Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Głowacz, mgr inż.

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kair, Katedra Automatyki i Robotyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8734-3844

ResearcherID: brak

Scopus: 24824536700

PBN: 942286

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Automatyczny system dialogowy oparty na klasyfikatorze rozmytym i automacie skończonym w bezpieczeństwie pracyAutomatic dialog system based on a fuzzy classifier and a finite state machine in work safety / Witold GŁOWACZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2010 R. 48 nr 1, s. 42–45. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Automatyczny system dialogowy oparty na klasyfikatorze rozmytym i gramatyce precedensyjnej w bezpieczeństwie transportu[An automatic dialogue system based on fuzzy classifier and precedence grammar in safety of transport] / Witold GŁOWACZ // W: XIII krajowa konferencja elektryki górniczej : zasilanie, sterowanie i bezpieczeństwo eksploatacji napędów elektrycznych w górnictwie : Szczyrk, 16–18 czerwca 2010 r. / Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, [etc.]. — Gliwice : Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, [2010]. — (Seria: Sympozja i Konferencje). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61553-20-5. — S. 41–48. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Automatyczny system dialogowy oparty na klasyfikatorze rozmytym i gramatyce precedensyjnej w bezpieczeństwie transportuAutomatic dialogue system based on a fuzzy classifier and precedence grammar in transport safety / Witold GŁOWACZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2010 R. 48 nr 10, s. 24–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Diagnostics of dc machine based on sound recognition with application of FFT and Jacquard distanceDiagnostyka maszyny prądu stałego oparta na rozpoznawaniu dźwięku z zastosowaniem FFT i metryki Jacquarda / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 4, s. 292–295. — Bibliogr. s. 295, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: diagnostyka, klasyfikacja, rozpoznawanie dźwięku, przetwarzanie, odległość Jacquarda

  keywords: diagnostics, classification, sound recognition, processing, Jacquard distance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Diagnostics of induction motor based on spectral analysis of stator current signal with application of fuzzy classifier / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 299–302. — Bibliogr. s. 302, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Diagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with application of LPCC and Nearest Mean classifier with cosine distanceDiagnostyka silnika synchronicznego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem LPCC i klasyfikatora Nearest Mean z metryką kosinusową / A. GŁOWACZ, W. GŁOWACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 563–569. — Bibliogr. s. 569

 • keywords: diagnostics, synchronous motor, recognition, sound, nearest mean

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Diagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with application of MFCC and Nearest Mean classifier / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 183–188. — Bibliogr. s. 188, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Diagnostyka silnika indukcyjnego oparta na analizie widmowej sygnału prądu stojana z zastosowaniem klasyfikatora rozmytego[Diagnostics of induction motor based on spectral analysis of the stator current signal with application of fuzzy classifier] / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ // W: Quality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010 + CD. — Na okł. dod.: 10 lat CJ 2000–2010. — S. 125–128. — Bibliogr. s. 128, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Diagnostyka silnika prądu stałego oparta na rozpoznawaniu prądu wzbudzenia z zastosowaniem FFT i algorytmu wstecznej propagacji błędówA diagnostic setting of direct current motor based on recognition of exciting current by applying the fast Fourier transform and algorithm of backward propagation of errors / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 2, s. 22–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Diagnostyka silnika synchronicznego oparta na analizie spektrum sygnałów akustycznychSynchronous motor diagnostics based on analysis of acoustic signal spectrum / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2010 R. 48 nr 2, s. 36–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Diagnostyka silnika synchronicznego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem MFCC i GSDMDiagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with application of MFCC and GSDM / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2010 nr 87, s. 185–190. — Bibliogr. s. 189–190, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Diagnostyka silnika synchronicznego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem MFCC i klasyfikatora Nearest Mean[Synchronous motor diagnostics based on analysis of acoustic signals with the use of MFCC nad Nearest Mean classifier] / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ // W: Quality 2010 : jakość i innowacyjność w inżynierii materiałowej, technologii i budowie maszyn : jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowa : 23–25 września 2010 r., Zakopane : materiały konferencyjne / oprac. red. Krzysztof Zarębski, Agnieszka Jędrysko, Adam Tabor. — Kraków : Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, cop. 2010 + CD. — Na okł. dod.: 10 lat CJ 2000–2010. — S. 119–124. — Bibliogr. s. 124, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Diagnostyka silnika synchronicznego oparta na rozpoznawaniu dźwięku z zastosowaniem LPCC i GSDMDiagnostics of a synchronous motor based on sound recognition with application of LPCC and GSDM / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol.56 no. 5, s. 479–482. — Bibliogr. s. 482, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Rozpoznawanie prądu twornika silnika prądu stałego z zastosowaniem FFT i klasyfikatora rozmytego z trójkątną funkcją przynależnościIdentification of armature current in a  DC motor with the use of FFT and fuzzy classifier with triangle membership function / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2010 nr 5, s. 5–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Sound recognition of musical instruments with application of FFT and K-NN classifier with cosine distanceRozpoznawanie dźwięków instrumentów muzycznych z zastosowaniem FFT i klasyfikatora K-NN z metryką kosinusową / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2010 t. 14 z. 1, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2010-01/Auto01.pdf

 • słowa kluczowe: przetwarzanie sygnału, rozpoznawanie dźwięku, instrument muzyczny

  keywords: signal processing, sound recognition, musical instrument

  cyfrowy identyfikator dokumentu: