Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Sioma, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4687-7567

ResearcherID: H-3457-2011

Scopus: 6504626670

PBN: 900977

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Czynniki determinujące trwałość lin oraz metody oceny ich stanuDefining factors for rope durability and methods for assessment for the rope condition / Grzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO, Andrzej SIOMA // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : VIII międzynarodowa konferencja : Ustroń, 7–9 listopada 2012 r. : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : CBiDGP], [2012] + CD. — Opis częśc. wg okł.. — S. 16–17. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10–11], Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza - Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Determining the orientation of a body in space using the Kalman filter / Janusz KOWAL, Sławomir BLOK, Andrzej SIOMA // W: ICCC 2012 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : High Tatras, Podbanské, Slovak Republic, 28–31 May, 2012 / eds. Ivo Petráš, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE,, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4566-1866-3. — S. 376–381. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 381, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Filtering algorithms for 3D range image analysis / Andrzej SIOMA // W: MSM 2012 : Mechatronic Systems and Materials : 8th international conference : Białystok, Poland, July 8–13, 2012 : abstract book / eds. Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza ; Politechnika Białostocka. — Białystok : University of Technology, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — S. 183. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Finding the bearing in robot navigation using the Kalman filter / Andrzej SIOMA, Sławomir BLOK // W: MSM 2012 : Mechatronic Systems and Materials : 8th international conference : Białystok, Poland, July 8–13, 2012 : abstract book / eds. Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza ; Politechnika Białostocka. — Białystok : University of Technology, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — S. 184. — Bibliogr. s. 184

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Głowica pomiarowa do magnetycznych badań lin stalowych[Measuring head for magnetic testing of wire ropes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TYTKO Andrzej, SIOMA Andrzej, OLSZYNA Grzegorz, KUBAS Bogusław. — Int.Cl.: G01N 27/82\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 119574 U1 ; Opubl. 2012-06-18. — Zgłosz. nr W.119574 z dn. 2010-12-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 13, s. 57. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL119574U1.pdf

 • słowa kluczowe: głowica pomiarowa, badania magnetyczne, liny stalowe

  keywords: measuring head, magnetic testing, wire ropes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modeling and simulation of multi-tasking robotized production stations / Stanisław FLAGA, Tomasz Giesko, Janusz KOWAL, Marcin NAWROCKI, Andrzej SIOMA // W: ATTI 2012 : Advanced Technologies in Textile Industry : international conference = Novìtnì mehnologìï v tekstil'nìj promislovosti : mìžnarodna naukova konferencìâ : 9–11 žovtnâ 2012 r, Hmel'nickij, Ukraïna / red. Skiba M. Ě ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki, molodì ta sportu Ukraïni, Hmel'nic'kij Nacìonal'nij Unìversitet. — [Ukraine : s. n.], [2012]. — S. 161–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Multibody bionic systems modeling : the puppet master approach / Janusz KOWAL, Wojciech LEPIARZ, Andrzej SIOMA // W: ICCC 2012 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : High Tatras, Podbanské, Slovak Republic, 28–31 May, 2012 / eds. Ivo Petráš, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE,, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4566-1866-3. — S. 388–391. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 391, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Multifunctional composition on the basis of mixture of surfactants / Svitlana Karvan, Olga Paraska, Andrzej SIOMA // W: 6\textsuperscript{th} Aachen–Dresden international textile conference : Dresden, November 29–30, 2012 : book of abstracts / ITM, Institut für Textilmachinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik der TU Dresden, DWI and der RWTH Aachen e. V.. — [Dresden : ITM], [2012]. — S. 194–195. — Bibliogr. s. 195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Surface defects detection using a 3D vision system / Janusz KOWAL, Andrzej SIOMA // W: ICCC 2012 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : High Tatras, Podbanské, Slovak Republic, 28–31 May, 2012 / eds. Ivo Petráš, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE,, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4566-1866-3. — S. 382–387. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 387, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Systemy wizyjne w automatyzacji zadań kontrolno-pomiarowych[Vision systems in automation of control and measurement tasks] / Andrzej SIOMA // Utrzymanie Ruchu : UR : publikacja specjalistyczna ; ISSN 2083-6651. — 2012 nr 4, s. 12–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The measurement of micro- and nanoscale fretting wear for surfaces under contact cyclic loading / Andrzej SIOMA, Yuriy Shalapko // W: ATTI 2012 : Advanced Technologies in Textile Industry : international conference = Novìtnì mehnologìï v tekstil'nìj promislovosti : mìžnarodna naukova konferencìâ : 9–11 žovtnâ 2012 r, Hmel'nickij, Ukraïna / red. Skiba M. Ě ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki, molodì ta sportu Ukraïni, Hmel'nic'kij Nacìonal'nij Unìversitet. — [Ukraine : s. n.], [2012]. — S. 177–178

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The use of vision systems for building terrain maps for mobile robots / Janusz KOWAL, Bolesław KARWAT, Andrzej SIOMA // W: Field robotics : proceedings of the 14th international conference on Climbing and walking robots and the support technologies for mobile machines : Paris, France, 6–8 September 2011 / eds. Philippe Bidaud [et al.]. — New Jersey [etc.] : World Scientific, cop. 2012. — ISBN: 978-981-4374-27-9 ; ISBN10: 981-4374-27-X. — S. 463–470. — Bibliogr. s. 470

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Vision analysis of a biomimetic water vehicle propeller / Andrzej SIOMA, Wojciech LEPIARZ // W: MSM 2012 : Mechatronic Systems and Materials : 8th international conference : Białystok, Poland, July 8–13, 2012 : abstract book / eds. Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza ; Politechnika Białostocka. — Białystok : University of Technology, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — S. 27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: