Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Kolecki, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56707457600

PBN: 900574

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 33, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
2
 • [referat, 2016]
 • TytułAccuracy of visual ego-motion estimation – a bike mapping system case study
  AutorzyJakub KOLECKI, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA
  ŹródłoGeomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : [Bałtycki Kongres Geodezyjny : Gdańsk 2–4 czerwca 2016] : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016. — S. 15–16
 • keywords: mobile mapping, bundle adjustment, ego-motion estimation, image sequences

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2016]
 • TytułAccuracy of visual ego-motion estimation – a bike mapping system case study
  AutorzyJakub KOLECKI, Agnieszka MOSKAL, Elżbieta PASTUCHA
  ŹródłoBGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — S. 8–14
 • keywords: mobile mapping, motion analysis, bundle adjustment, image sequences, image matching

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.11

4
 • [referat, 2007]
 • TytułAutomatyczna identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu MATLAB
  AutorzyJakub KOLECKI, Regina TOKARCZYK
  Źródło„Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — S. 135–136
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułAutomatyczna identyfikacja punktów pola testowego AGH z wykorzystaniem pakietu MATLAB
  AutorzyJakub KOLECKI, Regina TOKARCZYK
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2007 vol. 17a, s. 363–373. — tekst: https://goo.gl/pGD4OE
 • słowa kluczowe: automatyzacja, fotogrametria, pole testowe, sygnały kodowane, identyfikacja sygnałów

  keywords: automation, photogrammetry, targets identification, coded targets, test-field

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2017]
 • TytułAutomatyczna rekonstrukcja trajektorii na podstawie danych obrazowych – doświadczenia z opracowaniem i implementacją algorytmu
  AutorzyJakub KOLECKI
  ŹródłoBiuletyn Stowarzyszenia Kartografów Polskich. — 2017 nr 27, s. 39
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCharakterystyka metod automatycznej identyfikacji sygnałów kodowanych stosowanych w pomiarach fotogrametrycznych
  AutorzyJakub KOLECKI
  ŹródłoZeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego. — 2008 nr 14, s. 53–57
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCombined bundle adjustment with distances and GPS observations
  AutorzyJakub KOLECKI
  ŹródłoGeomatics and Environmental Engineering. — 2015 vol. 9 no. 1, s. 51–60. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2015.9.1/geom.2015.9.1.51.pdf
 • słowa kluczowe: GPS, zintegrowane wyrównanie sieci zdjęć, georeferencja wprost, mobilne kartowanie

  keywords: GPS, direct geo-referencing, integrated bundle adjustment, mobile mapping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2016]
 • TytułDeveloping tools for image-based 3D reconstruction: Palace Pena case study
  AutorzyJakub KOLECKI
  ŹródłoBGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — S. 101–105
 • keywords: architecture, stereo vision, stereo image processing, digital photography

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.27

10
 • [referat, 2016]
 • TytułDeveloping tool for image-based stocktaking : Palace Pena case study
  AutorzyJakub KOLECKI
  ŹródłoGeomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : [Bałtycki Kongres Geodezyjny : Gdańsk 2–4 czerwca 2016] : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016. — S. 55–56
 • keywords: close-range photogrammetry, bundle adjustment, architectural stocktaking, stereo-digitization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2011]
 • TytułLow-cost attitude and heading sensors in terrestrial photogrammetry – calibration and testing
  AutorzyJakub KOLECKI, Przemysław KURAS
  Źródło7textsuperscript{th} MMT : 7textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — S. 123–124
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułLow cost attitude and heading sensors in terrestrial photogrammetry – calibration and testing
  AutorzyJakub KOLECKI, Przemysław KURAS
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2011 vol. 22, s. 249–260
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2014]
 • TytułOcena dokładności automatycznej korekcji dystorsji
  AutorzyJakub KOLECKI, Antoni RZONCA
  Źródło„Zdalne metody pomiarowe dla potrzeb modelowania 3D” : XIX ogólnopolskie sympozjum naukowe : Poznań – Wąsowo, 18–19 września 2014 r. : streszczenia referatów : program sympozjum / red. zeszytu: Ireneusz Wyczałek, Artur Plichta ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [etc.]. — [Poznań : s. n.], [2014]. — S. 19
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOcena przydatności programu Photosynth do modelowania rzeźby terenu
  AutorzyNatalia Kolecka, Jakub KOLECKI
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2010 vol. 21, s. 169–177
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułOkreślanie grubości pokrywy śnieżnej na podstawie fotogrametrycznych zdjęć naziemnych
  AutorzyJakub KOLECKI, Natalia Kolecka
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2013 vol. 25, s. 85–93
 • słowa kluczowe: chmura punktów, zdjęcia naziemne, modele powierzchni terenu, modelowanie 3D, pokrywa śnieżna

  keywords: point cloud, digital surface models, terrestrial images, snow cover

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2016]
 • TytułPerformance of the automatic bundle adjustment in the virtualized environment
  AutorzyMariusz TWARDOWSKI, Elżbieta PASTUCHA, Jakub KOLECKI
  ŹródłoBGC Geomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : 2016 Baltic Geodetic Congress (Geomatics) : Gdansk, Poland 2–4 June 2016 : proceedings. — Los Alamitos ; Washington ; Tokyo : IEEE, cop. 2016. — S. 181–186
 • keywords: photoscan, linux, cloud processing, automatic tie point measurement, bundle block adjustment, aerial triangulation, image matching, platform virtualization, software performance

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/BGC.Geomatics.2016.40

17
 • [referat, 2016]
 • TytułPerformance of the automatic bundle block adjustment in the virtualized environment
  AutorzyMariusz TWARDOWSKI, Elżbieta PASTUCHA, Jakub KOLECKI
  ŹródłoGeomatics 2016 [Dokument elektroniczny] : [Bałtycki Kongres Geodezyjny : Gdańsk 2–4 czerwca 2016] : book of abstracts / eds. Karol Daliga, Dominika Wróblewska, Jakub Szulwic. — Gdańsk : Polish Internet Informant of Geodesy I-NET.PL Sp. J., 2016. — S. 85
 • keywords: virtualization, photoscan, linux, cloud processing, automatic tie point measurement, bundle block adjustment, aerial triangulation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułPorównanie modeli 3D obiektu inżynierskiego z wykorzystaniem zdjęć naziemnych i skaningu laserowego
  AutorzyBeata HEJMANOWSKA, Jakub KOLECKI, Piotr Kramarczyk, Małgorzata SŁOTA
  ŹródłoRoczniki Geomatyki / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — 2012 t. 10 z. 7, s. 25–31
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułPrzegląd metod teksturowania modeli 3D obiektów uzyskanych na drodze laserowego skanowania naziemnego i technik fotogrametrycznych
  AutorzyRegina TOKARCZYK, Piotr KOHUT, Sławomir MIKRUT, Jakub KOLECKI
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2012 vol. 24, s. 367–381
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułRedukcja efektu plamkowania na obrazach radarowych z wykorzystaniem propagacyjno-separacyjnego algorytmu metody największej wiarygodności
  AutorzyJakub KOLECKI, Monika BADURSKA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2008 vol. 18a, s. 251–261. — tekst: http://goo.gl/uEaBZP
 • słowa kluczowe: filtry adaptacyjne, SAR, TerraSAR-X, speckle

  keywords: SAR, TerraSAR-X, adaptive filter, speckle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułSensory wizyjne stosowane w systemach do pomiaru skrajni kolejowej i analiza metod ich doboru
  AutorzyRegina TOKARCZYK, Piotr KOHUT, Jukub KOLECKI
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2012 vol. 23, s. 429–441
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułTeksturowanie modeli obiektów o złożonej geometrii na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego
  AutorzyJakub KOLECKI, Małgorzata SŁOTA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2012 vol. 24, s. 145–154
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2015]
 • TytułTowards the automatic motion recovery using single-view image sequences acquired from bike
  AutorzyJakub KOLECKI
  ŹródłoFedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 13-16, 2015, Łódź, Poland. — [Piscataway : IEEE], [2015]. — S. 37-38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15439/2015F182