Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Głowacz, mgr inż.

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kair, Katedra Automatyki i Robotyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8734-3844

ResearcherID: brak

Scopus: 24824536700

PBN: 942286

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z użyciem transformaty falkowej biortogonalnej i klasyfikatora najbliższej średniejDiagnostics of Direct Current generator based on analysis of acoustic signals with the use of bi-orthogonal wavelet transform and nearest mean classifier / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 11, s. 185–188. — Bibliogr. s. 187–188, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/11/47.pdf

 • słowa kluczowe: diagnostyka, rozpoznawanie, sygnał akustyczny, falki, generator prądu stałego

  keywords: diagnostics, recognition, acoustic signal, wavelets, Direct Current generator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.11.47

2
 • Diagnostyka silnika indukcyjnego klatkowego oparta na analizie i rozpoznawaniu sygnałów z zastosowaniem FFT i klasyfikatora LDA[Diagnostics of cage induction motor based on analysis and recognition of signals with the use of FFT and LDA classifier] / Witold GŁOWACZ // W: KKEG 2014 : XV Krajowa Konferencja Elektryki Górniczej : Szczyrk, [24–26.09.2014] / Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach [et al.]. — Gliwice : Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, 2014. — ISBN: 978-83-61553-44-1. — S. 183–190. — Bibliogr. s. 188–190, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Diagnostyka silnika obcowzbudnego prądu stałego oparta na analizie i rozpoznawaniu sygnałów z zastosowaniem FFT i klasyfikatora BayesaDiagnostics of separately excited DC motor based on analysis and recognition of signals using FFT and Bayes classifier / Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2014 nr 3 (103), s. 67–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: silnik elektryczny prądu stałego, badania diagnostyczne, FFT, klasyfikator Bayesa

  keywords: DC motor, FFT, diagnostic investigations, Bayes classifier

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Identyfikacja modelu przedziałowego kąta elewacji orientowanego ogniwa słonecznegoAn identification of interval model an elevation angle in oriented PV system / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Witold GŁOWACZ, Mieczysław ZACZYK, Janusz TENETA, Łukasz WIĘCKOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 8, s. 243–247. — Bibliogr. s. 246–247, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/8/57.pdf

 • słowa kluczowe: systemy przedziałowe, orientowane ogniwa słoneczne, identyfikacja

  keywords: oriented PV systems, interval systems, identification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.08.57