Wykaz publikacji wybranego autora

Marcin Ligas, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0970-128X

ResearcherID: R-7962-2017

Scopus: 54915770200

PBN: 900586

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej
2
 • Elementy geodezji wyższej i astronomii geodezyjnej w zadaniach
3
 • Interpolacja danych geoprzestrzennych pochodzących z rynku nieruchmości
4
 • Kartograficzna wizualizacja stref taksacyjnych z wykorzystaniem metod statystyki przestrzennej
5
 • Lokalna precyzyjna quasi-geoida na obszarze Krakowa
6
 • Metody statystyczne w wycenie nieruchomości
7
 • Podejście porównawcze – metoda korygowania ceny średniej
8
 • Podstawy geomatyki
9
 • Pola losowe i ich predykcja geostatystyczna
10
 • Regresja ważona geograficznie jako narzędzie analizy rynku nieruchomości
11
 • Statystyczna metoda wyznaczania nieruchomości reprezentatywnych
12
 • Transformacja wysokości z układu Kronsztadt'60 do układu Kronsztadt'86 na przykładzie powiatu krakowskiego
13
 • Wpływ funkcjonowania PWSTE na rozwój miasta i rynku nieruchomości w kontekście rodzajowego badania strumienia pieniądza
14
 • Wpływ funkcjonowania PWSTE na rozwój miasta i rynku nieruchomości w kontekście rodzajowego badania strumienia pieniądza
15
 • Wysokości EVRF2007 w Krakowie
16
 • Zaawansowane metody analizy statystycznej rynku nieruchomości
17
 • Zastosowanie analizy przestrzennej do modelowania danych pochodzących z rynku nieruchomości
18
 • Zastosowanie modelu regresja – kriging do predykcji wartości nieruchomości