Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Pasek, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kskibec, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / kulturoznawstwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2580-4366 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56858626400

PBN: 5e70920b878c28a04738f07a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułAkademia Świadomego Życia : nazwy własne w komercyjnej sferze nowej duchowości
  AutorzyKatarzyna Skowronek, Zbigniew PASEK
  ŹródłoKultura konsumpcji - kultura terapii : studia językoznawcze / Katarzyna Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2016. — S. 99–122
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułAutorytet w nowej duchowości
  AutorzyZbigniew PASEK
  ŹródłoMit autorytetu – autorytet mitu / pod red. Jacka Sieradzana ; wstępem opatrzył Jan Poleszczuk. — Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009. — S. 153–165
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułChrześcijańskie sakramenty w ujęciu teorii aktów mowy
  AutorzyZbigniew PASEK
  ŹródłoStudia Humanistyczne AGH. — 2012 t. 11/1, s. 7–19. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012-01/SH_2012_01_01.pdf
 • słowa kluczowe: teoria aktów mowy, religioznawstwo, chrześcijańskie sakramenty, magia, język religijny, performatywy

  keywords: concept of a speech act, religious studies, Christian sacraments, magic, religious language, performatives

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCo onomasta ma z religioznawcą? : ku onomastyce interdyscyplinarnej (na przykładzie nazw kościołów i związków wyznaniowych w Polsce)
  AutorzyZbigniew PASEK, Katarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoOnomastica. — 2008/2009 [cop. 2009] R. 53, s. 9–32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułCzy istnieje duchowość bez emph {sacrum}? : kilka słów o duchowości emph {niereligijnej} : wstęp
  AutorzyKatarzyna SKOWRONEK, Zbigniew PASEK
  ŹródłoPozareligijne wymiary duchowości / pod red. Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek, Radosława Tyrały. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2013. — s. 7–16
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułDuchowość jako kategoria analizy kulturoznawczej
  AutorzyZbigniew PASEK, Katarzyna SKOWRONEK
  ŹródłoKultura jako {it cultura} / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. — S. 69–83
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDyskurs żalu czy ulgi? : Wałbrzych w dwadzieścia lat po zamknięciu kopalń
  AutorzyAgata Rejowska-Pasek, Zbigniew PASEK
  ŹródłoPoliteja. — 2017 nr 2: „Oblicza postpamięci 2”, s. 171–185
 • słowa kluczowe: pamięć, Wałbrzych, likwidacja kopalń, studia miejskie, trauma społeczna

  keywords: memory, Walbrzych, urban studies, social trauma, mine closures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12797/Politeja.14.2017.47.13

9
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułEwangelickie i katolickie podręczniki chrześcijańskiej dojrzałości
  AutorzyZbigniew PASEK
  ŹródłoKultura a tożsamość / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2007. — S. 131–143
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [recenzja, 2017]
 • TytułEwangelicy reformowani doby staropolskiej wobec Europy : Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej: dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI–XVII wieku / red. Dariusz Chemperek. – Warszawa, 2015
  AutorzyZbigniew PASEK
  ŹródłoRuch Literacki. — 2017 R. 58 z. 1, s. 98–101
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/ruch-2017-0017

11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułGuest editorial
  AutorzyKatarzyna LESZCZYŃSKA, Zbigniew PASEK
  ŹródłoJournal of Alternative Spiritualities and New Age Studies (JASANAS). — 2008 vol. 4, s. 1–2
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2018]
 • TytułImię Boga : praktyki magiczno-performatywne
  AutorzyZbigniew PASEK
  ŹródłoOnomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne / pod red. Urszuli Bijak, Halszki Górny, Małgorzaty Magdy-Czekaj ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. — Kraków : Wydawnictwo FALL, 2018. — S. 413–424
 • słowa kluczowe: magia językowa, imiona bogów, kult świętch imion

  keywords: linguistic magic, names of gods, cult of holy names

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17651/ONOMAST2018.32

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułJakie zbawienie daje Cracovia? : duchowo-transgresyjny wymiar piłki nożnej
  AutorzyZbigniew PASEK
  ŹródłoKonteksty. — 2012 R. 66 nr 3–4, s. 104–114
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [redakcja serii, 2008]
 • TytułJournal of Alternative Spiritualities and New Age Studies (JASANAS)
  guest eds.: Katarzyna LESZCZYŃSKA, Zbigniew PASEK
  Details2008 vol. 4. — London : Alternative Spiritualities and New Age Studies Association
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułJerzy Grotowski – między teatrem, duchowością a religią
  AutorzyAnna Jędruch, Zbigniew PASEK
  ŹródłoReligia, religijność, duchowość : w poszukiwaniu nowych perspektyw : księga jubileuszowa dla Pawła M. Sochy od przyjaciół i uczniów / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Dominiki Motak. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. — S. 77–87
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [książka, 2017]
 • Tytuł"Kolana zginaj tylko przed Panem" : wkład protestantyzmu w kulturę Zachodu
  Autorzypod red. Zbigniewa PASKA
  DetailsKraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2017. — 233 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 2017]
 • Tytuł"Kolana zginaj tylko przed Panem" : wkład protestantyzmu w przemiany kultury religijnej na Zachodzie
  AutorzyZbigniew PASEK
  Źródło"Kolana zginaj tylko przed Panem" : wkład protestantyzmu w kulturę Zachodu / pod red. Zbigniewa Paska. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2017. — S. 7–22
 • słowa kluczowe: protestantyzm, kultura protestancka, protestancki etos pracy, duchowość protestantyzmu

  keywords: protestantism, protestant culture, protestant work ethos, spirituality of protestantism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułKondycja ewangelikalizmu polskiego w ćwierćwiecze wolnej Polski 1989-2014
  AutorzyZbigniew PASEK
  ŹródłoStudia Theologica Pentecostalia. — 2015 T. 3, s. 117–137
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [monografia, 2008]
 • TytułKościoły i wspólnoty religijne Wisły
  AutorzyRenata Czyż, Zbigniew PASEK
  DetailsWisła : nakł. Galerii „Na Gojach”, 2008. — 348 s., [1] k. złoż.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułKultura funeralna protestantyzmu : o pocieszeniu, jakie przynoszą protestanckie pieśni o śmierci
  AutorzyZbigniew PASEK
  ŹródłoKonteksty. — 2018 R. 72 nr 3, s. 91–96
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułKultura jako zbawienie – wobec totalitaryzmów i nie tylko
  AutorzyZbigniew PASEK
  ŹródłoPoza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — S. 27–44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [książka, 2014]
 • TytułKultura religijna protestantyzmu
  AutorzyZbigniew PASEK
  DetailsKraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2014. — 268 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułKultura religijna protestantyzmu a rozwój cywilizacyjny zachodu : wykład inauguracyjny wygłoszony w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
  AutorzyZbigniew PASEK
  ŹródłoWykłady inaugurujące rok akademicki 2017/2018 / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. — Warszawa : Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha ; Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017. — S. 123–130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: