Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Sioma, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4687-7567

ResearcherID: H-3457-2011

Scopus: 6504626670

PBN: 900977

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
2
 • Assessment of the condition of hoisting ropes by measuring their geometric parameters in a three-dimensional image of their surfaceMetoda oceny stanu lin wyciągowych poprzez pomiar parametrów geometrycznych na trójwymiarowym obrazie ich powierzchni / Grzegorz OLSZYNA, Andrzej SIOMA, Andrzej TYTKO // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 3, s. 643–654. — Bibliogr. s. 654

 • słowa kluczowe: systemy wizyjne 3D, diagnostyka lin, uszkodzenia lin, modelowanie lin

  keywords: rope diagnostics, 3D vision systems, rope damage, rope modelling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2013-0045

3
 • Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa[Work safety of transport devices in mining : monograph] / red. nauk. Andrzej TYTKO, Marian WÓJCIK ; aut.: Bronisław Biel, [et al.], Józef HANSEL, [et al.], Tomasz KRAKOWSKI, Jerzy KWAŚNIEWSKI, [et al.], Szymon MOLSKI, Grzegorz OLSZYNA, Marek PŁACHNO, [et al.], Tomasz ROKITA, Hubert RUTA, [et al.], Andrzej SIOMA, [et al.], Andrzej TYTKO, [et al.], Marian WÓJCIK, [et al.] ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP Sp. z o. o., 2013. — 246 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-929335-9-5. — Monografia zawiera artykuły wygłoszone na VIII międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie” : 7–9 listopada 2012 r., Ustroń Śląski

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Characteristics of experimental MSMA-based pneumatic valves / Stanisław FLAGA, Andrzej SIOMA // W: ASME 2013 conference on Smart materials, adaptive structures and intelligent systems [Dokument elektroniczny]. Vol. 1, Development and characterization of multifunctional materials; modeling, simulation and control of adaptive systems; integrated system design and implementation : Snowbird, September 16–18, 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : ASME, cop. 2013. — e-ISBN: 978-0-7918-5603-1. — paper no. SMASIS2013-3323, s. V001T04A016 [1–6]. — Tryb dostępu: http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/proceeding.aspx?articleid=1833254 [2014-04-11]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1115/SMASIS2013-3323

6
 • Digital endocasts of the cranial surface generated by the 3D vision system / Janusz Skrzat, Andrzej SIOMA // Bio-Algorithms and Med-Systems (Print) / Jagiellonian University. Medical College ; ISSN 1895-9091. — 2013 vol. 9 iss. 4, s. 179–182. — Bibliogr. s. 182, Abstr.

 • keywords: virtual reconstruction, endocast, paleoneurology

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Filtering algorithms for 3D range image analysis / Andrzej SIOMA // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2013 vol. 199, s. 235–240. — Bibliogr. s. 240, Abstr.. — Mechatronic Systems and Materials V

 • keywords: 3D vision system, range image, vision algorithms, missing data

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.199.235

8
 • Finding bearing in robot navigation with the use of the Kalman filter / Andrzej SIOMA, Sławomir BLOK // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2013 vol. 199, s. 241–246. — Bibliogr. s. 246. — Mechatronic Systems and Materials V

 • keywords: measurement, orientation, navigation, direction, filter, Kalman, magnetometer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.199.241

9
 • Głowica pomiarowa do magnetycznych badań lin stalowych[Measuring head for magnetic testing of wire ropes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej TYTKO, Andrzej SIOMA, Grzegorz OLSZYNA, Bogusław KUBAS. — Int.Cl.: G01N 27/82\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis ochronny wzoru użytkowego ; PL 66575 Y1 ; Udziel. 2012-11-07 ; Opubl. 2013-06-28. — Zgłosz. nr W.119574 z dn. 2010-12-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL66575Y1.pdf

 • słowa kluczowe: głowica pomiarowa, badania magnetyczne, liny stalowe

  keywords: measuring head, magnetic testing, wire ropes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Morphological features of the macerated cranial bones registered by the 3D vision system for potential use in forensic anthropology / Janusz Skrzat, Andrzej SIOMA, Magdalena Kozerska // Folia Medica Cracoviensia ; ISSN 0015-5616. — 2013 vol. 53 no. 2, s. 53–59. — Bibliogr. s. 58–59, Abstr.

 • keywords: computer vision, osteology, cranial bones

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Projektowanie CAD w zakresie nanostruktur : abstrakt[CAD design in the range of nanostructures] / Andrzej SIOMA // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2013 R. 86 nr 12, s. 1072. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 128–135. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 135. — XIX Konferencja „Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo" : Łańcut, 9–11.10.2013 r.

 • słowa kluczowe: nanostruktura, projektowanie, CAD, nanołożyska

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Projekt i budowa pędnika wodno-odrzutowego : abstrakt[Design and construction of water-jet propulsor] / Andrzej SIOMA // Mechanik : miesięcznik naukowo-techniczny ; ISSN 0025-6552. — 2013 R. 86 nr 12, s. 1071–1072. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 120–127. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 127. — XIX Konferencja „Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo" : Łańcut, 9–11.10.2013 r.

 • słowa kluczowe: sterowanie, pędnik wodno-odrzutowy, projektowanie

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Przyrząd do ciągłego pomiaru średnicy i długości skoku splotu liny[Device for continuously measuring the diameter and length of the twist pitch of a line] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TYTKO Andrzej, SIOMA Andrzej, OLSZYNA Grzegorz. — Int.Cl.: G01B 11/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396542 A1 ; Opubl. 2013-04-15. — Zgłosz. nr P.396542 z dn. 2011-10-05 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 8, s. 36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396542A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rolka do przyrządów pomiarowych prędkości i przemieszczenia elementów o właściwościach ferromagnetycznych[Roller for speed measuring instruments and displacement of ferromagnetic elements] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TYTKO Andrzej, SIOMA Andrzej, OLSZYNA Grzegorz. — Int.Cl.: G01P 3/42\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396413 A1 ; Opubl. 2013-04-02. — Zgłosz. nr P.396413 z dn. 2011-09-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 7, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396413A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Stanowisko do kontroli odchyłki płaskości powierzchni[Work-stand to control the flatness deviation] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SIOMA Andrzej. — Int.Cl.: G01B 11/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396915 A1 ; Opubl. 2013-05-13. — Zgłosz. nr P.396915 z dn. 2011-11-08 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 10, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396915A1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar powierzchni

  keywords: measuring areas

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Stanowisko do optycznego pomiaru średnicy i długości skoku splotu liny oraz wykrywania wad powierzchniowych[Position for the optical measurement of the diameter and length of pitch rope weave and a detection of surface defects] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SIOMA Andrzej, KOWAL Janusz, TYTKO Andrzej. — Int.Cl.: G01B 11/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 398393 A1 ; Opubl. 2013-09-16. — Zgłosz. nr P.398393 z dn. 2012-03-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 19, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL398393A1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar powierzchni, splot liny

  keywords: measuring areas, rope lay

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Stanowisko optoelektronicznego pomiaru grubości ścianki formy odlewniczej wykonanej metodą wytapianego modelu[The optoelectronic measurement stand for the wall thickness of the casting mould made by melt model] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SIOMA Andrzej. — Int.Cl.: G01B 11/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 397029 A1 ; Opubl. 2013-05-27. — Zgłosz. nr P.397029 z dn. 2011-11-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 11, s. 47. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL397029A1.pdf

 • słowa kluczowe: forma odlewnicza, metoda wytapianego modelu

  keywords: casting mould, melt model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The estimation of resolution in 3D range image system / Andrzej SIOMA // W: ICCC 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings of the 14\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference (ICCC) : Rytro, Poland, May 26–29, 2013 / eds. Ivo Petráš [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD. — e-ISBN: 978-1-4673-4489-0. — S. 346–349. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 349, Abstr.. — Toż w wersji drukowanej ISBN 978-1-4673-4490-6

 • keywords: 3D vision system, image resolution, range image

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/CarpathianCC.2013.6560567

19
 • The MSMA based actuator – piston movement analysis / Stanisław FLAGA, Andrzej SIOMA // W: 11th Conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Krakow – Rytro, Poland, May 26–29, 2013 : proceedings / ed. Janusz Kowal ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — Kraków : AGH, 2013. — ISBN10: 83-89772-75-2. — S. 72–73. — Bibliogr. s. 73

 • keywords: MSMA, actuator, vision systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Tłok wodnego pędnika odrzutowego[The piston of the water jet propeller] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SIOMA Andrzej. — Int.Cl.: B63H 1/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 121770 U1 ; Opubl. 2013-09-16. — Zgłosz. nr W.121770 z dn. 2013-02-18 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 19, s. 48-49. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL121770U1.pdf

 • słowa kluczowe: napęd koncepcyjny, inspirowany przyrodniczo tłok, napęd wodno odrzutowy

  keywords: drive concept, nature inspired piston, water jet propulsion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Urządzenie do ciągłego pomiaru i rejestracji średnicy i długości skoku liny[Device for continuous measurement and registration of the diameter and a laylenght wire rope] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KOWAL Janusz, TYTKO Andrzej, SIOMA Andrzej, OLSZYNA Grzegorz. — Int.Cl.: G01B 11/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 400086 A1 ; Opubl. 2013-01-21. — Zgłosz. nr P.400086 z dn. 2012-07-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 2, s. 37-38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL400086A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Vascular pattern recognition and assessment using 3D vision systems / Andrzej SIOMA // Wulfenia ; ISSN 1561-882X. — 2013 vol. 20 no. 9, s. 271–279. — Bibliogr. s. 279, Abstr.

 • keywords: 3D vision system, 3D image, vascular pattern recognition, endocrinal surface

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Vision analysis of a biomimetic water vehicle propeller / Andrzej SIOMA, Wojciech LEPIARZ // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2013 vol. 198, s. 144–149. — Bibliogr. s. 149, Abstr.. — Mechatronic systems and materials IV / eds. Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.198.144

 • keywords: vision systems, biomimetics, bionics, fluid dynamics, water propeller, water propulsion system

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/SSP.198.144

24
 • Visual testing of ropes using 3 dimensional model of their geometry / A. SIOMA, G. OLSZYNA, A. TYTKO // W: Simulating rope applications : proceedings of the OIPEEC conference 2013 : Oxford, 10\textsuperscript{th}–12\textsuperscript{th} March 2013 / ed. I. M. L. Ridge. — Didcot : OIPEEC, cop. 2013. — ISBN: 978-0-9552500-4-0. — S. 43–54. — Bibliogr. s. 54, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Współczesne metody oceny stanu technicznego lin pracujących w górnictwieModern evaluation methods of the technical condition of ropes working in mining industry / Grzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO, Andrzej SIOMA // W: Transport szybowy : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2013. — ISBN: 978-83-60708-73-6. — S. 373–383. — Bibliogr. s. 382–383, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: