Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Sioma, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-4687-7567

ResearcherID: H-3457-2011

Scopus: 6504626670

PBN: 900977

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • ASTOR wspiera Laboratorium Automatyzacji Procesów Produkcyjnych na AGH[ASTOR supports the Production Processes Automation Laboratory at AGH] / Andrzej SIOMA // Biuletyn Automatyki ; ISSN 1507-3890. — 2014 nr 80, s. 8–9. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Automatization of workspace control based on TOF technology / Andrzej SIOMA // W: MSM 2016 : 12\textsuperscript{th} international conference Mechatronic Systems and Materials [intelligent technical systems] : Bialystok, Poland, July 3–8, 2016 : [abstract book] / ed. by Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza. — Bialystok : Bialystok University of Technology, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 130. — Bibliogr. s. 130

 • keywords: 3D image, workspace control, TOF method, 3D image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • A screw thread profile measurement using a 3D image / Andrzej SIOMA, Piotr SULIGA // W: MSM 2016 : 12\textsuperscript{th} international conference Mechatronic Systems and Materials [intelligent technical systems] : Bialystok, Poland, July 3–8, 2016 : [abstract book] / ed. by Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza. — Bialystok : Bialystok University of Technology, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — S. 131. — Bibliogr. s. 131

 • keywords: triangulation, thread, 3D image, thread parameters, 3D image analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bionika : twórcza inspiracja dla inżynierów[Bionics : inspiration for engineers] / Andrzej SAMEK, Andrzej SIOMA ; oprac. red. Andrzej SIOMA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. — Katowice : Agencja Specjalistyczna Prasa i Książka, 2007. — [4], 124 s.. — Bibliogr. s. 124. — ISBN: 978-83-922616-5-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Construction of three-dimensional models of aquatic organisms' body / A. SIOMA // W: EDIProD'2011 : Innovation by design : 7th international seminar and workshop : 30 June – 1st July 2011 Wrocław, Poland / ed. Ryszard Rohatyński ; Wrocław University of Technology. Department of Mechanical Engineering. — Wrocław : Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji PW, 2011. — ISBN10: 83-917677-4-4. — S. 93–98. — Bibliogr. s. 98, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czynniki determinujące trwałość lin oraz metody oceny ich stanuDefining factors for rope durability and methods for assessment for the rope condition / Grzegorz OLSZYNA, Andrzej TYTKO, Andrzej SIOMA // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : VIII międzynarodowa konferencja : Ustroń, 7–9 listopada 2012 r. : streszczenia referatów / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — [Lędziny : CBiDGP], [2012] + CD. — Opis częśc. wg okł.. — S. 16–17. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [10–11], Streszcz., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza - Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Determining the orientation of a body in space using the Kalman filter / Janusz KOWAL, Sławomir BLOK, Andrzej SIOMA // W: ICCC 2012 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : High Tatras, Podbanské, Slovak Republic, 28–31 May, 2012 / eds. Ivo Petráš, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE,, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4566-1866-3. — S. 376–381. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 381, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Filtering algorithms for 3D range image analysis / Andrzej SIOMA // W: MSM 2012 : Mechatronic Systems and Materials : 8th international conference : Białystok, Poland, July 8–13, 2012 : abstract book / eds. Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza ; Politechnika Białostocka. — Białystok : University of Technology, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — S. 183. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Finding the bearing in robot navigation using the Kalman filter / Andrzej SIOMA, Sławomir BLOK // W: MSM 2012 : Mechatronic Systems and Materials : 8th international conference : Białystok, Poland, July 8–13, 2012 : abstract book / eds. Zdzislaw Gosiewski, Zbigniew Kulesza ; Politechnika Białostocka. — Białystok : University of Technology, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — S. 184. — Bibliogr. s. 184

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Geometrical parameters product inspection with using 3D vision systems / Janusz KOWAL, Andrzej SIOMA // W: ICCC'2009 : 10\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May, 24–27, 2009 / eds. Andrzej KOT. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics AGH – Univesity of Science and Technology, [2009]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389772-51-5. — S. 305–308. — Bibliogr. s. 308, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Głowica pomiarowa do magnetycznych badań lin stalowych[Measuring head for magnetic testing of wire ropes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: TYTKO Andrzej, SIOMA Andrzej, OLSZYNA Grzegorz, KUBAS Bogusław. — Int.Cl.: G01N 27/82\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wzoru użytkowego ; PL 119574 U1 ; Opubl. 2012-06-18. — Zgłosz. nr W.119574 z dn. 2010-12-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 13, s. 57. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL119574U1.pdf

 • słowa kluczowe: głowica pomiarowa, badania magnetyczne, liny stalowe

  keywords: measuring head, magnetic testing, wire ropes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modeling and simulation of multi-tasking robotized production stations / Stanisław FLAGA, Tomasz Giesko, Janusz KOWAL, Marcin NAWROCKI, Andrzej SIOMA // W: ATTI 2012 : Advanced Technologies in Textile Industry : international conference = Novìtnì mehnologìï v tekstil'nìj promislovosti : mìžnarodna naukova konferencìâ : 9–11 žovtnâ 2012 r, Hmel'nickij, Ukraïna / red. Skiba M. Ě ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki, molodì ta sportu Ukraïni, Hmel'nic'kij Nacìonal'nij Unìversitet. — [Ukraine : s. n.], [2012]. — S. 161–162

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modelowanie i numeryczna analiza układów wieloczłonowych na przykładzie platformy kroczącej[Computer-aided analysis of multibody systems used in development of a walking platform] / Andrzej SIOMA, Wojciech LEPIARZ // W: XVIII Konferecja nt. “Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo” : Baranów Sandomierski, 12–14 października 2011 : streszczenia referatów / Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 69–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Modelowanie i symulacja realizacji procesu technologicznego[Modeling and simulation of technological process] / Andrzej SIOMA // W: XVIII Konferecja nt. “Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo” : Baranów Sandomierski, 12–14 października 2011 : streszczenia referatów / Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 67–68

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Model 3D – kontrola jakość narzędzia i produktu[Model 3D – product and tool quality control] / Janusz KOWAL, Andrzej SIOMA // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XVII konferencja : Krasiczyn, 7–9 października 2009 : streszczenia referatów / Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Warszawa : s. n.], [2009]. — S. 47–48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Multibody bionic systems modeling : the puppet master approach / Janusz KOWAL, Wojciech LEPIARZ, Andrzej SIOMA // W: ICCC 2012 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : High Tatras, Podbanské, Slovak Republic, 28–31 May, 2012 / eds. Ivo Petráš, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE,, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4566-1866-3. — S. 388–391. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 391, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Multifunctional composition on the basis of mixture of surfactants / Svitlana Karvan, Olga Paraska, Andrzej SIOMA // W: 6\textsuperscript{th} Aachen–Dresden international textile conference : Dresden, November 29–30, 2012 : book of abstracts / ITM, Institut für Textilmachinen und Textile Hochleistungswerkstofftechnik der TU Dresden, DWI and der RWTH Aachen e. V.. — [Dresden : ITM], [2012]. — S. 194–195. — Bibliogr. s. 195

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Oprzyrządowanie robotów w zadaniach montażowych[Robot equipments in assembles tasks] / SIOMA A. // W: SOP'2006 : systems – equipment – processes : CA systems and technologies : 11\textsuperscript{th} international DAAAM workshop : scientific conference : 2\textsuperscript{nd} – 4\textsuperscript{th} October 2006 Cracow, Poland / eds. J. Duda, I. Kuric ; Danube Adria Association for Automation & Manufacturing [etc.]. — [Słowacja : s. n.], [2006]. — In framework of International project CEEPUS CII–SK030–02–0607. — ISBN10: 3-901509-56-9. — S. 164–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Pomiary głowicy frezowej z wykorzystaniem systemu wizyjnego[Measurment of milling head with use of vision system] / Andrzej SIOMA, Grzegorz Struzikiewicz // Świat Obrabiarek ; ISSN 1895-6564. — 2011 R. 6 nr 9–10, s. 8–10. — Bibliogr. s. 10. — Andrzej Sioma – afiliacja: Katedra Automatyzacji Procesów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Pomiary wymiarów geometrycznych elementów blach tłoczonych w impulsowym polu magnetycznymGeometrical dimensions measurements for sheet elements formed in magnetic-pulse field / Józef BEDNARCZYK, Andrzej SIOMA // W: Metrologia w Technikach Wytwarzania (MwTW) : proceedings of 13\textsuperscript{th} national and 4\textsuperscript{th} international scientific conference : with a 70 years jubilee of prof. Jan Chajda : 23–25.09.2009 Poznań Żerków = Metrology in production / Poznan University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Management. Institute of Mechanical Technology. Division of Metrology and Measurement Systems, Higher Vocational State School of President Stanislaw Wojciechowski in Kalisz. Polytechnical Institute. — Poznań : Poznan University of Technology, 2009 + Flash Disk. — ISBN: 978-83-89333-30-8. — S. 25–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Projektowanie CAD z wykorzystaniem danych z systemu wizyjnego[Application of vision system data in CAD modeling] / Andrzej SIOMA // W: XVIII Konferecja nt. “Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo” : Baranów Sandomierski, 12–14 października 2011 : streszczenia referatów / Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Polska : s. n.], [2011]. — S. 65–66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Przestrzeń robocza – możliwości kształtowania[Robot working space – possibility of forming] / Andrzej SAMEK, Andrzej SIOMA // W: Inżynieria produkcji : wiedza–wizja–programy ramowe = Production engineering : knowledge–vision–framework programmes / pod red. Edwarda Chlebusa ; Centrum Zaawansowanych Systemów Produkcyjnych, Instytut Budowy Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006. — ISBN10: 83-7085-989-5. — S. 349–358. — Bibliogr. s. 358

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Realizacja pomiaru z wykorzystaniem trójwymiarowego obrazu produktu[Realisation of measurement with use of three-dimensional product picture] / A. SIOMA // W: Quality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010 + CD. — Na okł. dod.: 10 lat CJ 2000–2010. — S. 351–356. — Bibliogr. s. 356, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Surface defects detection using a 3D vision system / Janusz KOWAL, Andrzej SIOMA // W: ICCC 2012 [Dokument elektroniczny] : 13\textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : High Tatras, Podbanské, Slovak Republic, 28–31 May, 2012 / eds. Ivo Petráš, [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE,, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4566-1866-3. — S. 382–387. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 387, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Systemy wizyjne w automatyzacji zadań kontrolno-pomiarowych[Vision systems in automation of control and measurement tasks] / Andrzej SIOMA // Utrzymanie Ruchu : UR : publikacja specjalistyczna ; ISSN 2083-6651. — 2012 nr 4, s. 12–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: