Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Sioma, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4687-7567

ResearcherID: H-3457-2011

Scopus: 6504626670

PBN: 900977

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Automation of annual tree increment measurement using vision system / Andrzej SIOMA, Jarosław Socha // Drewno : Prace Naukowe Doniesienia Komunikaty ; ISSN 1644-3985. — 2016 vol. 59 no. 196, s. 19–30. — Bibliogr. s. 28–30

 • keywords: image analysis, vision system, dendrochronology, radial increment, tree-ring measurement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12841/wood.1644-3985-155-02

2
 • Automatization of workspace control based on TOF technology / Andrzej SIOMA // W: MSM 2016 : 12\textsuperscript{th} international conference Mechatronic Systems and Materials [intelligent technical systems] : Bialystok, Poland, July 3–8, 2016 : [abstract book] / ed. by Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza. — Bialystok : Bialystok University of Technology, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 130. — Bibliogr. s. 130

 • keywords: 3D image, workspace control, TOF method, 3D image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A screw thread profile measurement using a 3D image / Andrzej SIOMA, Piotr SULIGA // W: MSM 2016 : 12\textsuperscript{th} international conference Mechatronic Systems and Materials [intelligent technical systems] : Bialystok, Poland, July 3–8, 2016 : [abstract book] / ed. by Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza. — Bialystok : Bialystok University of Technology, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 131. — Bibliogr. s. 131

 • keywords: triangulation, thread, 3D image, thread parameters, 3D image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Przyrząd do ciągłego pomiaru średnicy i długości skoku splotu liny[Device for continuously measuring the diameter and length of the twist pitch of a line] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej TYTKO, Andrzej SIOMA, Grzegorz OLSZYNA. — Int.Cl.: G01B 11/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 221911 B1 ; Udziel. 2015-07-06 ; Opubl. 2016-06-30. — Zgłosz. nr P.396542 z dn. 2011-10-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221911B1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar bezstykowy, urządzenia linowe, zużycie lin, długość skoku, średnica liny

  keywords: wire rope devices, rope wear, contact-less measurement, lay length, rope diameter

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Rolka do przyrządów pomiarowych prędkości i przemieszczenia elementów o właściwościach ferromagnetycznych[Roller for speed measuring instruments and displacement of ferromagnetic elements] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej TYTKO, Andrzej SIOMA, Grzegorz OLSZYNA. — Int.Cl.: G01P 3/42\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 221567 B1 ; Udziel. 2015-06-10 ; Opubl. 2016-04-29. — Zgłosz. nr P.396413 z dn. 2011-09-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221567B1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar prędkości, pomiar przemieszczenia, materiały ferromagnetyczne, elementy magnetyczne

  keywords: displacement measurement, magnetic materials, velocity measurement, magnetic devices

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Stanowisko do kontroli odchyłki płaskości powierzchni[Work-stand to control the flatness deviation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej SIOMA. — Int.Cl.: G01B 11/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 221917 B1 ; Udziel. 2015-07-06 ; Opubl. 2016-06-30. — Zgłosz. nr P.396915 z dn. 2011-11-08. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL221917B1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar powierzchni

  keywords: measuring areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Stanowisko do optycznego pomiaru średnicy i długości skoku splotu liny oraz wykrywania wad powierzchniowych[Position for the optical measurement of the diameter and length of pitch rope weave and a detection of surface defects] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej SIOMA, Janusz KOWAL, Andrzej TYTKO. — Int.Cl.: G01B 11/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222275 B1 ; Udziel. 2015-09-14 ; Opubl. 2016-07-29. — Zgłosz. nr P.398393 z dn. 2012-03-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222275B1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar powierzchni, splot liny

  keywords: measuring areas, rope lay

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Systemy wizyjne 3D w automatyzacji kontroli jakości wytwarzania[3d vision systems in the automatization of quality production control] / Andrzej SIOMA. — Kraków ; Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2016. — 252 s.. — (Biblioteka Problemów Budowy i Eksploatacji Maszyn / red. nauk. Adam Mazurkiewicz. Studia i Rozprawy). — Bibliogr. s. 239–252, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7789-419-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Urządzenie do ciągłego pomiaru i rejestracji średnicy i długości skoku liny[Device for continuous measurement and registration of the diameter and a laylenght wire rope] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz KOWAL, Andrzej TYTKO, Andrzej SIOMA, Grzegorz OLSZYNA. — Int.Cl.: G01B 11/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223000 B1 ; Udziel. 2015-11-16 ; Opubl. 2016-09-30. — Zgłosz. nr P.400086 z dn. 2012-07-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223000B1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar bezstykowy, urządzenia linowe, zużycie lin, długość skoku, średnica liny

  keywords: contactless voltage measurement, wire rope devices, rope wear, lay length, rope diameter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: