Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Pasek, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kskibec, Katedra Studiów nad Kulturą i Badań Ery Cyfrowej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk humanistycznych / nauki o kulturze i religii


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk humanistycznych / dziedzina nauk humanistycznych / kulturoznawstwo


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2580-4366 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 56858626400

PBN: 5e70920b878c28a04738f07a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem6813312211
2022211
202122
20204112
20185131
2017101414
2016431
20155311
20144211
20135311
2012615
201122
2010514
20094121
200872311
200733
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem68644
202222
202122
202044
201855
20171091
201644
201555
201444
201355
2012651
201122
201055
200944
2008752
200733
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem68653
202222
202122
202044
201855
20171091
201644
201555
201444
201355
201266
201122
201055
200944
2008752
200733
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem6868
202222
202122
202044
201855
20171010
201644
201555
201444
201355
201266
201122
201055
200944
200877
200733
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem685711
2022211
202122
202044
2018541
20171082
201644
2015532
201444
201355
2012651
2011211
2010541
200944
200877
2007312
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem68626
2022211
202122
202044
201855
20171082
201644
2015541
201444
201355
201266
2011211
2010541
200944
200877
2007331
 • Akademia Świadomego Życia : nazwy własne w komercyjnej sferze nowej duchowości[The Academy of Conscious Life : the proper names in the commercial sphere of the new spirituality] / Katarzyna Skowronek, Zbigniew PASEK // W: Kultura konsumpcji - kultura terapii : studia językoznawcze / Katarzyna Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2016. — ISBN: 978-83-65148-67-4. — S. 99–122. — Bibliografia zbiorcza dla całej książki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Autorytet w nowej duchowości[Authority in new spirituality] / Zbigniew PASEK // W: Mit autorytetu – autorytet mitu / pod red. Jacka Sieradzana ; wstępem opatrzył Jan Poleszczuk. — Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2009. — ISBN: 978-83-7431-220-2. — S. 153–165. — Bibliogr. s. 164–165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chrześcijańskie sakramenty w ujęciu teorii aktów mowyChristian sacraments in the concept of a speech act / Zbigniew PASEK // Studia Humanistyczne AGH = Contributions to Humanities AGH ; ISSN 2084-3364. — Tytuł poprz.: Studia Humanistyczne (Kraków. 2003) ; ISSN: 1732-2189. — 2012 t. 11/1, s. 7–19. — Bibliogr. s. 18–19. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2012-01/SH_2012_01_01.pdf

 • słowa kluczowe: teoria aktów mowy, religioznawstwo, chrześcijańskie sakramenty, magia, język religijny, performatywy

  keywords: concept of a speech act, religious studies, Christian sacraments, magic, religious language, performatives

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Co onomasta ma z religioznawcą? : ku onomastyce interdyscyplinarnej (na przykładzie nazw kościołów i związków wyznaniowych w Polsce)What does the onomast have in common with the religious studies expert? : toward interdisciplinary onomastics (for example, the names of churches and denominational connections in Poland) / Zbigniew PASEK, Katarzyna SKOWRONEK // Onomastica ; ISSN 0078-4648. — 2008/2009 [cop. 2009] R. 53, s. 9–32. — Bibliogr. s. 30–31, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Czy istnieje duchowość bez \emph {sacrum}? : kilka słów o duchowości \emph {niereligijnej} : wstęp[Is there spirituality without sacrum? : a few words about non-religious spirituality : preface] / Katarzyna SKOWRONEK, Zbigniew PASEK // W: Pozareligijne wymiary duchowości / pod red. Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek, Radosława Tyrały. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2013. — ISBN: 978-83-64275-22-7. — s. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Czy miesięcznice smoleńskie były uroczystościami religijnymi? Prawo a polska kultura religijnaWere the monthly Smoleńsk commemorations religious celebrations? Law and Polish religious culture / Zbigniew PASEK // Studia z Prawa Wyznaniowego ; ISSN 2081-8882. — 2021 T. 24, s. 67–85. — Bibliogr. s. 84–85, Streszcz., Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2021-12-18. — tekst: https://czasopisma.kul.pl/index.php/spw/article/view/12703/12045

  orcid iD
 • słowa kluczowe: polska kultura religijna, obrona przez kulturę, kultura prawna, obraza uczuć religijnych

  keywords: Polish religious culture, cultural defense, offending religious feelings, legal culture

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.31743/spw.12703

7
 • Duchowość jako kategoria analizy kulturoznawczejSpirituality as a category of cultural analysis / Zbigniew PASEK, Katarzyna SKOWRONEK // W: Kultura jako {\it cultura} / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. — (Acta Universitatis Wratislaviensis ; ISSN 0239-6661 ; no. 3345. Prace Kulturoznawcze ; ISSN 0860-6668 ; 12). — ISBN: 978-83-229-3240-7. — S. 69–83. — Bibliogr. s. 83, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Dyskurs żalu czy ulgi? : Wałbrzych w dwadzieścia lat po zamknięciu kopalńThe discourse of regret or relief? : Wałbrzych twenty years after the closure of the mines / Agata Rejowska-Pasek, Zbigniew PASEK // Politeja ; ISSN 1733-6716. — 2017 nr 2: „Oblicza postpamięci 2”, s. 171–185. — Bibliogr. s. 184–185, Abstr.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: pamięć, Wałbrzych, likwidacja kopalń, studia miejskie, trauma społeczna

  keywords: memory, Walbrzych, urban studies, social trauma, mine closures

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12797/Politeja.14.2017.47.13

9
 • Ewangelickie i katolickie podręczniki chrześcijańskiej dojrzałościEvangelical and Catholic manuals of Christian maturity : a comparative analysis / Zbigniew PASEK // W: Kultura a tożsamość = Culture and identity / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta ; [aut. Wacław Branicki et al.]. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2007. — (Prace Zakładu Filozofii Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 9) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-158-6. — S. 131–143. — Bibliogr. s. 141–142

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Ewangelicy reformowani doby staropolskiej wobec Europy : Ewangelicyzm reformowany w Pierwszej Rzeczypospolitej: dialog z Europą i wybory aksjologiczne w świetle literatury i piśmiennictwa XVI–XVII wieku / red. Dariusz Chemperek. – Warszawa, 2015[Reformed Evangelicals of the Old Polish era towards Europe] / Rec. Zbigniew PASEK // Ruch Literacki ; ISSN 0035-9602. — 2017 R. 58 z. 1, s. 98–101

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/ruch-2017-0017

11
12
 • Guest editorial / Katarzyna LESZCZYŃSKA, Zbigniew PASEK // Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies (JASANAS) ; ISSN 1750-3191. — 2008 vol. 4, s. 1–2. — Bibliogr. s. 2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Imię Boga : praktyki magiczno-performatywneThe name of God : magical and performative practices / Zbigniew PASEK // W: Onomastyka – neohumanistyka – nauki społeczne / pod red. Urszuli Bijak, Halszki Górny, Małgorzaty Magdy-Czekaj ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. — Kraków : Wydawnictwo FALL, 2018. — ISBN: 978-83-64007-48-4. — S. 413–424. — Bibliogr. s. 423, Summ.

  orcid iD
 • słowa kluczowe: magia językowa, imiona bogów, kult świętch imion

  keywords: linguistic magic, names of gods, cult of holy names

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17651/ONOMAST2018.32

14
 • Jakie zbawienie daje Cracovia? : duchowo-transgresyjny wymiar piłki nożnejWhat sort of salvation does Cracovia offer? / Zbigniew PASEK // Konteksty ; ISSN 1230-6142. — 2012 R. 66 nr 3–4, s. 104–114. — Bibliogr. s. 113–114, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Journal of Alternative Spiritualities and New Age Studies (JASANAS) ; ISSN 1750-3191 / guest eds.: Katarzyna LESZCZYŃSKA, Zbigniew PASEK. — London : Alternative Spiritualities and New Age Studies Association, 2008. — vol. 4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Jerzy Grotowski – między teatrem, duchowością a religią[Jerzy Grotowski – between theatre, spirituality and religion] / Anna Jędruch, Zbigniew PASEK // W: Religia, religijność, duchowość : w poszukiwaniu nowych perspektyw : księga jubileuszowa dla Pawła M. Sochy od przyjaciół i uczniów / pod red. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Dominiki Motak. — Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2015. — ISBN: 978-83-233-3979-3. — S. 77–87. — Bibliogr. s. 86–87. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • "Kolana zginaj tylko przed Panem" : wkład protestantyzmu w kulturę Zachodu["Get on your knees only for Lord" : the contribution of protestantism to the culture in the West] / pod red. Zbigniewa PASKA. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2017. — 233 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-65705-58-7

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • "Kolana zginaj tylko przed Panem" : wkład protestantyzmu w przemiany kultury religijnej na Zachodzie"Get on your knees only for Lord" : the contribution of protestantism to the transformation of religious culture in the West / Zbigniew PASEK // W: "Kolana zginaj tylko przed Panem" : wkład protestantyzmu w kulturę Zachodu / pod red. Zbigniewa Paska. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2017. — ISBN: 978-83-65705-58-7. — S. 7–22. — Bibliogr. s. 21

  orcid iD
 • słowa kluczowe: protestantyzm, kultura protestancka, protestancki etos pracy, duchowość protestantyzmu

  keywords: protestantism, protestant culture, protestant work ethos, spirituality of protestantism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Kondycja ewangelikalizmu polskiego w ćwierćwiecze wolnej Polski 1989-2014[The condition of Polish Evangelicalism in quarter of free Poland 1989-2014 / Zbigniew PASEK // Studia Theologica Pentecostalia ; ISSN 2300-729X. — 2015 T. 3, s. 117–137. — Bibliogr. w formie przypisów, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kościoły i wspólnoty religijne Wisły[Churches and religious communities of Wisła] / Renata Czyż, Zbigniew PASEK. — Wisła : nakł. Galerii „Na Gojach”, 2008. — 348 s., [1] k. złoż.. — (Monografia Wisły ; t. 3). — Bibliogr. s. 327–332, Zsfassung, Summ.. — ISBN: 978-83-60551-12-7. — R. Czyż - afiliacja: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kościoły i związki wyznaniowe we współczesnej Polsce: wykaz wraz z komentarzemChurches and religious organizations in contemporary Poland: the list along with commentary / Zbigniew PASEK // Przegląd Religioznawczy ; ISSN 1230-4379. — 2020 nr 2, s. [199]–221. — Bibliogr. s. 219–221, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-10-16. — tekst: https://journal.ptr.edu.pl/index.php/ptr/article/view/161/144

  orcid iD
 • keywords: religions in Poland, classification of religions in Poland, doctrinal division of religions in Poland

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.34813/ptr2.2020.14

22
 • Kultura funeralna protestantyzmu : o pocieszeniu, jakie przynoszą protestanckie pieśni o śmierciThe funeral culture of protestantism : on the consolation offered by Protestant songs about death / Zbigniew PASEK // Konteksty ; ISSN 1230-6142. — 2018 R. 72 nr 3, s. 91–96. — Bibliogr. s. 96, Summ.

  orcid iD
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kultura jako zbawienie – wobec totalitaryzmów i nie tylko[Culture as salvation – against totalitarianisms and more...] / Zbigniew PASEK // W: Poza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — ISBN: 978-83-64275-87-6. — S. 27–44. — Bibliogr. s. 43–44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Kultura religijna protestantyzmu[Protestant religious culture] / Zbigniew PASEK. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2014. — 268 s.. — Bibliogr. s. 245–265. — ISBN: 978-83-64275-90-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kultura religijna protestantyzmu a rozwój cywilizacyjny zachodu : wykład inauguracyjny wygłoszony w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie[Religious culture of Protestantism and development of civilisation in West : an inaugural lecture given at the Christian Theological Academy in Warsaw] / Zbigniew PASEK // W: Wykłady inaugurujące rok akademicki 2017/2018 / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. — Warszawa : Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha ; Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017. — Na stronie tytułowej oznaczenie: 68. — ISBN: 978-83-89871-38-1. — S. 123–130. — Bibliogr. w formie przypisów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: