Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Głowacz, mgr inż.

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kair, Katedra Automatyki i Robotyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8734-3844

ResearcherID: brak

Scopus: 24824536700

PBN: 942286

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 59, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • [referat, 2008]
 • TytułAutomatic shape recognition of film sequence with application of backpropagation neutral network
  AutorzyAdam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ
  Źródło2008 Conference on Human system interaction [Dokument elektroniczny] : May 25–27. 2008, Kraków (Poland) : conference proceedings / IEEE, ice, University of Information Technology and Management in Rzeszów. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2008. — S. 76–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/HSI.2008.4581412

2
3
 • [referat, 2009]
 • TytułAutomatyczny system dialogowy oparty na klasyfikatorze rozmytym i automacie skończonym w bezpieczeństwie pracy
  AutorzyWitold GŁOWACZ
  ŹródłoATI 2009 : telekomunikacja i systemy bezpieczeństwa w górnictwie : XXXVII konferencja Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN : Szczyrk 30.09–2.10.2009 / red. Kazimierz Miśkiewicz, Antoni Wojaczek ; Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, Sekcja Cybernetyki w Górnictwie Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach. — [Gliwice] : Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, 2009. — S. 135–140
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAutomatyczny system dialogowy oparty na klasyfikatorze rozmytym i automacie skończonym w bezpieczeństwie pracy
  AutorzyWitold GŁOWACZ
  ŹródłoMechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. — 2010 R. 48 nr 1, s. 42–45
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2010]
 • TytułAutomatyczny system dialogowy oparty na klasyfikatorze rozmytym i gramatyce precedensyjnej w bezpieczeństwie transportu
  AutorzyWitold GŁOWACZ
  ŹródłoXIII krajowa konferencja elektryki górniczej : zasilanie, sterowanie i bezpieczeństwo eksploatacji napędów elektrycznych w górnictwie : Szczyrk, 16–18 czerwca 2010 r. / Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, [etc.]. — Gliwice : Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, [2010]. — S. 41–48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAutomatyczny system dialogowy oparty na klasyfikatorze rozmytym i gramatyce precedensyjnej w bezpieczeństwie transportu
  AutorzyWitold GŁOWACZ
  ŹródłoMechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. — 2010 R. 48 nr 10, s. 24–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2013]
 • TytułAutomatyczny system dialogowy oparty na wnioskowaniu logicznym
  AutorzyWitold GŁOWACZ
  ŹródłoATI 2013 : Automatyka, Telekomunikacja, Informatyka : XXXIX konferencja Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN : Zakopane, 30.09.2013–2.10.2013 / Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, Sekcja Cybernetyki w Górnictwie Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. — [Gliwice] : nakł. Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, [2013]. — S. 289–299
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2008]
 • TytułAutomatyczny system dialogowy w diagnostyce maszyn elektrycznych
  AutorzyWitold GŁOWACZ
  ŹródłoATI 2008 : telekomunikacja i systemy bezpieczeństwa w górnictwie = telecommunication and safety systems in mining : XXXVI konferencja Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN : Szczyrk 28–30 maja 2008 / Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, Sekcja Cybernetyki w Górnictwie Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach. — [Gliwice] : Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, 2008. — s. 215–222
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułAutomatyczny system dialogowy w diagnostyce maszyn elektrycznych
  AutorzyWitold GŁOWACZ
  ŹródłoMechanizacja i Automatyzacja Górnictwa. — 2008 R. 46 nr 12, s. 14–18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułDC machine diagnostics based on sound recognition with application of FFT and fuzzy logic
  AutorzyAdam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2008 R. 84 nr 12, s. 43–46
 • keywords: diagnostics, fuzzy logic, recognition, classification, feature extraction, sound

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDiagnostics of dc machine based on sound recognition with application of FFT and Jacquard distance
  AutorzyAdam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2010 R. 86 nr 4, s. 292–295
 • słowa kluczowe: diagnostyka, klasyfikacja, rozpoznawanie dźwięku, przetwarzanie, odległość Jacquarda

  keywords: diagnostics, classification, sound recognition, processing, Jacquard distance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułDiagnostics of Direct Current motor with application of acoustic signals, reflection coefficients and K-Nearest Neighbor classifier
  AutorzyAdam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2012 R. 88 nr 5a, s. 231–233
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDiagnostics of induction motor based on spectral analysis of stator current signal with application of fuzzy classifier
  AutorzyAdam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 299–302
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułDiagnostics of induction motor based on spectral analysis of stator current with application of backpropagation neural network
  AutorzyW. GŁOWACZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 559–562
 • keywords: diagnostics, recognition, induction motor, current, FFT

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0037

15
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • TytułDiagnostics of separately excited DC motor based on analysis and recognition of signals using FFT and Bayes classifier
  AutorzyWitold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ
  ŹródłoArchives of Electrical Engineering. — 2015 vol. 64 iss. 1, s. 29–35
 • keywords: DC motor, FFT, diagnostic investigations, Bayes classifier

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/aee-2015-0004

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDiagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with application of LPCC and Nearest Mean classifier with cosine distance
  AutorzyA. GŁOWACZ, W. GŁOWACZ
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 563–569
 • keywords: diagnostics, synchronous motor, recognition, sound, nearest mean

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDiagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with application of MFCC and Nearest Mean classifier
  AutorzyAdam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 183–188
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDiagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z użyciem transformaty falkowej biortogonalnej i klasyfikatora najbliższej średniej
  AutorzyAdam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2014 R. 90 nr 11, s. 185–188. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/11/47.pdf
 • słowa kluczowe: diagnostyka, rozpoznawanie, sygnał akustyczny, falki, generator prądu stałego

  keywords: diagnostics, recognition, acoustic signal, wavelets, Direct Current generator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.11.47

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułDiagnostyka maszyny prądu stałego oparta na rozpoznawaniu dźwięków z zastosowaniem LPC i logiki rozmytej
  AutorzyAdam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ
  ŹródłoPrzegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich. — 2009 R. 85 nr 6, s. 112–115
 • keywords: diagnostics, fuzzy logic, recognition, classification, feature extraction, sound

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2009]
 • TytułDiagnostyka maszyny synchronicznej oparta na rozpoznawaniu dźwięków z zastosowaniem LPC i sieci neuronowej
  AutorzyAdam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ
  ŹródłoKierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009. — S. 187–188
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2014]
 • TytułDiagnostyka silnika indukcyjnego klatkowego oparta na analizie i rozpoznawaniu sygnałów z zastosowaniem FFT i klasyfikatora LDA
  AutorzyWitold GŁOWACZ
  ŹródłoKKEG 2014 : XV Krajowa Konferencja Elektryki Górniczej : Szczyrk, [24–26.09.2014] / Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach [et al.]. — Gliwice : Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, 2014. — S. 183–190
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2010]
 • TytułDiagnostyka silnika indukcyjnego oparta na analizie widmowej sygnału prądu stojana z zastosowaniem klasyfikatora rozmytego
  AutorzyAdam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ
  ŹródłoQuality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010. — S. 125–128
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2015]
 • TytułDiagnostyka silnika obcowzbudnego prądu stałego oparta na analizie i rozpoznawaniu sygnałów napięciowych z zastosowaniem FFT i klasyfikatora Bayesa
  AutorzyWitold GŁOWACZ
  ŹródłoATI 2015 : Automatyka, Telekomunikacja, Informatyka : XL konferencja Sekcji Cybernetyki w Górnictwie KG PAN : Szczyrk, 24-26.06.2015 / Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej [et al.]. — Gliwice : Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, 2015. — S. 207–214
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułDiagnostyka silnika obcowzbudnego prądu stałego oparta na analizie i rozpoznawaniu sygnałów z zastosowaniem FFT i klasyfikatora Bayesa
  AutorzyWitold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ
  ŹródłoMaszyny Elektryczne : zeszyty problemowe. — 2014 nr 3 (103), s. 67–70
 • słowa kluczowe: silnik elektryczny prądu stałego, badania diagnostyczne, FFT, klasyfikator Bayesa

  keywords: DC motor, FFT, diagnostic investigations, Bayes classifier

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDiagnostyka silnika prądu stałego oparta na rozpoznawaniu prądu wzbudzenia z zastosowaniem FFT i algorytmu wstecznej propagacji błędów
  AutorzyAdam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ
  ŹródłoBezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie. — 2010 nr 2, s. 22–26
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: