Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Witakowski, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • [książka, 2009]
 • TytułBezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie
  Autorzyred. nauk. Piotr WITAKOWSKI
  DetailsWarszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2009. — 147 s.
2
 • [materiały konferencyjne (red.), 2010]
 • TytułBezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie : materiały z IX sympozjum : Warszawa 2010
  Autorzyred. nauk. Piotr WITAKOWSKI
  DetailsWarszawa : ITB, 2010. — 153 s.
3
 • [referat, 2010]
 • TytułCentrum Budowlanych Usług Internetowych : obecne możliwości i rozwój
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoBezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie : materiały z IX sympozjum : Warszawa 2010 / red. nauk. Piotr Witakowski ; Instytut Techniki Budowlanej. — Warszawa : ITB. Dział Wydawniczy, 2010. — S. 16–78
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułGeotechniczne Laboratorium Wirtualne jako informatyczny system zarządzania badaniami geoinżynieryjnymi
  AutorzyDorota PAWLUŚ, Piotr WITAKOWSKI
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2010 R. 34 z. 2, s. 519–526. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_52.pdf
5
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2007]
 • TytułInternetowy system monitorowania przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoZeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2007 nr 12, s. 44
6
 • [materiały konferencyjne (red.), 2013]
 • TytułKonferencja Smoleńska : 22.10.2012 : materiały konferencyjne
  Autorzyred. Piotr WITAKOWSKI
  DetailsWarszawa : Komitet Organizacyjny Konferencji Smoleńskiej, 2013. — 188 s.
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułKryzys gospodarczy a budownictwo mieszkaniowe
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoDomy Spółdzielcze. — 2009 nr 12, s. 4–8
8
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułLaserowo-wizyjna metoda pomiaru przemieszczeń obiektów budowlanych
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoBezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie / red. nauk. Piotr WITAKOWSKI. — Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2009. — S. 41–60
9
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułLaserowo-wizyjny pomiar przemieszczeń jako podstawa systemu zdalnego monitorowania obiektów budowlanych podczas budowy i eksploatacji
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoWykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kłoska, Witolda Prószyńskiego ; oprac. Abbas S., [et al.]. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008. — S. 161–171
10
 • [referat, 2013]
 • TytułMechanizm zniszczenia w wybranych katastrofach lotniczych
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoKonferencja Smoleńska : 22.10.2012 : materiały konferencyjne / red. Piotr Witakowski. — Warszawa : Komitet Organizacyjny Konferencji Smoleńskiej, 2013. — S. 35–54
11
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułOd przyrządu analogowego do laboratorium wirtualnego
  AutorzyDorota PAWLUŚ, Piotr WITAKOWSKI
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2009 t. 65 nr 9, s. 130–133
12
 • [referat, 2009]
 • TytułPostulowane cele i środki polityki mieszkaniowej państwa
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoXX Jubileuszowa Konferencja Spalska pt. Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych : miejsce i rola mieszkalnictwa w okresie kryzysu gospodarczego : Spała 5–7 października 2009 : referaty / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Warszawski, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe. — [Warszawa : PZIiTB. Oddział], 2009. — S. 166–174
13
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułRobotyzacja robót budowlanych
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoTeleinformatyzacja i automatyzacja prac na placu budowy : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie / red. nauk. Piotr Witakowski. — Warszawa : PIAP, 2009. — S. 13–56
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułRobotyzacja w budownictwie : teraźniejszość i przyszłość, Cz. 1
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoInżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. — 2010 nr 6, s. 82–85
15
 • [referat, 2009]
 • TytułSytuacja mieszkaniowa w Polsce a kryzys
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoXX Jubileuszowa Konferencja Spalska pt. Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych : miejsce i rola mieszkalnictwa w okresie kryzysu gospodarczego : Spała 5–7 października 2009 : referaty / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Warszawski, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe. — [Warszawa : PZIiTB. Oddział], 2009. — S. 3–18
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułSytuacja mieszkaniowa w Polsce a kryzys
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoDomy Spółdzielcze. — 2009 nr 11, s. 4–10
17
 • [referat, 2009]
 • TytułTechnologia konstrukcji masywnych z betonu
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoProblemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych : warsztaty inżynierów budownictwa : VI konferencja naukowo-techniczna : Puławy 19–21 października 2009 r. / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddziały: Białostocki, Gdański, Lubelski, Olsztyński, Warszawski. — Warszawa : Wacetob Sp. z o.o., [2009]. — S. 193–222
18
 • [monografia, 2012]
 • TytułTeleinformatyka jako podstawa monitoringu w budownictwie : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie
  Autorzy[aut.]: Piotr WITAKOWSKI, Dorota PAWLUŚ, Zbigniew Postawa, Artur LASOŃ, Adam Goździkiewicz, Wojciech Pietrow, Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Krzysztof KRUPIŃSKI, Tadeusz UHL, Janusz Sztajer ; [red. nauk.]: Piotr WITAKOWSKI
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 167 s.
19
 • [książka, 2009]
 • TytułTeleinformatyzacja i automatyzacja prac na placu budowy : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie
  Autorzyred. nauk. Piotr WITAKOWSKI
  DetailsWarszawa : PIAP, 2009. — 125 s.
20
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułWprowadzenie
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoTeleinformatyzacja i automatyzacja prac na placu budowy : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie / red. nauk. Piotr Witakowski. — Warszawa : PIAP, 2009. — S. 5–12
21
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułWprowadzenie
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoBezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie / red. nauk. Piotr WITAKOWSKI. — Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2009. — S. 7–40
22
 • [referat, 2010]
 • TytułWprowadzenie
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoTQM w budownictwie [Dokument elektroniczny] : Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych : materiały z IX sympozjum System kompleksowego zarzadzania jakością w budownictwie : 28.04.2009 / red. nauk. Piotr Witakowski ; ITB Instytut Techniki Budowlanej. — Warszawa : ITB, 2010. — S. 7–15
23
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułWprowadzenie do bezprzewodowego zarządzania w budownictwie
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoBezprzewodowe zarządzanie procesem budowlanym : [monografia z Sympozjum nt. kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie : 28.10.2009] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 13–56
24
 • [referat, 2013]
 • TytułWprowadzenie do konferencji
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoKonferencja Smoleńska : 22.10.2012 : materiały konferencyjne / red. Piotr Witakowski. — Warszawa : Komitet Organizacyjny Konferencji Smoleńskiej, 2013. — S. 9–18
25
 • [referat, 2011]
 • TytułWstęp
  AutorzyPiotr WITAKOWSKI
  ŹródłoBezprzewodowe zarządzanie procesem budowlanym : [monografia z Sympozjum nt. kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie : 28.10.2009] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — S. 6–12