Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Wasilewski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2387-6633

ResearcherID: brak

Scopus: 7004371601

PBN: 909551

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem34610162
201911
2018211
20173111
2016321
2015321
2014211
201311
2012312
20116114
2010211
2009312
2008523
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3420131
201911
201822
2017321
2016312
2015321
2014211
201311
2012321
20116321
201022
2009321
2008523
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem34259
201911
201822
2017321
2016312
201533
201422
201311
2012321
2011642
201022
2009321
2008541
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem34529
201911
201822
2017312
201633
2015312
2014211
201311
201233
201166
201022
200933
2008523
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem342311
201911
201822
2017321
2016312
201533
201422
201311
2012321
2011651
201022
2009321
2008532
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem342212
201911
201822
2017321
2016312
2015321
201422
201311
2012321
2011651
201022
2009321
20085321
 • Analiza rejestracji czujników systemu gazometrii zabudowanych w wyrobiskach odprowadzających powietrze z pola F w pokładzie 364/1-2 w KWK „Murcki-Staszic” oraz w szybie wentylacyjnym „Zygmunt”, w aspekcie wybuchu metanu w dniu 27 lipca 2016 r.Analysis of the registrations of gasometry system's sensors installed in return air gates from the F panel in seam 364/1-2 in „Murcki-Staszic” mine and „Zygmunt” ventilation shaft, related to the methane explosion on 27 July 2016 / Nikodem SZLĄZAK, Stanisław WASILEWSKI // Prace Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk = Transactions of the Strata Mechanics Research Institute ; ISSN 1643-1030. — 2016 t. 18 nr 4, s. 3–20. — Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: aerologia górnicza, monitoring parametrów powietrza, wybuch metanu

  keywords: mining aerology, air parameters monitoring, methane explosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Automatyczna aerometria górnicza i telemetria[Automatic aerometry and telemetry for mining] / Stanisław WASILEWSKI, Zdzisław Krzystanek, Jerzy Mróz, Piotr Wojtas, Andrzej Rej, Krzysztof Oset, Marcin Małachowski, Adam Broja, Artur Dylong // W: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG : 40 lat innowacyjności dla gospodarki : monografia EMAG : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Trenczka. — Katowice : ITI EMAG, 2015. — (Rozprawy i Monografie / ITI EMAG). — ISBN: 978-83-63674-17-5. — S. 121–157. — Bibliogr. s. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A preliminary study of the unsteady states of the ventilation parameters at the longwall face during the shearer operation / S. WASILEWSKI, M. BRANNY // W: Proceedings of the 12\textsuperscript{th} U. S./North Amercian mine ventilation symposium : June 9–11, 2008, Reno, Nevada / eds. Keith G. Wallace, Jr.. — Reno : University of Nevada, cop. 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-0-615-20009-5. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania modelowe i eksperymentalne w zrobach ściany w warunkach dopływu metanuModel and experimental studies in the longwall goaf in the methane inflow conditions / Wacław Dziurzyński, Stanisław WASILEWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 1/1, s. 46–63. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Abstr.. — Problemy współczesnego górnictwa : IV konferencja naukowo-techniczna : Jaworze, 9–11 marca 2011 r. /Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, Koło przy Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania zmian ciśnienia barometrycznego w kopalniach głębinowychTests for variation of barometric pressure in underground mining plants / Stanisław WASILEWSKI // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2009 nr 4, s. 3–13. — Bibliogr. s. 13, Streszcz.. — Dodatkowa afiliacja: Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Determination of environmental footprint for various types of comminution devices in terms of dust and noise emmission / S. WASILEWSKI, A. SARAMAK, D. SARAMAK, T. GAWENDA, Z. Naziemiec // W: IMPC 2016 : XXVIII International Mineral Processing Congress : September 11–15, Québec City, Canada : official program. — [Canada : s. n.], [2016]. — IMPAC 2016 is hosting the 55th annual conference of Metallurgists COM CIM ICM 2016. — S. 152, paper ID: 334

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Development of gas hazard monitoring systems in Polish hard coal mines / Stanisław WASILEWSKI // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 26–27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Gazometria automatyczna[Automatic gasometry] / Stanisław WASILEWSKI // W: Innowacje dla gospodarki : monografia EMAG : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Trenczka ; Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. — Katowice : ITI EMAG, 2010. — (Rozprawy i Monografie / ITI EMAG). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-928970-5-7. — S. 141–161. — Bibliogr. s. 161. — Dodatkowa afiliacja: Instytut Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence of barometric pressure changes on ventilation conditions in deep minesWpływ zmian ciśnienia barometrycznego na warunki przewietrzania w kopalniach głębinowych / Stanisław WASILEWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 621–639. — Bibliogr. s. 639

 • słowa kluczowe: kontrola i monitorowanie, ciśnienie barometryczne powietrza, zagrożenia gazowe w kopalniach głębinowych

  keywords: control and monitoring, barometric pressure, gas hazards in underground mines

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0044

10
 • Influence of copper ore comminution in HPGR on downstream minerallurgical processes / D. SARAMAK, S. WASILEWSKI, A. SARAMAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 3, s. 1689–1694. — Bibliogr. s. 1694. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-19. — tekst: https://goo.gl/eDpHkR

 • keywords: comminution, copper ore beneficiation, HPGR technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0258

11
 • Innowacyjność systemowego zasilania, informatyki i automatyki w procesach technologicznych wydobycia węglaInnovativeness of power supply systems, computer technologies and automation involved in technological processes of coal mining / Stanisław Trenczek, Stanisław WASILEWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 1/2, s. 89–102. — Bibliogr. s. 100–101, Streszcz., Summ.. — Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego : szkoła eksploatacji podziemnej / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — tekst: http://www.meeri.pl/Wydawnictwa/GSM2412/trenczek-wasilewski.pdf

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo, kopalnia, zasilanie układów elektronicznych, zagrożenia, automatyka, informatyka techniczna

  keywords: mine, supply, safety analysis, hazards, technical informatics, automatics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Integrated outburst detector sensor-model tests : [abstract] / Dziurzyński Wacław, WASILEWSKI Stanisław // W: Proceedings of the 2\textsuperscript{nd} international conference on Mine safety and environment protection : October 10–12, 2011, Xi'an, China / eds. Xintan Chang, [et al.]. — [China : Tianjin University Press], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 198. — Stanisław Wasilewski – dod. afiliacja: Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Migration of methane into longwall and tailgate crossing / J. Krawczyk, S. WASILEWSKI // W: Mine ventilation : ninth international mine ventilation congress, India, 2009 : [10–13 November 2009, New Delhi, India], Vol. 1 / ed. D. C. Panigrahi. — New Delhi : Oxford & IBH Publishing Co. Pvt. Ltd., cop. 2009. — Na okł. dod.: Health Safety Productivity. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-81-204-1749-6. — S. 483–493. — Bibliogr. s. 492–493, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Mining waste dumps – modern monitoring of thermal and gas activitiesZwałowiska odpadów wydobywczych – nowoczesne metody monitoringu termiczno-gazowego / Stanisław WASILEWSKI, Przemysław Skotniczny // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2015 vol. 31 iss. 1, s. 155–181. — Bibliogr. s. 178–181, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zwałowiska odpadów wydobywczych, zdalny pomiar rozkładu temperatur, wczesne wykrywanie pożarów zwałowisk, monitoring termiczno-gazowy, termografia z pokładu samolotu

  keywords: mining waste dumps, remote measurements of temperature distribution, thermo-graphic images taken from an aircraft, early fire detection coal waste dumps, monitoring of thermal and gas activities

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2015-0010

16
 • Model and experimental studies in the longwall goaf under methane inflow conditions / W. Dziurzyński, S. WASILEWSKI // W: 14\textsuperscript{th} U. S./North American mine ventilation symposium : Salt Lake City, UT – June 17–20, 2012 / eds. Felipe Calizaya, Michael G. Nelson ; The University of Utah. — [USA] : University of Utah. Department of Mining Engineering, 2012 + CD-ROM. — S. 111–118. — Bibliogr. s. 118, Abstr.. — S. Wasilewski – dod. afiliacja: Strata Mechanics Research Institute of the Polish Academy of Sciences, Cracow, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Modern systems of gas hazard monitoring in Polish hard coal minesNowoczesne systemy gazometrii automatycznej w polskim górnictwie / Stanisław WASILEWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2008 vol. 53 iss. 4, s. 511–524. — Bibliogr. s. 524, Summ.. — 21st World Mining Congress

 • keywords: monitoring ventilation parameters, systems of the automatic gastrometry in mining, supervision systems for coal mines, new telecommunication technologies in the mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Obserwacja stężenia gazów w zrobach otamowanej ściany w systemie gazometrii automatycznej w czasie pożaru i jego aktywnego gaszenia przez podawanie mieszaniny wodno-pyłowejObservation of gas concentrations in the gobs of a sealed off longwall in automatic gasometry system during a fire and its active fighting by administering of a water-dust mixture / Stanisław WASILEWSKI, Robert Łaskuda, Marek Wach // W: Wybrane zagrożenia aerologiczne w kopalniach podziemnych i ich zwalczanie = Selected hazards and their control in underground mines / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-429-7. — S. 269–283. — Bibliogr. s. 283, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Poziomy innowacyjności infrastruktury systemowej zasilania, informatyki i automatyki w ruchu zakładu górniczegoLevels of innovativeness of power supply system infrastucture, informatics and automation in a mine / Stanisław WASILEWSKI, Stanisław Trenczek // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2008 R. 46 nr 1, s. 16–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Próby ruchowe i testy czujników bezprzewodowych rozszerzonego systemu gazometrii automatycznej w warunkach kopalń JSW SA[Operational research and testing of the wireless sensors at extended monitoring system under condition JSW SA coal mines] / Stanisław WASILEWSKI, Damian Araszczuk // W: Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach : teoria i praktyka : praca zbiorowa : monografia / pod red. Dariusza Musioła, Piotra Pierzyny. — Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Eksploatacji Złóż, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-926255-8-2. — S. 273–296. — Bibliogr. s. 296

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Przyczyny zapalenia metanu w kopalni węgla kamiennego Mysłowice-Wesoła w 2014 roku : [streszczenie][Causes of methane ignition in Myslowice-Wesola coal mine in year 2014] / Stanisław WASILEWSKI, Nikodem SZLĄZAK // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 203. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Przyczyny zapalenia metanu w kopalni węgla kamiennego na wybranych przykładach[Causes of methane ignition in a coal mine on selected examples] / Nikodem SZLĄZAK, Stanisław WASILEWSKI // W: XXVII Szkoła Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : Kraków, 26–28.02.2018 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : [s. n.], 2018. — 1 dysk optyczny. — S. 59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Publikacja zamieszczona w: Spisie referatów i streszczeniach. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • ReSys – innowacyjne podejście do bezprzewodowej łączności ratowników górniczych[ReSys innovation approach to mining rescue teams wireless conection systems] / Jakub KOWALSKI, Tadeusz UHL, Stanisław WASILEWSKI // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 79–88. — Bibliogr. s. 87–88

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Rules of monitoring and combating methane and fire hazards in gob of longwalls mined with caving in hard coal mines / Maciej MAZURKIEWICZ, Stanisław WASILEWSKI // W: 24th World Mining Congress proceedings [Dokument elektroniczny] : mining in a world of innovation : October 18–21, 2016, Rio de Janeiro/RJ, Brazil / Instituto Brasileiro de Mineração. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rio de Janeiro: IBRAM, 2016. — S. 90–101. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.wmc2016.org.br/BOOK_PAPERS/06_MINERAL_EXPLORATION_007.pdf [2016-11-02]. — Bibliogr. s. 101, Abstr.. — Publ. w cz. Mineral Exploration

 • keywords: combating methane and fire hazards in gob of longwalls mined, monitoring air in gob of longwalls

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Simulation and monitoring of methane concentration transients in longwall region – a progress report / Krawczyk J., WASILEWSKI S. // W: ICSMRI'13 : the 35\textsuperscript{th} International Conference of Safety in Mines Research Institutes : 15–17 October 2013, London, UK / IOM Communications, IOM3 The Institute of Materials, Minerals and Mining. — London : IOM Communications Ltd, 2013 + CD. — ISBN: 1-86125-174-2. — S. 193–202. — Bibliogr. s. 202, Abstr.

 • keywords: sudden gas release, transients, methane hazard, longwall region

  cyfrowy identyfikator dokumentu: