Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Sioma, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4687-7567

ResearcherID: H-3457-2011

Scopus: 6504626670

PBN: 900977

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Forced vibrations analysis of a cantilever beam using the vision method / Mateusz ROMASZKO, Bogdan SAPIŃSKI, Andrzej SIOMA // Journal of Theoretical and Applied Mechanics ; ISSN 1429-2955. — 2015 vol. 53 no. 1, s. 243–254. — Bibliogr. s. 253–254

 • keywords: vibration, cantilever beam, vision system, mode shapes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15632/jtam-pl.53.1.243

2
 • Sposób i urządzenie do badania powierzchni elementu drewnianego, zwłaszcza deski[Method and the device for testing the wooden element surface, preferably of a board] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SIOMA Andrzej. — Int.Cl.: G01N 21/89\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 405444 A1 ; Opubl. 2015-03-30. — Zgłosz. nr P.405444 z dn. 2013-09-26 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 7, s. 27-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL405444A1.pdf

 • słowa kluczowe: analiza obrazu, kontrola jakości, system wizyjny, powierzchnia drewna

  keywords: image analysis, quality control, vision system, wood surface

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Sposób oraz przyrząd do pomiaru rowków kół, krążków i rolek, współpracujących z linami[Method and apparatus for measuring the grooves of the wheels, pulleys and rollers, cooperating with ropes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TYTKO Andrzej, WÓJCIK Marian, SIOMA Andrzej, OLSZYNA Grzegorz. — Int.Cl.: G01B 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 404824 A1 ; Opubl. 2015-02-02. — Zgłosz. nr P.404824 z dn. 2013-07-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 3, s. 32. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL404824A1.pdf

 • słowa kluczowe: diagnostyka, systemy wizyjne 3D, koła linowe, badania wizualne, krążki linowe

  keywords: diagnostics, 3D vision systems, rope sheaves, pulleys, visual testing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Stanowisko optoelektronicznego pomiaru grubości ścianki formy odlewniczej wykonanej metodą wytapianego modelu[The optoelectronic measurement stand for the wall thickness of the casting mould made by melt model] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej SIOMA. — Int.Cl.: G01B 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219415 B1 ; Udziel. 2014-09-10 ; Opubl. 2015-04-30. — Zgłosz. nr P.397029 z dn. 2011-11-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219415B1.pdf

 • słowa kluczowe: forma odlewnicza, metoda wytapianego modelu

  keywords: casting mould, melt model

  cyfrowy identyfikator dokumentu: