Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Głowacz, mgr inż.

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kair, Katedra Automatyki i Robotyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8734-3844

ResearcherID: brak

Scopus: 24824536700

PBN: 942286

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 59, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • Automatic shape recognition of film sequence with application of backpropagation neutral network
2
 • Automatyczne sterowanie temperaturą z zastosowaniem mikrokontrolera Motorola MC68HC908QT4CP
3
 • Automatyczny system dialogowy oparty na klasyfikatorze rozmytym i automacie skończonym w bezpieczeństwie pracy
4
 • Automatyczny system dialogowy oparty na klasyfikatorze rozmytym i automacie skończonym w bezpieczeństwie pracy
5
 • Automatyczny system dialogowy oparty na klasyfikatorze rozmytym i gramatyce precedensyjnej w bezpieczeństwie transportu
6
 • Automatyczny system dialogowy oparty na klasyfikatorze rozmytym i gramatyce precedensyjnej w bezpieczeństwie transportu
7
 • Automatyczny system dialogowy oparty na wnioskowaniu logicznym
8
 • Automatyczny system dialogowy w diagnostyce maszyn elektrycznych
9
 • Automatyczny system dialogowy w diagnostyce maszyn elektrycznych
10
 • DC machine diagnostics based on sound recognition with application of FFT and fuzzy logic
11
 • Diagnostics of dc machine based on sound recognition with application of FFT and Jacquard distance
12
 • Diagnostics of Direct Current motor with application of acoustic signals, reflection coefficients and K-Nearest Neighbor classifier
13
 • Diagnostics of induction motor based on spectral analysis of stator current signal with application of fuzzy classifier
14
 • Diagnostics of induction motor based on spectral analysis of stator current with application of backpropagation neural network
15
 • Diagnostics of separately excited DC motor based on analysis and recognition of signals using FFT and Bayes classifier
16
 • Diagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with application of LPCC and Nearest Mean classifier with cosine distance
17
 • Diagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with application of MFCC and Nearest Mean classifier
18
 • Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z użyciem transformaty falkowej biortogonalnej i klasyfikatora najbliższej średniej
19
 • Diagnostyka maszyny prądu stałego oparta na rozpoznawaniu dźwięków z zastosowaniem LPC i logiki rozmytej
20
 • Diagnostyka maszyny synchronicznej oparta na rozpoznawaniu dźwięków z zastosowaniem LPC i sieci neuronowej
21
 • Diagnostyka silnika indukcyjnego klatkowego oparta na analizie i rozpoznawaniu sygnałów z zastosowaniem FFT i klasyfikatora LDA
22
 • Diagnostyka silnika indukcyjnego oparta na analizie widmowej sygnału prądu stojana z zastosowaniem klasyfikatora rozmytego
23
 • Diagnostyka silnika obcowzbudnego prądu stałego oparta na analizie i rozpoznawaniu sygnałów napięciowych z zastosowaniem FFT i klasyfikatora Bayesa
24
 • Diagnostyka silnika obcowzbudnego prądu stałego oparta na analizie i rozpoznawaniu sygnałów z zastosowaniem FFT i klasyfikatora Bayesa
25
 • Diagnostyka silnika prądu stałego oparta na rozpoznawaniu prądu wzbudzenia z zastosowaniem FFT i algorytmu wstecznej propagacji błędów