Wykaz publikacji wybranego autora

Witold Głowacz, mgr inż.

asystent

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kair, Katedra Automatyki i Robotyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8734-3844

ResearcherID: brak

Scopus: 24824536700

PBN: 942286

System Informacyjny AGH (SkOs)


Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Automatyczne sterowanie temperaturą z zastosowaniem mikrokontrolera Motorola MC68HC908QT4CPAutomatic control of temperature with application of Motorola MC68HC908QT4CP microcontroller / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Automatyka = Automatics ; ISSN 1429-3447. — Tytuł poprz.: Automatyka : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 13 z. 1, s. 25–36. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/AUTOMATYKA/2009-01/Auto02.pdf

 • słowa kluczowe: sterowanie temperaturą, mikrokontroler, urządzenie

  keywords: microcontroller, control of temperature, device

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Automatyczny system dialogowy oparty na klasyfikatorze rozmytym i automacie skończonym w bezpieczeństwie pracyAutomatic dialog system based on a fuzzy classifier and a finite state machine in work safety / Witold GŁOWACZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2010 R. 48 nr 1, s. 42–45. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Automatyczny system dialogowy oparty na klasyfikatorze rozmytym i gramatyce precedensyjnej w bezpieczeństwie transportuAutomatic dialogue system based on a fuzzy classifier and precedence grammar in transport safety / Witold GŁOWACZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2010 R. 48 nr 10, s. 24–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Automatyczny system dialogowy w diagnostyce maszyn elektrycznychAutomatic dialogue system used for diagnostics of electric machines / Witold GŁOWACZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2008 R. 46 nr 12, s. 14–18. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • DC machine diagnostics based on sound recognition with application of FFT and fuzzy logicDiagnostyka maszyny prądu stałego oparta na rozpoznawaniu dźwięków maszyny prądu stałego z zastosowaniem FFT i logiki rozmytej / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2008 R. 84 nr 12, s. 43–46. — Bibliogr. s. 46, Abstr., Streszcz.

 • keywords: diagnostics, fuzzy logic, recognition, classification, feature extraction, sound

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Diagnostics of dc machine based on sound recognition with application of FFT and Jacquard distanceDiagnostyka maszyny prądu stałego oparta na rozpoznawaniu dźwięku z zastosowaniem FFT i metryki Jacquarda / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 4, s. 292–295. — Bibliogr. s. 295, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: diagnostyka, klasyfikacja, rozpoznawanie dźwięku, przetwarzanie, odległość Jacquarda

  keywords: diagnostics, classification, sound recognition, processing, Jacquard distance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Diagnostics of Direct Current motor with application of acoustic signals, reflection coefficients and K-Nearest Neighbor classifierDiagnostyka silnika prądu stałego z zastosowaniem sygnałów akustycznych, współczynników odbiciowych i klasyfikatora K-Najbliższego Sąsiada / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2012 R. 88 nr 5a, s. 231–233. — Bibliogr. s. 233, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Diagnostics of induction motor based on spectral analysis of stator current signal with application of fuzzy classifier / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 299–302. — Bibliogr. s. 302, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Diagnostics of induction motor based on spectral analysis of stator current with application of backpropagation neural networkDiagnostyka silnika indukcyjnego oparta na analizie prądu stojana z zastosowaniem sieci neuronowej z algorytmem wstecznej propagacji błędów / W. GŁOWACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 559–562. — Bibliogr. s. 562

 • keywords: diagnostics, recognition, induction motor, current, FFT

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0037

10
 • Diagnostics of separately excited DC motor based on analysis and recognition of signals using FFT and Bayes classifier / Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Archives of Electrical Engineering ; ISSN 1427-4221. — Tytuł poprz.: Archiwum Elektrotechniki ; ISSN: 0004-0746. — 2015 vol. 64 iss. 1, s. 29–35. — Bibliogr. s. 35, Abstr.. — SME 2014 : Symposium on Electrical Machines : June 22–25 2014, Szczawnica

 • keywords: DC motor, FFT, diagnostic investigations, Bayes classifier

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/aee-2015-0004

11
 • Diagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with application of LPCC and Nearest Mean classifier with cosine distanceDiagnostyka silnika synchronicznego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem LPCC i klasyfikatora Nearest Mean z metryką kosinusową / A. GŁOWACZ, W. GŁOWACZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 563–569. — Bibliogr. s. 569

 • keywords: diagnostics, synchronous motor, recognition, sound, nearest mean

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Diagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with application of MFCC and Nearest Mean classifier / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Andrzej GŁOWACZ // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 spec. iss. 3, s. 183–188. — Bibliogr. s. 188, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Diagnostyka generatora prądu stałego oparta na analizie sygnałów akustycznych z użyciem transformaty falkowej biortogonalnej i klasyfikatora najbliższej średniejDiagnostics of Direct Current generator based on analysis of acoustic signals with the use of bi-orthogonal wavelet transform and nearest mean classifier / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 11, s. 185–188. — Bibliogr. s. 187–188, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/11/47.pdf

 • słowa kluczowe: diagnostyka, rozpoznawanie, sygnał akustyczny, falki, generator prądu stałego

  keywords: diagnostics, recognition, acoustic signal, wavelets, Direct Current generator

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.11.47

14
 • Diagnostyka maszyny prądu stałego oparta na rozpoznawaniu dźwięków z zastosowaniem LPC i logiki rozmytejDC machine diagnostics based on sound recognition with application of LPC and Fuzzy Logic / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2009 R. 85 nr 6, s. 112–115. — Bibliogr. s. 115, Streszcz., Abstr.

 • keywords: diagnostics, fuzzy logic, recognition, classification, feature extraction, sound

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Diagnostyka silnika obcowzbudnego prądu stałego oparta na analizie i rozpoznawaniu sygnałów z zastosowaniem FFT i klasyfikatora BayesaDiagnostics of separately excited DC motor based on analysis and recognition of signals using FFT and Bayes classifier / Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2014 nr 3 (103), s. 67–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: silnik elektryczny prądu stałego, badania diagnostyczne, FFT, klasyfikator Bayesa

  keywords: DC motor, FFT, diagnostic investigations, Bayes classifier

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Diagnostyka silnika prądu stałego oparta na rozpoznawaniu prądu wzbudzenia z zastosowaniem FFT i algorytmu wstecznej propagacji błędówA diagnostic setting of direct current motor based on recognition of exciting current by applying the fast Fourier transform and algorithm of backward propagation of errors / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN 2081-4224. — Tytuł poprz.: WUG (Katowice) ; ISSN: 1505-0440. — 2010 nr 2, s. 22–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Diagnostyka silnika synchronicznego oparta na analizie spektrum sygnałów akustycznychSynchronous motor diagnostics based on analysis of acoustic signal spectrum / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2010 R. 48 nr 2, s. 36–40. — Bibliogr. s. 40

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Diagnostyka silnika synchronicznego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem MFCC i GSDMDiagnostics of synchronous motor based on analysis of acoustic signals with application of MFCC and GSDM / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2010 nr 87, s. 185–190. — Bibliogr. s. 189–190, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Diagnostyka silnika synchronicznego oparta na rozpoznawaniu dźwięku z zastosowaniem LPCC i GSDMDiagnostics of a synchronous motor based on sound recognition with application of LPCC and GSDM / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol.56 no. 5, s. 479–482. — Bibliogr. s. 482, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Fault diagnosis of three phase induction motor using current signal, MSAF-RATIO15 and selected classifiers / A. GŁOWACZ, W. GŁOWACZ, Z. GŁOWACZ, J. KOZIK, M. Gutten, D. Korenciak, Z. F. Khan, M. Irfan, E. Carletti // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 4, s. 2413–2419. — Bibliogr. s. 2417–2419

 • keywords: diagnostics, induction motor, classification, current, fault, electrical signal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amm-2017-0355

22
 • Identyfikacja modelu przedziałowego kąta elewacji orientowanego ogniwa słonecznegoAn identification of interval model an elevation angle in oriented PV system / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Witold GŁOWACZ, Mieczysław ZACZYK, Janusz TENETA, Łukasz WIĘCKOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2014 R. 90 nr 8, s. 243–247. — Bibliogr. s. 246–247, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://pe.org.pl/articles/2014/8/57.pdf

 • słowa kluczowe: systemy przedziałowe, orientowane ogniwa słoneczne, identyfikacja

  keywords: oriented PV systems, interval systems, identification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.12915/pe.2014.08.57

23
 • Implementacja automatycznego systemu dialogowego oparta o język Python i bazę danych MySQLImplementation of an automatic dialogue system based on the Python language and MySQL data base / Witold GŁOWACZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2011 R. 49 nr 10, s. 11–14. — Bibliogr. s. 14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Koncepcja sterowania maszyny elektrycznej z zastosowaniem automatycznego systemu dialogowegoThe concept of electrical machine control with the use of an automatic dialogue system / Witold GŁOWACZ // Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa ; ISSN 0208-7448. — 2013 R. 51 nr 5, s. 32–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Mathematical model of DC motor for analysis of commutation processes / Zygfryd GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ // Electrical Power Quality and Utilisation ; ISSN 1234-6799. — 2007 vol. 13 no. 2, s. 65–68. — Bibliogr. s. 68, Summ.. — tekst: http://goo.gl/n1QWlh

 • keywords: DC motor, mathematical model, commutation process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: