Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Pałubska, dr inż.

poprzednio: Klajn

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8174-4156

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900604

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Algorytm szacowania wartości rynkowej nieruchomości przemysłowych
2
 • Analiza metod wyceny według podejścia dochodowego
3
 • Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla dzielnicy Śródmieście miasta Krakowa w aspekcie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
4
 • Analiza trendu zmiany cen nieruchomości w czasie
5
 • Analiza wpływu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na kształtowanie się cen transakcyjnych w obrocie nieruchomościami niezabudowanymi
6
 • Badania relacji pomiędzy działalnością i rozwojem wyższej uczelni a elementami rynku nieruchomości miasta Jarosław
7
 • Investment nature of real properties on the example of Wielka Wieś municipality
8
 • Monuments as a matter of management of the real estate market
9
 • Określanie wartości innych niż rynkowa w odniesieniu do nieruchomości przemysłowych w Krakowie
10
 • Pozyskiwanie informacji o nieruchomościach jako jeden z głównych etapów wyceny
11
 • Problematyka określania wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację infrastruktury komunikacyjnej
12
 • Property price dependence from noise level on example of local real estate market
13
 • Szacowanie wartości użytkowej i inwestycyjnej nieruchomości przemysłowych
14
 • The industrial real estate market in Krakow
15
 • The industrial real estate market in Krakow and appraising the market value of industrial properties
16
 • The issue concerning the valuation of property encumbered with technical infrastructure equipment
17
 • The issue of the influence of limited use areas on real estate value
18
 • The principles of property purchasing by foreigners in Poland
19
 • Wycena nieruchomości przemysłowych
20
 • Znaczenie opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej w kształtowaniu cen nieruchomości