Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czechowicz, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgftś, *Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem6114
201011
200911
2007312
200611
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem66
201011
200911
200733
200611
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem66
201011
200911
200733
200611
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem66
201011
200911
200733
200611
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem642
201011
200911
2007321
200611
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem642
201011
200911
2007321
2006111
 • Analiza przydatności algorytmów detekcji krawędzi w zastosowaniach fotogrametrii bliskiego zasięguThe use of edge detection algorithms in close range photogrammetry applications / Anna CZECHOWICZ, Sławomir MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2006 vol. 16, s. 135–146. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-5-X. — tekst: https://goo.gl/jZeqgz

 • słowa kluczowe: obraz cyfrowy, fotogrametria bliskiego zasięgu, fotogrametria cyfrowa, detekcja krawędzi, automatyczna wektoryzacja

  keywords: digital image, edge detection, digital photogrammetry, close range photogrammetry, automatic vectorization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Lokalizacja punktów pomiarowych w systemie do trójwymiarowego pozycjonowania ciała wybranymi metodami sztucznej inteligencjiDetection of measurement points in a 3D body positioning system by means of artificial intelligence / Anna CZECHOWICZ, Regina TOKARCZYK // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 67–79. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, fotogrametria, wsteczna propagacja błędów, pozycjonowanie ciała, perceptron wielowarstwowy, sieci z radialnymi funkcjami bazowymi

  keywords: neural networks, photogrammetry, multi-layer perceptron, body positioning, error back-propagation, radial basis function networks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Selekcja podobrazów dla potrzeb dopasowywania zdjęć lotniczych oparta na histogramach gradientu i sieci neuronowejSelection of sub-images for aerial photographs matching purposes based on gradient distribution and neural networks / Anna CZECHOWICZ, Zbigniew MIKRUT // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Selekcja podobrazów dla potrzeb dopasowywania zdjęć lotniczych oparta na histogramach gradientu i sieci neuronowejSelection of sub-images for aerial photographs matching purposes based on gradient distribution and neural networks / Anna CZECHOWICZ, Zbigniew MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17a, s. 149–158. — Bibliogr. s. 157–158, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2. — tekst: https://goo.gl/q7cAQT

 • słowa kluczowe: fotogrametria, SOM, sieci Kohonena, sieci backpropagation, histogram gradientów, algorytm Canny’ego, wzajemne dopasowanie

  keywords: photogrammetry, SOM, backpropagation networks, Kohonen networks, gradient histogram, Canny edge detector, mutual matching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sieci neuronowe w procesach dopasowania zdjęć lotniczych[Neural networks in matching processes of aerial images] / pod red. nauk. Sławomira MIKRUTA ; wstępem opatrzył Ryszard TADEUSIEWICZ ; autorzy: Anna CZECHOWICZ, Paweł GRYBOŚ, Józef JACHIMSKI, Sławomir MIKRUT, Zbigniew MIKRUT, Piotr PAWLIK, Ryszard TADEUSIEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 155, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0384). — Bibliogr. s. 147–153, Indeks. — ISBN: 978-83-7464-150-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wykorzystanie sieci Kohonena do selekcji podobrazów na potrzeby dopasowania zdjęć lotniczychUtilization of the Kohonen neural networks for the selection of sub-images for aerial photographs matching purposes / Anna CZECHOWICZ, Zbigniew MIKRUT // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2007 t. 11 z. 3, s. 329–343. — Bibliogr. s. 343, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto28.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: