Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Cisło-Lesicka, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem11128
2014211
201311
201211
201011
200911
200811
2007413
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1111
201422
201311
201211
201011
200911
200811
200744
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1111
201422
201311
201211
201011
200911
200811
200744
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1111
201422
201311
201211
201011
200911
200811
200744
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1183
2014211
201311
201211
201011
200911
200811
2007422
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1183
2014211
201311
201211
201011
200911
200811
20074221
 • Analiza przydatności lotniczego skaningu laserowego do opracowania modelu budynków zgodnego ze specyfikacją INSPIRE[Analysis of the suitability of airborne laser scanning to model buildings compliant with the specifications of the INSPIRE] / Urszula CISŁO, Natalia BOROWIEC, Krystian PYKA // W: „Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — ISBN: 978-8361576-28-0. — S. 12. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza przydatności lotniczegu skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją inspireAnalysis of usefulness of airborne laser scanning for preparation of 3D buildings model consistent with inspire specification / Urszula CISŁO-LESICKA, Natalia BOROWIEC, Urszula MARMOL, Krystian PYKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2014 vol. 26, s. 39–52. — Bibliogr. s. 50–51, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: INSPIRE, model 3D, ALS, budynki, GIS 3D

  keywords: INSPIRE, 3D model, ALS, 3D GIS, buildings

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14681/afkit.2014.003

3
 • Konwersja bazy danych topograficznych do postaci 3D [Dokument elektroniczny][Conversion of the topographical database to 3D form] / Urszula CISŁO-LESICKA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 1 dysk optyczny. — 146 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0500) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. 135–141. — ISBN: 978-83-7464-578-2. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Opracowanie schematu aplikacyjnego GML dla potrzeb trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznejGML application schema for three-dimensional multiresolution topographic database / Urszula CISŁO-LESICKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2012 vol. 23, s. 61–70. — Bibliogr. s. 69–70, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-19-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Pozyskiwanie informacji 3D o budynkach dla potrzeb trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznejGeneration of 3D buildings for three-dimensional multiresolution topographic database / Urszula CISŁO-LESICKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 63–73. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ.. — ISBN 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Próba opracowania symboli 3D wybranych obiektów trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznejThe attempt to create 3D symbols of selected features for a three-dimensional multiresolution topographic database / Urszula CISŁO // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 57–65. — Bibliogr. s. 64–65, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • słowa kluczowe: dane 3D, baza danych topograficznych, projektowanie 3D, symbole 3D, baza wielorozdzielcza

  keywords: 3D data, topographic database, 3D designing, 3D symbols, multi-resolution database

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Standardy dla trójwymiarowej wizualizacji informacji przestrzennej w praktyceStandards for three-dimensional visualization of spatial information in practice / Urszula CISŁO // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 177–178. — Bibliogr. s. 178

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Standardy do trójwymiarowej wizualizacji informacji przestrzennej w Internecie – aspekty praktyczneThree-dimensional visualisation standards for spatial information in the Internet – practical aspects / Urszula CISŁO // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17a, s. 127–137. — Bibliogr. s. 136–137, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2. — tekst: https://goo.gl/B6jDjg

 • słowa kluczowe: standaryzacja, wizualizacja 3D, X3D, GeoVRML, VRML

  keywords: 3D visualization, X3D, GeoVRML, VRML, standardisation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Standaryzacja w zakresie trójwymiarowej informacji przestrzennejStandarization of three-dimensional spatial information / Urszula CISŁO // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2007 t. 5 z. 8 zesz. spec., s. 187–198. — Bibliogr. s. 197, Summ.. — KRAKOWSKIE SPOTKANIA z INSPIRE na temat Dziedzictwo kulturowe jako element geoprzestrzeni : zeszyt specjalny zawierający artykuły przedstawione podczas III ogólnopolskiego sympozjum : Kraków, 17–19 maja 2007 r. — Warszawa : WIEŚ JUTRA Sp. z o. o., [2007]. — tekst: https://goo.gl/GqYjhB

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Standaryzacja zapisu geoinformacji 3DStandarization for 3D geoinformation / Urszula CISŁO // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 3, s. 89–104. — Bibliogr. s. 102–104, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-03/Geomatics_2007_3_07.pdf

 • słowa kluczowe: XML, CityGML, X3D, VRML, GML

  keywords: XML, GML, CityGML, X3D, VRML

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zarys koncepcji trójwymiarowej wielorozdzielczej bazy topograficznejAn outline of a concept for three-dimensional multiresolution topographic database / Urszula CISŁO // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 49–57. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: