Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czechowicz, mgr inż.

doktorant

Faculty of Geo-Data Science, Geodesy, and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kgftś


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Analiza przydatności algorytmów detekcji krawędzi w zastosowaniach fotogrametrii bliskiego zasięguThe use of edge detection algorithms in close range photogrammetry applications / Anna CZECHOWICZ, Sławomir MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2006 vol. 16, s. 135–146. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-5-X. — tekst: https://goo.gl/jZeqgz

 • słowa kluczowe: obraz cyfrowy, fotogrametria bliskiego zasięgu, fotogrametria cyfrowa, detekcja krawędzi, automatyczna wektoryzacja

  keywords: digital image, edge detection, digital photogrammetry, close range photogrammetry, automatic vectorization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Lokalizacja punktów pomiarowych w systemie do trójwymiarowego pozycjonowania ciała wybranymi metodami sztucznej inteligencjiDetection of measurement points in a 3D body positioning system by means of artificial intelligence / Anna CZECHOWICZ, Regina TOKARCZYK // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 20, s. 67–79. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61-576-10-5

 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, fotogrametria, wsteczna propagacja błędów, pozycjonowanie ciała, perceptron wielowarstwowy, sieci z radialnymi funkcjami bazowymi

  keywords: neural networks, photogrammetry, multi-layer perceptron, body positioning, error back-propagation, radial basis function networks

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Selekcja podobrazów dla potrzeb dopasowywania zdjęć lotniczych oparta na histogramach gradientu i sieci neuronowejSelection of sub-images for aerial photographs matching purposes based on gradient distribution and neural networks / Anna CZECHOWICZ, Zbigniew MIKRUT // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Selekcja podobrazów dla potrzeb dopasowywania zdjęć lotniczych oparta na histogramach gradientu i sieci neuronowejSelection of sub-images for aerial photographs matching purposes based on gradient distribution and neural networks / Anna CZECHOWICZ, Zbigniew MIKRUT // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17a, s. 149–158. — Bibliogr. s. 157–158, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2. — tekst: https://goo.gl/q7cAQT

 • słowa kluczowe: fotogrametria, SOM, sieci Kohonena, sieci backpropagation, histogram gradientów, algorytm Canny’ego, wzajemne dopasowanie

  keywords: photogrammetry, SOM, backpropagation networks, Kohonen networks, gradient histogram, Canny edge detector, mutual matching

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sieci neuronowe w procesach dopasowania zdjęć lotniczych[Neural networks in matching processes of aerial images] / pod red. nauk. Sławomira MIKRUTA ; wstępem opatrzył Ryszard TADEUSIEWICZ ; autorzy: Anna CZECHOWICZ, Paweł GRYBOŚ, Józef JACHIMSKI, Sławomir MIKRUT, Zbigniew MIKRUT, Piotr PAWLIK, Ryszard TADEUSIEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 155, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0384). — Bibliogr. s. 147–153, Indeks. — ISBN: 978-83-7464-150-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wykorzystanie sieci Kohonena do selekcji podobrazów na potrzeby dopasowania zdjęć lotniczychUtilization of the Kohonen neural networks for the selection of sub-images for aerial photographs matching purposes / Anna CZECHOWICZ, Zbigniew MIKRUT // Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1429-3447. — 2007 t. 11 z. 3, s. 329–343. — Bibliogr. s. 343, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2007-03/Auto28.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: