Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Pasek, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kskibec, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / kulturoznawstwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2580-4366 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56858626400

PBN: 5e70920b878c28a04738f07a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 69, z ogólnej liczby 80 publikacji Autora


1
 • Akademia Świadomego Życia : nazwy własne w komercyjnej sferze nowej duchowości[The Academy of Conscious Life : the proper names in the commercial sphere of the new spirituality] / Katarzyna Skowronek, Zbigniew PASEK // W: Kultura konsumpcji - kultura terapii : studia językoznawcze / Katarzyna Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2016. — ISBN: 978-83-65148-67-4. — S. 99–122. — Bibliografia zbiorcza dla całej książki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Autorytet w nowej duchowości[Authority in new spirituality] / Zbigniew PASEK // W: Mit autorytetu – autorytet mitu / pod red. Jacka Sieradzana ; wstępem opatrzył Jan Poleszczuk. — Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009. — ISBN: 978-83-7431-220-2. — S. 153–165. — Bibliogr. s. 164–165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chrześcijańskie sakramenty w ujęciu teorii aktów mowyChristian sacraments in the concept of a speech act / Zbigniew PASEK // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2012 t. 11/1, s. 7–19. — Bibliogr. s. 18–19. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012-01/SH_2012_01_01.pdf

 • słowa kluczowe: teoria aktów mowy, religioznawstwo, chrześcijańskie sakramenty, magia, język religijny, performatywy

  keywords: concept of a speech act, religious studies, Christian sacraments, magic, religious language, performatives

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Co onomasta ma z religioznawcą? : ku onomastyce interdyscyplinarnej (na przykładzie nazw kościołów i związków wyznaniowych w Polsce)What does the onomast have in common with the religious studies expert? : toward interdisciplinary onomastics (for example, the names of churches and denominational connections in Poland) / Zbigniew PASEK, Katarzyna SKOWRONEK // Onomastica ; ISSN 0078-4648. — 2008/2009 [cop. 2009] R. 53, s. 9–32. — Bibliogr. s. 30–31, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czy istnieje duchowość bez \emph {sacrum}? : kilka słów o duchowości \emph {niereligijnej} : wstęp[Is there spirituality without sacrum? : a few words about non-religious spirituality : preface] / Katarzyna SKOWRONEK, Zbigniew PASEK // W: Pozareligijne wymiary duchowości / pod red. Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek, Radosława Tyrały. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2013. — ISBN: 978-83-64275-22-7. — s. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czy miesięcznice smoleńskie były uroczystościami religijnymi? Prawo a polska kultura religijnaWere the monthly Smoleńsk commemorations religious celebrations? Law and Polish religious culture / Zbigniew PASEK // Studia z Prawa Wyznaniowego ; ISSN 2081-8882. — 2021 T. 24, s. 67–85. — Bibliogr. s. 84–85, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-18. — tekst: https://czasopisma.kul.pl/index.php/spw/article/view/12703/12045

  orcid iD
 • słowa kluczowe: polska kultura religijna, obrona przez kulturę, kultura prawna, obraza uczuć religijnych

  keywords: Polish religious culture, cultural defense, offending religious feelings, legal culture

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.31743/spw.12703

7
 • Duchowość jako kategoria analizy kulturoznawczejSpirituality as a category of cultural analysis / Zbigniew PASEK, Katarzyna SKOWRONEK // W: Kultura jako {\it cultura} / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. — (Acta Universitatis Wratislaviensis ; ISSN 0239-6661 ; no. 3345. Prace Kulturoznawcze ; ISSN 0860-6668 ; 12). — ISBN: 978-83-229-3240-7. — S. 69–83. — Bibliogr. s. 83, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dyskurs żalu czy ulgi? : Wałbrzych w dwadzieścia lat po zamknięciu kopalńThe discourse of regret or relief? : Wałbrzych twenty years after the closure of the mines / Agata Rejowska-Pasek, Zbigniew PASEK // Politeja ; ISSN 1733-6716. — 2017 nr 2: „Oblicza postpamięci 2”, s. 171–185. — Bibliogr. s. 184–185, Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: pamięć, Wałbrzych, likwidacja kopalń, studia miejskie, trauma społeczna

  keywords: memory, Walbrzych, urban studies, social trauma, mine closures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12797/Politeja.14.2017.47.13

9
 • Ewangelickie i katolickie podręczniki chrześcijańskiej dojrzałościEvangelical and Catholic manuals of Christian maturity : a comparative analysis / Zbigniew PASEK // W: Kultura a tożsamość = Culture and identity / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2007. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 9) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-158-6. — S. 131–143. — Bibliogr. s. 141–142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ewangelicy reformowani doby staropolskiej wobec Europy : Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej: dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI–XVII wieku / red. Dariusz Chemperek. – Warszawa, 2015[Reformed Evangelicals of the Old Polish era towards Europe] / Rec. Zbigniew PASEK // Ruch Literacki ; ISSN 0035-9602. — 2017 R. 58 z. 1, s. 98–101

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/ruch-2017-0017

11
12
 • Guest editorial / Katarzyna LESZCZYŃSKA, Zbigniew PASEK // Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies (JASANAS) ; ISSN 1750-3191. — 2008 vol. 4, s. 1–2. — Bibliogr. s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Imię Boga : praktyki magiczno-performatywneThe name of God : magical and performative practices / Zbigniew PASEK // W: Onomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne / pod red. Urszuli Bijak, Halszki Górny, Małgorzaty Magdy-Czekaj ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. — Kraków : Wydawnictwo FALL, 2018. — ISBN: 978-83-64007-48-4. — S. 413–424. — Bibliogr. s. 423, Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: magia językowa, imiona bogów, kult świętch imion

  keywords: linguistic magic, names of gods, cult of holy names

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17651/ONOMAST2018.32

14
 • Jakie zbawienie daje Cracovia? : duchowo-transgresyjny wymiar piłki nożnejWhat sort of salvation does Cracovia offer? / Zbigniew PASEK // Konteksty ; ISSN 1230-6142. — 2012 R. 66 nr 3–4, s. 104–114. — Bibliogr. s. 113–114, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies (JASANAS) ; ISSN 1750-3191 / guest eds.: Katarzyna LESZCZYŃSKA, Zbigniew PASEK. — London : Alternative Spiritualities and New Age Studies Association, 2008. — vol. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Jerzy Grotowski – między teatrem, duchowością a religią[Jerzy Grotowski – between theatre, spirituality and religion] / Anna Jędruch, Zbigniew PASEK // W: Religia, religijność, duchowość : w poszukiwaniu nowych perspektyw : księga jubileuszowa dla Pawła M. Sochy od przyjaciół i uczniów / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Dominiki Motak. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. — ISBN: 978-83-233-3979-3. — S. 77–87. — Bibliogr. s. 86–87. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • "Kolana zginaj tylko przed Panem" : wkład protestantyzmu w kulturę Zachodu["Get on your knees only for Lord" : the contribution of protestantism to the culture in the West] / pod red. Zbigniewa PASKA. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2017. — 233 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-65705-58-7

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • "Kolana zginaj tylko przed Panem" : wkład protestantyzmu w przemiany kultury religijnej na Zachodzie"Get on your knees only for Lord" : the contribution of protestantism to the transformation of religious culture in the West / Zbigniew PASEK // W: "Kolana zginaj tylko przed Panem" : wkład protestantyzmu w kulturę Zachodu / pod red. Zbigniewa Paska. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2017. — ISBN: 978-83-65705-58-7. — S. 7–22. — Bibliogr. s. 21

  orcid iD
 • słowa kluczowe: protestantyzm, kultura protestancka, protestancki etos pracy, duchowość protestantyzmu

  keywords: protestantism, protestant culture, protestant work ethos, spirituality of protestantism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kondycja ewangelikalizmu polskiego w ćwierćwiecze wolnej Polski 1989-2014[The condition of Polish Evangelicalism in quarter of free Poland 1989-2014 / Zbigniew PASEK // Studia Theologica Pentecostalia ; ISSN 2300-729X. — 2015 T. 3, s. 117–137. — Bibliogr. w formie przypisów, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kościoły i wspólnoty religijne Wisły[Churches and religious communities of Wisła] / Renata Czyż, Zbigniew PASEK. — Wisła : nakł. Galerii „Na Gojach”, 2008. — 348 s., [1] k. złoż.. — (Monografia Wisły ; t. 3). — Bibliogr. s. 327–332, Zsfassung, Summ.. — ISBN: 978-83-60551-12-7. — R. Czyż - afiliacja: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kościoły i związki wyznaniowe we współczesnej Polsce: wykaz wraz z komentarzemChurches and religious organizations in contemporary Poland: the list along with commentary / Zbigniew PASEK // Przegląd Religioznawczy ; ISSN 1230-4379. — 2020 nr 2, s. [199]–221. — Bibliogr. s. 219–221, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-16. — tekst: https://journal.ptr.edu.pl/index.php/ptr/article/view/161/144

  orcid iD
 • keywords: religions in Poland, classification of religions in Poland, doctrinal division of religions in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.34813/ptr2.2020.14

22
 • Kultura funeralna protestantyzmu : o pocieszeniu, jakie przynoszą protestanckie pieśni o śmierciThe funeral culture of protestantism : on the consolation offered by Protestant songs about death / Zbigniew PASEK // Konteksty ; ISSN 1230-6142. — 2018 R. 72 nr 3, s. 91–96. — Bibliogr. s. 96, Summ.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kultura jako zbawienie – wobec totalitaryzmów i nie tylko[Culture as salvation – against totalitarianisms and more...] / Zbigniew PASEK // W: Poza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — ISBN: 978-83-64275-87-6. — S. 27–44. — Bibliogr. s. 43–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Kultura religijna protestantyzmu[Protestant religious culture] / Zbigniew PASEK. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2014. — 268 s.. — Bibliogr. s. 245–265. — ISBN: 978-83-64275-90-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kultura religijna protestantyzmu a rozwój cywilizacyjny zachodu : wykład inauguracyjny wygłoszony w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie[Religious culture of Protestantism and development of civilisation in West : an inaugural lecture given at the Christian Theological Academy in Warsaw] / Zbigniew PASEK // W: Wykłady inaugurujące rok akademicki 2017/2018 / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. — Warszawa : Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha ; Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017. — Na stronie tytułowej oznaczenie: 68. — ISBN: 978-83-89871-38-1. — S. 123–130. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: