Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Kasprzyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnodowe roztwarzanie cynku w alkoholowych roztworach elektrolitów
  AutorzyBarbara STYPUŁA, Maria STAROWICZ, Dominik KASPRZYK, Michał HAJOS
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2009 R. 52 nr 11, s. 551–553
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2012]
 • TytułAnodowe roztwarzanie i odporność korozyjna stali wysokostopowych w płynie Ringera
  AutorzyDominik KASPRZYK, Barbara STYPUŁA
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2012 R. 55 nr 11, s. 508–510
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCorrosion behaviour of stainless steel in hot concentrated sulfuric acid – effect of fluoride impurities
  AutorzyB. STYPUŁA, D. KASPRZYK, M. HAJOS
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 305–317
 • keywords: corrosion, stainless steel, concentrated sulfuric acid, passivation breakdown, influence of fluoride

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułCorrosion resistance of some stainless steels in chloride solutions
  AutorzyD. KASPRZYK, B. STYPUŁA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2017 vol. 62 iss. 2A, s. 711–714. — tekst: https://goo.gl/D2d36L
 • keywords: chemical composition, corrosion, stainless steel, Ringer solution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0107

5
6
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułElektrochemiczna synteza nanocząstek srebra w alkoholowych elektrolitach
  AutorzyM. HAJOS, B. STYPUŁA, M. STAROWICZ, D. KASPRZYK
  ŹródłoXXXVII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 29.IX–2.X.2009 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : AGH. WIMiIP], [2009]. — S. 170–175
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOdporność korozyjna powierzchni stali chromowo-niklowych węgloazotowanych plazmowo
  AutorzyDominik KASPRZYK, Barbara STYPUŁA
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2010 R. 53 nr 11, s. 582–585
 • słowa kluczowe: odporność korozyjna, stale chromowo-niklowe, węgloazotowanie plazmowe

  keywords: stainless steel, corrosion resistance, MWPACVD plasma carbonitriding

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułOdporność korozyjna powierzchni stali chromowo-niklowych węgloazotowanych plazmowo w $3%NaCl$
  AutorzyD. KASPRZYK, B. STYPUŁA, P. Kuśtrowski, M. Drozdek
  ŹródłoXXXIX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 27–30 IX 2011 : monografia / pod red. Jerzego Pacyny ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. — [Kraków : WIMiIP AGH], [2011]. — S. 316–320
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułPasywacja i depasywacja stali wysokostopowych w stężonym kwasie siarkowym
  AutorzySTYPUŁA Barbara, Grzesiak Piotr, HAJOS M., KASPRZYK D.
  ŹródłoKwas siarkowy – nowe możliwości / pod red. Piotra Grzesiaka, Grzegorza Schroedera, Stefana Pruszyńskiego ; Instytut Ochrony Roślin. Państwowy Instytut Badawczy. — Poznań : IOR. PTB, 2008. — S. 167–178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułStruktura i odporność korozyjna węgloazotowanej stali S31603 w roztworach NaCl
  AutorzyDominik KASPRZYK, Barbara STYPUŁA, Piotr Kuśtrowski, Marek Drozdek
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2012 R. 55 nr 3, s. 120–124
 • słowa kluczowe: odporność korozyjna, węgloazotowanie plazmowe (MWPACVD), analiza XPS, stal chromowo-niklowa

  keywords: corrosion, stainless steel, MWPACVD plasma carbonitriding, XPS analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat w czasopiśmie, 2010]
 • TytułStruktura warstwy pasywnej i odporność korozyjna metali i stali stopowych w stężonym kwasie siarkowym
  AutorzyBarbara STYPUŁA, Jacek BANAŚ, Maria STAROWICZ, Dominik KASPRZYK, Michał HAJOS
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2010 R. 53 nr 3, s. 147–153
 • słowa kluczowe: pasywacja, odporność korozyjna, stale stopowe, stężony kwas siarkowy

  keywords: corrosion resistance, passivation, high concentration of sulfuric acid, stainless steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2011]
 • TytułStruktura węgloazotowanej powierzchni stali duplex i jej odporność korozyjna : streszczenie
  AutorzyD. KASPRZYK, B. STYPUŁA
  ŹródłoWydział Odlewnictwa AGH [Dokument elektroniczny] : obchody Jubileuszu 60-lecia Wydziału Odlewnictwa : Kraków 10, 11 czerwca 2011. — [Kraków : AGH. WO], [2011]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2012]
 • TytułThe corrosion resistance of stainless steels after MW plasma treatment : abstract
  AutorzyD. KASPRZYK, B. STYPUŁA
  Źródło90 years of educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Kraków ; XXXVI Scientific conference Foundryman's Day 2012 [Dokument elektroniczny] : Krakow, 22–23 Nov. 2012 : international workshop / [Faculty of Foundry Engineering]. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułThe role of MW plasma treatment on the corrosion resistance of stainless steels
  AutorzyD. KASPRZYK, B. STYPUŁA, P. Kuśtrowski, M. Drozdek
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1169–1175
 • keywords: corrosion, stainless steel, XPS, MW plasma carbonitriding

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0143

15
 • [referat, 2015]
 • TytułThe role of silicon addition and microstructure on corrosion behaviour of stainless steels in chloride solutions
  AutorzyD. KASPRZYK, B. STYPUŁA
  ŹródłoFoundryman' Day 2015 [Dokument elektroniczny] : XXXIX international scientific conference ; IV konferencja doktorantów Wydziału Odlewnictwa : Krakow, 19–20 Nov. 2015 : extended abstracts / Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. [1–2]
 • keywords: corrosion, XPS, stainless steels

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2008]
 • TytułWpływ dodatków stopowych stali chromowo-niklowych na strukturę warstwy pasywnej i korozyjne zachowanie się stali w stężonym kwasie siarkowym w obecności fluorków
  AutorzyBarbara STYPUŁA, Michał HAJOS, Dominik KASPRZYK
  ŹródłoNowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 169–178
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [inne, 2012]
 • TytułWpływ obróbki cieplno-chemicznej na odporność korozyjną stali chromowo-niklowych
  AutorzyDominik KASPRZYK ; promotor/opiekun naukowy: Barbara Stypuła
  ŹródłoDoctus : Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów 2009–2012 : człowiek – najlepsza inwestycja / Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. — Kraków : MCP, [2012]. — S. 14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWpływ obróbki powierzchni wysokostopowych stali chromowo-niklowych na odporność korozyjną w roztworach NaCl
  AutorzyDominik KASPRZYK, Barbara STYPUŁA, Piotr Kuśtrowski, Marek Drozdek
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2011 vol. 54 nr 7, s. 411–416
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2009]
 • TytułWpływ rozpuszczalnika na proces wytwarzania nanocząstek srebra na drodze elektrochemicznej
  AutorzyMichał HAJOS, Dominik KASPRZYK, Maria STAROWICZ, Barbara STYPUŁA
  ŹródłoMateriały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2009 : Kraków, 17–19 września 2009 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ACADEMICA : Grupa Naukowa Pro Futuro, 2009. — S. 55–62
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułWpływ warstw SiCN(H) nakładanych na stale chromowo-niklowe (S30403 i S32404) na ich odporność korozyjną w roztworze Ringera
  AutorzyDominika KASPRZYK, Barbara STYPUŁA
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2013 R. 56 nr 11, s. 543–546
 • słowa kluczowe: odporność korozyjna, warstwy SiCN(H), stale chromowo-niklowe, płyn Ringera

  keywords: corrosion, stainless steel, SiCN(H) coatings

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2007]
 • TytułWpływ zanieczyszczeń jonami fluorkowymi w stężonym kwasie siarkowym na odporność korozyjną stali kwasoodpornych
  AutorzyBarbara STYPUŁA, D. KASPRZYK
  ŹródłoXXXI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2007 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, listopad 2007 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Oddział Krakowski, Fundacja Wydziału Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — S. 155–159
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: