Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Głowacz, mgr inż.

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kair, Katedra Automatyki i Robotyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8734-3844

ResearcherID: brak

Scopus: 24824536700

PBN: 942286

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem5932135
201822
201711
201611
2015312
2014413
2013312
2012312
2011312
201015312
20099243
200810154
2007321
2006211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem5935231
201822
201711
201611
2015312
201444
2013321
2012321
2011321
201015105
2009963
20081055
200733
200622
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem59545
201822
201711
201611
201533
201444
201333
201233
201133
20101515
2009972
20081010
2007321
200622
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem591148
201822
201711
201611
2015312
201444
2013312
2012312
201133
201015213
2009918
20081028
200733
200622
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem593623
201822
201711
201611
2015321
2014431
2013321
2012321
2011321
201015123
2009954
20081055
200733
200622
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem594316
201822
201711
201611
2015321
2014431
201333
2012321
201133
201015123
2009954
20081082
2007321
200622

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Automatic shape recognition of film sequence with application of backpropagation neutral network
2
 • Automatyczne sterowanie temperaturą z zastosowaniem mikrokontrolera Motorola MC68HC908QT4CP
3
 • Automatyczny system dialogowy oparty na klasyfikatorze rozmytym i automacie skończonym w bezpieczeństwie pracy
4
 • Automatyczny system dialogowy oparty na klasyfikatorze rozmytym i automacie skończonym w bezpieczeństwie pracy
5
 • Automatyczny system dialogowy oparty na klasyfikatorze rozmytym i gramatyce precedensyjnej w bezpieczeństwie transportu
6
 • Automatyczny system dialogowy oparty na klasyfikatorze rozmytym i gramatyce precedensyjnej w bezpieczeństwie transportu
7
 • Automatyczny system dialogowy oparty na wnioskowaniu logicznym
8
 • Automatyczny system dialogowy w diagnostyce maszyn elektrycznych
9
 • Automatyczny system dialogowy w diagnostyce maszyn elektrycznych
10
 • DC machine diagnostics based on sound recognition with application of FFT and fuzzy logic
11
 • Diagnostics of dc machine based on sound recognition with application of FFT and Jacquard distance
12
 • Diagnostics of Direct Current motor with application of acoustic signals, reflection coefficients and K-Nearest Neighbor classifier
13
 • Diagnostics of induction motor based on spectral analysis of stator current signal with application of fuzzy classifier
14
 • Diagnostics of induction motor based on spectral analysis of stator current with application of backpropagation neural network
15
 • Diagnostics of separately excited DC motor based on analysis and recognition of signals using FFT and Bayes classifier
16
 • Diagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with application of LPCC and Nearest Mean classifier with cosine distance
17
 • Diagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with application of MFCC and Nearest Mean classifier
18
 • Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z użyciem transformaty falkowej biortogonalnej i klasyfikatora najbliższej średniej
19
 • Diagnostyka maszyny prądu stałego oparta na rozpoznawaniu dźwięków z zastosowaniem LPC i logiki rozmytej
20
 • Diagnostyka maszyny synchronicznej oparta na rozpoznawaniu dźwięków z zastosowaniem LPC i sieci neuronowej
21
 • Diagnostyka silnika indukcyjnego klatkowego oparta na analizie i rozpoznawaniu sygnałów z zastosowaniem FFT i klasyfikatora LDA
22
 • Diagnostyka silnika indukcyjnego oparta na analizie widmowej sygnału prądu stojana z zastosowaniem klasyfikatora rozmytego
23
 • Diagnostyka silnika obcowzbudnego prądu stałego oparta na analizie i rozpoznawaniu sygnałów napięciowych z zastosowaniem FFT i klasyfikatora Bayesa
24
 • Diagnostyka silnika obcowzbudnego prądu stałego oparta na analizie i rozpoznawaniu sygnałów z zastosowaniem FFT i klasyfikatora Bayesa
25
 • Diagnostyka silnika prądu stałego oparta na rozpoznawaniu prądu wzbudzenia z zastosowaniem FFT i algorytmu wstecznej propagacji błędów