Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Kasprzyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2136111
201711
201511
201322
20124121
20114112
201022
20094112
2008211
200711
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem21156
201711
201511
2013211
2012431
2011431
201022
2009431
200822
200711
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem2121
201711
201511
201322
201244
201144
201022
200944
200822
200711
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem21417
201711
201511
2013211
201244
2011413
201022
2009413
200822
200711
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem211110
201711
201511
201322
2012422
2011413
201022
2009422
2008211
200711
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem21156
201711
201511
201322
2012422
2011431
201022
2009431
200822
2007111
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnodowe roztwarzanie cynku w alkoholowych roztworach elektrolitów
  AutorzyBarbara STYPUŁA, Maria STAROWICZ, Dominik KASPRZYK, Michał HAJOS
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2009 R. 52 nr 11, s. 551–553
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnodowe roztwarzanie i odporność korozyjna stali wysokostopowych w płynie Ringera
  AutorzyDominik KASPRZYK, Barbara STYPUŁA
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2012 R. 55 nr 11, s. 508–510
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCorrosion behaviour of stainless steel in hot concentrated sulfuric acid – effect of fluoride impurities
  AutorzyB. STYPUŁA, D. KASPRZYK, M. HAJOS
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 305–317
 • keywords: corrosion, stainless steel, concentrated sulfuric acid, passivation breakdown, influence of fluoride

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCorrosion resistance of some stainless steels in chloride solutions
  AutorzyD. KASPRZYK, B. STYPUŁA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2017 vol. 62 iss. 2A, s. 711–714. — tekst: https://goo.gl/D2d36L
 • keywords: chemical composition, corrosion, stainless steel, Ringer solution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0107

5
6
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułElektrochemiczna synteza nanocząstek srebra w alkoholowych elektrolitach
  AutorzyM. HAJOS, B. STYPUŁA, M. STAROWICZ, D. KASPRZYK
  ŹródłoXXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — S. 170–175
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOdporność korozyjna powierzchni stali chromowo-niklowych węgloazotowanych plazmowo
  AutorzyDominik KASPRZYK, Barbara STYPUŁA
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2010 R. 53 nr 11, s. 582–585
 • słowa kluczowe: odporność korozyjna, stale chromowo-niklowe, węgloazotowanie plazmowe

  keywords: stainless steel, corrosion resistance, MWPACVD plasma carbonitriding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułOdporność korozyjna powierzchni stali chromowo-niklowych węgloazotowanych plazmowo w $3%NaCl$
  AutorzyD. KASPRZYK, B. STYPUŁA, P. Kuśtrowski, M. Drozdek
  ŹródłoXXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011]. — S. 316–320
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułPasywacja i depasywacja stali wysokostopowych w stężonym kwasie siarkowym
  AutorzySTYPUŁA Barbara, Grzesiak Piotr, HAJOS M., KASPRZYK D.
  ŹródłoKwas siarkowy – nowe możliwości / pod red. Piotra Grzesiaka, Grzegorza Schroedera, Stefana Pruszyńskiego ; Instytut Ochrony Roślin. Państwowy Instytut Badawczy. — Poznań : IOR. PTB, 2008. — S. 167–178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułStruktura i odporność korozyjna węgloazotowanej stali S31603 w roztworach NaCl
  AutorzyDominik KASPRZYK, Barbara STYPUŁA, Piotr Kuśtrowski, Marek Drozdek
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2012 R. 55 nr 3, s. 120–124
 • słowa kluczowe: odporność korozyjna, węgloazotowanie plazmowe (MWPACVD), analiza XPS, stal chromowo-niklowa

  keywords: corrosion, stainless steel, MWPACVD plasma carbonitriding, XPS analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułStruktura warstwy pasywnej i odporność korozyjna metali i stali stopowych w stężonym kwasie siarkowym
  AutorzyBarbara STYPUŁA, Jacek BANAŚ, Maria STAROWICZ, Dominik KASPRZYK, Michał HAJOS
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2010 R. 53 nr 3, s. 147–153
 • słowa kluczowe: pasywacja, odporność korozyjna, stale stopowe, stężony kwas siarkowy

  keywords: corrosion resistance, passivation, high concentration of sulfuric acid, stainless steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2011]
 • TytułStruktura węgloazotowanej powierzchni stali duplex i jej odporność korozyjna : streszczenie
  AutorzyD. KASPRZYK, B. STYPUŁA
  ŹródłoWydział Odlewnictwa AGH [Dokument elektroniczny] : obchody Jubileuszu 60-lecia Wydziału Odlewnictwa : Kraków 10, 11 czerwca 2011. — [Kraków : AGH. WO], [2011]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2012]
 • TytułThe corrosion resistance of stainless steels after MW plasma treatment : abstract
  AutorzyD. KASPRZYK, B. STYPUŁA
  Źródło90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułThe role of MW plasma treatment on the corrosion resistance of stainless steels
  AutorzyD. KASPRZYK, B. STYPUŁA, P. Kuśtrowski, M. Drozdek
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1169–1175
 • keywords: corrosion, stainless steel, XPS, MW plasma carbonitriding

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0143

15
 • [referat, 2015]
 • TytułThe role of silicon addition and microstructure on corrosion behaviour of stainless steels in chloride solutions
  AutorzyD. KASPRZYK, B. STYPUŁA
  ŹródłoFoundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. [1–2]
 • keywords: corrosion, XPS, stainless steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2008]
 • TytułWpływ dodatków stopowych stali chromowo-niklowych na strukturę warstwy pasywnej i korozyjne zachowanie się stali w stężonym kwasie siarkowym w obecności fluorków
  AutorzyBarbara STYPUŁA, Michał HAJOS, Dominik KASPRZYK
  ŹródłoNowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 169–178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [inne, 2012]
 • TytułWpływ obróbki cieplno-chemicznej na odporność korozyjną stali chromowo-niklowych
  AutorzyDominik KASPRZYK ; promotor/opiekun naukowy: Barbara Stypuła
  ŹródłoDoctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2009–2012 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2012]. — S. 14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWpływ obróbki powierzchni wysokostopowych stali chromowo-niklowych na odporność korozyjną w roztworach NaCl
  AutorzyDominik KASPRZYK, Barbara STYPUŁA, Piotr Kuśtrowski, Marek Drozdek
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2011 vol. 54 nr 7, s. 411–416
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2009]
 • TytułWpływ rozpuszczalnika na proces wytwarzania nanocząstek srebra na drodze elektrochemicznej
  AutorzyMichał HAJOS, Dominik KASPRZYK, Maria STAROWICZ, Barbara STYPUŁA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 55–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułWpływ warstw SiCN(H) nakładanych na stale chromowo-niklowe (S30403 i S32404) na ich odporność korozyjną w roztworze Ringera
  AutorzyDominika KASPRZYK, Barbara STYPUŁA
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2013 R. 56 nr 11, s. 543–546
 • słowa kluczowe: odporność korozyjna, warstwy SiCN(H), stale chromowo-niklowe, płyn Ringera

  keywords: corrosion, stainless steel, SiCN(H) coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2007]
 • TytułWpływ zanieczyszczeń jonami fluorkowymi w stężonym kwasie siarkowym na odporność korozyjną stali kwasoodpornych
  AutorzyBarbara STYPUŁA, D. KASPRZYK
  ŹródłoXXXI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2007 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, listopad 2007 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Oddział Krakowski, Fundacja Wydziału Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — S. 155–159
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: