Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Witakowski, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny]
2
 • Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny]
3
 • Centrum Budowlanych Usług Internetowych
4
 • Geotechniczne Laboratorium Wirtualne jako informatyczny system zarządzania badaniami geoinżynieryjnymi
5
 • Internetowy system monitorowania przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
6
 • Konferencja Smoleńska
7
 • Kryzys gospodarczy a budownictwo mieszkaniowe
8
 • Laserowo-wizyjna metoda pomiaru przemieszczeń obiektów budowlanych
9
 • Laserowo-wizyjny pomiar przemieszczeń jako podstawa systemu zdalnego monitorowania obiektów budowlanych podczas budowy i eksploatacji
10
 • Mechanizm zniszczenia w wybranych katastrofach lotniczych
11
 • Od przyrządu analogowego do laboratorium wirtualnego
12
 • Postulowane cele i środki polityki mieszkaniowej państwa
13
 • Robotyzacja robót budowlanych
14
 • Robotyzacja w budownictwie
15
 • Sytuacja mieszkaniowa w Polsce a kryzys
16
 • Sytuacja mieszkaniowa w Polsce a kryzys
17
 • Technologia konstrukcji masywnych z betonu
18
 • Teleinformatyka jako podstawa monitoringu w budownictwie
19
 • Teleinformatyzacja i automatyzacja prac na placu budowy
20
 • Wprowadzenie
21
 • Wprowadzenie
22
 • Wprowadzenie
23
 • Wprowadzenie do bezprzewodowego zarządzania w budownictwie
24
 • Wprowadzenie do konferencji
25
 • Wstęp