH ; red. nauk. Leszek Mikulski. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2003. — 390 s.. — Bibliogr. s. 389–390. — ISBN10: 83-905407-6-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Podstawy mechaniki budowli : podręcznik akademicki dla studentów wyższych szkół technicznych[Basics of mechanics of structures] / Marian PALUCH ; red. nauk. Leszek Mikulski, Danuta FLISIAK. — Wyd. 2 poszerz.. — Kraków : Wydawnictwo Katedry Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej, 2004. — 440 s.. — Bibliogr. s. 439–440. — ISBN10: 83-905407-8-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Static formulation of mass points method for calculation of joint displacement and axial forces in the members of space trussStatyczne ujęcie metody punktów masowych do obliczenia przemieszczeń węzłów i sił osiowych w prętach kratownicy przestrzennej / Marek CAŁA, Marian PALUCH, Antoni TAJDUŚ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2011 vol. 56 no. 3, s. 427–440. — Bibliogr. s. 440, Summ.. — Afiliacja AGH zamieszczona w wersji elektronicznej czasopisma

 • keywords: truss bridges, static space calculations, mass point method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Statyczne ujęcie metody punktów masowych do wyznaczenia sił osiowych w prętach kratownicy płaskiejThe static approach to point mass method for determination of axial forces in a truss / Marian PALUCH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3/1, s. 137–151. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03-1/GG_2010_3-1_10.pdf

 • słowa kluczowe: kratownica, pręt, węzeł, siła osiowa, przemieszczenie węzła

  keywords: truss, axial force, connecting joint displacement, bar of a truss

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wyznaczenie ugięć i sił przekrojowych w stropie będącym w kontakcie dwuparametrowym z pokładem dla wyrobiska korytarzowegoEstimation of beam deflection, bending moments and shear forces in the roof connected with the seam heading / Marian PALUCH, Antoni TAJDUŚ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2008 R. 32 z. 3, s. 57–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2008-03/GG_2008_3_05.pdf

 • słowa kluczowe: wyrobisko korytarzowe, kontakt dwuparametrowy, siły przekrojowe, energia sprężysta

  keywords: two-parameter contact, shear force, bending moment, elastic energy, headings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zastosowanie rachunku tensorowego do wybranych zagadnień geomechanikiApplication of tensor calculus in selected geomechanical issues / Marian PALUCH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 146, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 187). — Bibliogr. s. 142–[147], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: