Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Witakowski, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, * Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem306888
2013312
201211
2011211
20106123
2009153633
200811
200722
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3030
201333
201211
201122
201066
20091515
200811
200722
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem3030
201333
201211
201122
201066
20091515
200811
200722
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem3030
201333
201211
201122
201066
20091515
200811
200722
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem301020
201333
201211
2011211
2010624
20091569
200811
200722
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem301614
201333
201211
201122
2010624
20091596
200811
20072111
 • Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie[Non-contact methods of observations and measurements of building structures : total quality management system in civil engineering] / red. nauk. Piotr WITAKOWSKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2009. — 147 s.. — (Instrukcje, Wytyczne, Poradniki ; 443/2009). — Tryb dostępu: http://www.itb.pl/files/itb/443_do_inter_0.pdf [2015-03-23]. — Bibliogr. s. 141–147. — ISBN: 978-83-249-2000-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie : materiały z IX sympozjum : Warszawa 2010[Wireless monitoring of building objects] / red. nauk. Piotr WITAKOWSKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : ITB, 2010. — 1 dysk optyczny. — 153 s.. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — ISBN: 978-83-249-3202-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Centrum Budowlanych Usług Internetowych : obecne możliwości i rozwój[Centre od Building Internet Services : present possibilities and development] / Piotr WITAKOWSKI // W: Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie : materiały z IX sympozjum : Warszawa 2010 / red. nauk. Piotr Witakowski ; Instytut Techniki Budowlanej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : ITB. Dział Wydawniczy, 2010. — 1 dysk optyczny. — (TQM w Budownictwie). — Dod. ISBN ISBN 978 83-249-3202-3. — ISBN: 978-83-249-2944-3 ; e-ISBN: 978-83-249-2000-6. — S. 16–78. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 147–151

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geotechniczne Laboratorium Wirtualne jako informatyczny system zarządzania badaniami geoinżynieryjnymiThe Geotechnical Virtual Laboratory as information system of geoengineering research management / Dorota PAWLUŚ, Piotr WITAKOWSKI // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 519–526. — Bibliogr. s. 526, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_52.pdf

 • słowa kluczowe: zarządzanie badaniami, system informatyczny, laboratorium wirtualne

  keywords: research management, information system, virtual laboratory

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Internetowy system monitorowania przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanychThe Internet system of monitoring of displacements and the deformation of building objects / Piotr WITAKOWSKI // Zeszyty Problemowe : badania nieniszczące / Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2007 nr 12, s. 44. — 36 KKBN : 36 Krajowa Konferencja badań nieniszczących : Karkonosze 23–25 października 2007 r. — Warszawa : PTBNiDT SIMP, 2007 + CD-ROM. — ISBN 978-83-87982-47-8. — Pełny tekst w: 36 KKBN [Dokument elektroniczny] : 36 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących : Karkonosze, 23–25 października 2007. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : PTBNiDT SIMP, 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. 270–275, Bibliogr. s. 275

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Konferencja Smoleńska : 22.10.2012 : materiały konferencyjne[Smolensk conference : 22.10.2012 : materials of conference] / red. Piotr WITAKOWSKI. — Warszawa : Komitet Organizacyjny Konferencji Smoleńskiej, 2013. — 188 s.. — ISBN: 978-83-936018-0-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kryzys gospodarczy a budownictwo mieszkaniowe[The economic crisis and housing construction] / Piotr WITAKOWSKI // Domy Spółdzielcze ; ISSN 0137-7078. — 2009 nr 12, s. 4–8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Laserowo-wizyjna metoda pomiaru przemieszczeń obiektów budowlanych[Laser-visual measurement method for displacements of building structures] / Piotr WITAKOWSKI // W: Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie / red. nauk. Piotr WITAKOWSKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2009. — (Instrukcje, Wytyczne, Regulaminy ; 443/2009). — e-ISBN: 978-83–249-2000-6. — S. 41–60. — Tryb dostępu: http://www.itb.pl/old/443%20do%20inter.pdf [2010-01-18]. — Bibliogr. s. 144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Laserowo-wizyjny pomiar przemieszczeń jako podstawa systemu zdalnego monitorowania obiektów budowlanych podczas budowy i eksploatacjiThe laser-video measurement of displacements as a basis of remote system of the building structures monitoring during their realization and exploitation / Piotr WITAKOWSKI // W: Wykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kłoska, Witolda Prószyńskiego ; oprac. Abbas S., [et al.]. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008. — Na obwol. dod.: Monografia. — ISBN: 978-83-7335-514-9. — S. 161–171. — Bibliogr. s. 170–171, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mechanizm zniszczenia w wybranych katastrofach lotniczych[The mechanism of destruction in the selected plane crashes] / Piotr WITAKOWSKI // W: Konferencja Smoleńska : 22.10.2012 : materiały konferencyjne / red. Piotr Witakowski. — Warszawa : Komitet Organizacyjny Konferencji Smoleńskiej, 2013. — ISBN: 978-83-936018-0-6. — S. 35–54. — Bibliogr. s. 53–54, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Od przyrządu analogowego do laboratorium wirtualnegoFrom analogue apparatus to virtual laboratory / Dorota PAWLUŚ, Piotr WITAKOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9, s. 130–133. — Bibliogr. s. 133. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Postulowane cele i środki polityki mieszkaniowej państwa[Postulated the aims and means of the housing state policy] / Piotr WITAKOWSKI // W: XX Jubileuszowa Konferencja Spalska pt. Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych : miejsce i rola mieszkalnictwa w okresie kryzysu gospodarczego : Spała 5–7 października 2009 : referaty / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Warszawski, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe. — [Warszawa : PZIiTB. Oddział], 2009. — ISBN: 978-83-7165-828-0. — S. 166–174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Robotyzacja robót budowlanych[Robotization of building works] / Piotr WITAKOWSKI // W: Teleinformatyzacja i automatyzacja prac na placu budowy : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie / red. nauk. Piotr Witakowski. — Warszawa : PIAP, 2009. — (Monografie, Studia, Rozprawy / Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów). — ISBN: 978-83-61278-05-4. — S. 13–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Robotyzacja w budownictwie : teraźniejszość i przyszłość, Cz. 1[Robotization in building : present and future, Pt. 1] / Piotr WITAKOWSKI // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2010 nr 6, s. 82–85. — Bibliogr. s. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sytuacja mieszkaniowa w Polsce a kryzys[Housing situation in Poland] / Piotr WITAKOWSKI // W: XX Jubileuszowa Konferencja Spalska pt. Budowa i utrzymanie domów mieszkalnych : miejsce i rola mieszkalnictwa w okresie kryzysu gospodarczego : Spała 5–7 października 2009 : referaty / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Warszawski, Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe. — [Warszawa : PZIiTB. Oddział], 2009. — ISBN: 978-83-7165-828-0. — S. 3–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sytuacja mieszkaniowa w Polsce a kryzys[Housing situation in Poland] / Piotr WITAKOWSKI // Domy Spółdzielcze ; ISSN 0137-7078. — 2009 nr 11, s. 4–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Technologia konstrukcji masywnych z betonu[Technology of massive constructions concrete] / Piotr WITAKOWSKI // W: Problemy przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych : warsztaty inżynierów budownictwa : VI konferencja naukowo-techniczna : Puławy 19–21 października 2009 r. / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddziały: Białostocki, Gdański, Lubelski, Olsztyński, Warszawski. — Warszawa : Wacetob Sp. z o.o., [2009]. — ISBN: 978-83-7165-698-9. — S. 193–222. — Bibliogr. s. 221–222, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Teleinformatyka jako podstawa monitoringu w budownictwie : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie[ICT as the basis for building monitoring] / [aut.]: Piotr WITAKOWSKI, Dorota PAWLUŚ, Zbigniew Postawa, Artur LASOŃ, Adam Goździkiewicz, Wojciech Pietrow, Piotr KOHUT, Krzysztof HOLAK, Krzysztof KRUPIŃSKI, Tadeusz UHL, Janusz Sztajer ; [red. nauk.]: Piotr WITAKOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 167 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 484). — Bibliogr. s. 158–167. — ISBN: 978-83-7464-557-7. — Błędnie podane nazwisko: Krzysztof Kurpiński

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Teleinformatyzacja i automatyzacja prac na placu budowy : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie[Teleinformatization and the automation of works on a building site : total quality management system in civil engineering] / red. nauk. Piotr WITAKOWSKI. — Warszawa : PIAP, 2009. — 125 s.. — (Monografie, Studia, Rozprawy / Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów). — Bibliogr. s. 115–120. — ISBN: 978-83-61278-05-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wprowadzenie[Introduction] / Piotr WITAKOWSKI // W: Teleinformatyzacja i automatyzacja prac na placu budowy : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie / red. nauk. Piotr Witakowski. — Warszawa : PIAP, 2009. — (Monografie, Studia, Rozprawy / Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów). — ISBN: 978-83-61278-05-4. — S. 5–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Wprowadzenie[Introduction] / Piotr WITAKOWSKI // W: Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : system kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie / red. nauk. Piotr WITAKOWSKI. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2009. — (Instrukcje, Wytyczne, Regulaminy ; 443/2009). — e-ISBN: 978-83–249-2000-6. — S. 7–40. — Tryb dostępu: http://www.itb.pl/old/443%20do%20inter.pdf [2010-01-18]. — Bibliogr. s. 141–144

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wprowadzenie[Introduction] / Piotr WITAKOWSKI // W: TQM w budownictwie [Dokument elektroniczny] : Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych : materiały z IX sympozjum System kompleksowego zarzadzania jakością w budownictwie : 28.04.2009 / red. nauk. Piotr Witakowski ; ITB Instytut Techniki Budowlanej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warszawa : ITB, 2010. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-249-3202-3. — S. 7–15. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 147

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Wprowadzenie do bezprzewodowego zarządzania w budownictwie[Introduction to the wireless management in construction] / Piotr WITAKOWSKI // W: Bezprzewodowe zarządzanie procesem budowlanym : [monografia z Sympozjum nt. kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie : 28.10.2009] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0399). — Na s. tyt. dod.: System kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie. — ISBN: 978-83-7464-386-3. — S. 13–56. — Bibliogr. s. 135–138

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wprowadzenie do konferencji[Introduction to the conference] / Piotr WITAKOWSKI // W: Konferencja Smoleńska : 22.10.2012 : materiały konferencyjne / red. Piotr Witakowski. — Warszawa : Komitet Organizacyjny Konferencji Smoleńskiej, 2013. — ISBN: 978-83-936018-0-6. — S. 9–18. — Bibliogr. s. 18, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wstęp[Introduction] / Piotr WITAKOWSKI // W: Bezprzewodowe zarządzanie procesem budowlanym : [monografia z Sympozjum nt. kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie : 28.10.2009] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0399). — Na s. tyt. dod.: System kompleksowego zarządzania jakością w budownictwie. — ISBN: 978-83-7464-386-3. — S. 6–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: