Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Kasprzyk, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kck, Katedra Chemii i Korozji Metali


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Anodowe roztwarzanie cynku w alkoholowych roztworach elektrolitów
2
 • Anodowe roztwarzanie i odporność korozyjna stali wysokostopowych w płynie Ringera
3
 • Corrosion behaviour of stainless steel in hot concentrated sulfuric acid – effect of fluoride impurities
4
 • Corrosion resistance of some stainless steels in chloride solutions
5
6
 • Elektrochemiczna synteza nanocząstek srebra w alkoholowych elektrolitach
7
 • Odporność korozyjna powierzchni stali chromowo-niklowych węgloazotowanych plazmowo
8
 • Odporność korozyjna powierzchni stali chromowo-niklowych węgloazotowanych plazmowo w $3\%NaCl$
9
 • Pasywacja i depasywacja stali wysokostopowych w stężonym kwasie siarkowym
10
 • Struktura i odporność korozyjna węgloazotowanej stali S31603 w roztworach NaCl
11
 • Struktura warstwy pasywnej i odporność korozyjna metali i stali stopowych w stężonym kwasie siarkowym
12
 • Struktura węgloazotowanej powierzchni stali duplex i jej odporność korozyjna
13
 • The corrosion resistance of stainless steels after MW plasma treatment
14
 • The role of MW plasma treatment on the corrosion resistance of stainless steels
15
 • The role of silicon addition and microstructure on corrosion behaviour of stainless steels in chloride solutions
16
 • Wpływ dodatków stopowych stali chromowo-niklowych na strukturę warstwy pasywnej i korozyjne zachowanie się stali w stężonym kwasie siarkowym w obecności fluorków
17
 • Wpływ obróbki cieplno-chemicznej na odporność korozyjną stali chromowo-niklowych
18
 • Wpływ obróbki powierzchni wysokostopowych stali chromowo-niklowych na odporność korozyjną w roztworach NaCl
19
 • Wpływ rozpuszczalnika na proces wytwarzania nanocząstek srebra na drodze elektrochemicznej
20
 • Wpływ warstw SiCN(H) nakładanych na stale chromowo-niklowe (S30403 i S32404) na ich odporność korozyjną w roztworze Ringera
21
 • Wpływ zanieczyszczeń jonami fluorkowymi w stężonym kwasie siarkowym na odporność korozyjną stali kwasoodpornych