Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Wasilewski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2387-6633

ResearcherID: brak

Scopus: 7004371601

PBN: 909551

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 34, z ogólnej liczby 64 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnaliza rejestracji czujników systemu gazometrii zabudowanych w wyrobiskach odprowadzających powietrze z pola F w pokładzie 364/1-2 w KWK „Murcki-Staszic” oraz w szybie wentylacyjnym „Zygmunt”, w aspekcie wybuchu metanu w dniu 27 lipca 2016 r.
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Stanisław WASILEWSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk. — 2016 t. 18 nr 4, s. 3–20
2
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułAutomatyczna aerometria górnicza i telemetria
  AutorzyStanisław WASILEWSKI, Zdzisław Krzystanek, Jerzy Mróz, Piotr Wojtas, Andrzej Rej, Krzysztof Oset, Marcin Małachowski, Adam Broja, Artur Dylong
  ŹródłoInstytut Technik Innowacyjnych EMAG : 40 lat innowacyjności dla gospodarki : monografia EMAG : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Trenczka. — Katowice : ITI EMAG, 2015. — S. 121–157
3
 • [referat, 2008]
 • TytułA preliminary study of the unsteady states of the ventilation parameters at the longwall face during the shearer operation
  AutorzyS. WASILEWSKI, M. BRANNY
  ŹródłoProceedings of the 12textsuperscript{th} U. S./North Amercian mine ventilation symposium : June 9–11, 2008, Reno, Nevada / eds. Keith G. Wallace, Jr.. — Reno : University of Nevada, cop. 2008. — S. 107–114
4
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadania modelowe i eksperymentalne w zrobach ściany w warunkach dopływu metanu
  AutorzyWacław Dziurzyński, Stanisław WASILEWSKI
  ŹródłoPrace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa, Katowice. — 2011 nr 1/1, s. 46–63
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadania zmian ciśnienia barometrycznego w kopalniach głębinowych
  AutorzyStanisław WASILEWSKI
  ŹródłoWUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy. — 2009 nr 4, s. 3–13
6
 • [referat, 2016]
 • TytułDetermination of environmental footprint for various types of comminution devices in terms of dust and noise emmission
  AutorzyS. WASILEWSKI, A. SARAMAK, D. SARAMAK, T. GAWENDA, Z. Naziemiec
  ŹródłoIMPC 2016 : XXVIII International Mineral Processing Congress : September 11–15, Québec City, Canada : official program. — [Canada : s. n.], [2016]. — S. 152, paper ID: 334
7
 • [referat, 2008]
 • TytułDevelopment of gas hazard monitoring systems in Polish hard coal mines
  AutorzyStanisław WASILEWSKI
  ŹródłoNew challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — S. 26–27
8
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułGazometria automatyczna
  AutorzyStanisław WASILEWSKI
  ŹródłoInnowacje dla gospodarki : monografia EMAG : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Trenczka ; Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. — Katowice : ITI EMAG, 2010. — S. 141–161
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułInfluence of barometric pressure changes on ventilation conditions in deep mines
  AutorzyStanisław WASILEWSKI
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 621–639
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułInfluence of copper ore comminution in HPGR on downstream minerallurgical processes
  AutorzyD. SARAMAK, S. WASILEWSKI, A. SARAMAK
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2017 vol. 62 iss. 3, s. 1689–1694. — tekst: https://goo.gl/eDpHkR
11
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułInnowacyjność systemowego zasilania, informatyki i automatyki w procesach technologicznych wydobycia węgla
  AutorzyStanisław Trenczek, Stanisław WASILEWSKI
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2008 t. 24 z. 1/2, s. 89–102. — tekst: http://www.meeri.pl/Wydawnictwa/GSM2412/trenczek-wasilewski.pdf
12
13
 • [referat, 2011]
 • TytułIntegrated outburst detector sensor-model tests : [abstract]
  AutorzyDziurzyński Wacław, WASILEWSKI Stanisław
  ŹródłoProceedings of the 2textsuperscript{nd} international conference on Mine safety and environment protection : October 10–12, 2011, Xi'an, China / eds. Xintan Chang, [et al.]. — [China : Tianjin University Press], [2011]. — S. 198
14
 • [referat, 2009]
 • TytułMigration of methane into longwall and tailgate crossing
  AutorzyJ. Krawczyk, S. WASILEWSKI
  ŹródłoMine ventilation : ninth international mine ventilation congress, India, 2009 : [10–13 November 2009, New Delhi, India], Vol. 1 / ed. D. C. Panigrahi. — New Delhi : Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., cop. 2009. — S. 483–493
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMining waste dumps – modern monitoring of thermal and gas activities
  AutorzyStanisław WASILEWSKI, Przemysław Skotniczny
  ŹródłoGospodarka Surowcami Mineralnymi. — 2015 vol. 31 iss. 1, s. 155–181
16
 • [referat, 2012]
 • TytułModel and experimental studies in the longwall goaf under methane inflow conditions
  AutorzyW. Dziurzyński, S. WASILEWSKI
  Źródło14textsuperscript{th} U. S./North American mine ventilation symposium : Salt Lake City, UT – June 17–20, 2012 / eds. Felipe Calizaya, Michael G. Nelson ; The University of Utah. — [USA] : University of Utah. Department of Mining Engineering, 2012. — S. 111–118
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułModern systems of gas hazard monitoring in Polish hard coal mines
  AutorzyStanisław WASILEWSKI
  ŹródłoArchives of Mining Sciences. — 2008 vol. 53 iss. 4, s. 511–524
18
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułObserwacja stężenia gazów w zrobach otamowanej ściany w systemie gazometrii automatycznej w czasie pożaru i jego aktywnego gaszenia przez podawanie mieszaniny wodno-pyłowej
  AutorzyStanisław WASILEWSKI, Robert Łaskuda, Marek Wach
  ŹródłoWybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 269–283
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułPoziomy innowacyjności infrastruktury systemowej zasilania, informatyki i automatyki w ruchu zakładu górniczego
  AutorzyStanisław WASILEWSKI, Stanisław Trenczek
  ŹródłoMechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. — 2008 R. 46 nr 1, s. 16–27
20
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułPróby ruchowe i testy czujników bezprzewodowych rozszerzonego systemu gazometrii automatycznej w warunkach kopalń JSW SA
  AutorzyStanisław WASILEWSKI, Damian Araszczuk
  ŹródłoPoprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach : teoria i praktyka : praca zbiorowa : monografia / pod red. Dariusza Musioła, Piotra Pierzyny. — Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Eksploatacji Złóż, 2014. — S. 273–296
21
 • [referat, 2017]
 • TytułPrzyczyny zapalenia metanu w kopalni węgla kamiennego Mysłowice-Wesoła w 2014 roku : [streszczenie]
  AutorzyStanisław WASILEWSKI, Nikodem SZLĄZAK
  ŹródłoIV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 203
22
 • [referat, 2018]
 • TytułPrzyczyny zapalenia metanu w kopalni węgla kamiennego na wybranych przykładach
  AutorzyNikodem SZLĄZAK, Stanisław WASILEWSKI
  ŹródłoXXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : [s. n.], 2018. — S. 59
23
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułReSys – innowacyjne podejście do bezprzewodowej łączności ratowników górniczych
  AutorzyJakub KOWALSKI, Tadeusz UHL, Stanisław WASILEWSKI
  ŹródłoProjektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — S. 79–88
24
 • [referat, 2016]
 • TytułRules of monitoring and combating methane and fire hazards in gob of longwalls mined with caving in hard coal mines
  AutorzyMaciej MAZURKIEWICZ, Stanisław WASILEWSKI
  Źródło24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. — Rio de Janeiro: IBRAM, 2016. — S. 90–101
25
 • [referat, 2013]
 • TytułSimulation and monitoring of methane concentration transients in longwall region – a progress report
  AutorzyKrawczyk J., WASILEWSKI S.
  ŹródłoICSMRI'13 : the 35textsuperscript{th} International Conference of Safety in Mines Research Institutes : 15–17 October 2013, London, UK / IOM Communications, IOM3 The Institute of Materials, Minerals and Mining. — London : IOM Communications Ltd, 2013. — S. 193–202