Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Pałubska, dr inż.

poprzednio: Klajn

adiunkt

Faculty of Mining Surveying and Environmental Engineering
WGGiIŚ-kgzik


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa, geodezja i transport


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8174-4156 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709208878c28a04738edf4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Algorytm szacowania wartości rynkowej nieruchomości przemysłowychThe algorithm of market value appraisal in relation to industrial properties / Joanna KLAJN // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 1, s. 57–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza metod wyceny według podejścia dochodowegoThe real estate appraisal methods analysis by income approach / Joanna KLAJN, Marek KULCZYCKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 1, s. 67–78. — Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-01/Geomatics_2007_1_06.pdf

 • słowa kluczowe: podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, metoda zysków, współczynnik kapitalizacji, dochód netto

  keywords: investment method, profits method, capitalization's factor, net income, income approach

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla dzielnicy Śródmieście miasta Krakowa w aspekcie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystegoThe unbuilt real estate analysis for the area of Śródmieście district in Kraków in the aspect of updating the perpetual usufruct payments / Józef CZAJA, Joanna KLAJN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 41–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-04/Geomatics_2007_4_03.pdf

 • słowa kluczowe: analiza rynku, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, prognozowanie wartości rynkowej

  keywords: updating perpetual usufruct payments, market analysis, market value prediction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza trendu zmiany cen nieruchomości w czasieThe research of properties market prices in the aspect of time influence / Joanna KLAJN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 2, s. 45–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-02/Geomatics_2007_2_04.pdf

 • słowa kluczowe: analiza, model regresji, model postaci iloczynowej, model interwałowy, atrybut

  keywords: analysis, research, regression model, ratio form model, interval model, attribute

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wpływu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na kształtowanie się cen transakcyjnych w obrocie nieruchomościami niezabudowanymiThe research of non built up properties market prices in the aspect of decision of site development conditions influence / Joanna KLAJN // W: Rynek nieruchomości – analizy, modelowanie inwestowanie = Real estate market – analysis, modelling, investment. — Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2007. — (Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ; ISSN 1733-2478 ; vol. 15, nos. 3–4). — ISBN: 978-83-920837-5-7. — S. 79–89. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania relacji pomiędzy działalnością i rozwojem wyższej uczelni a elementami rynku nieruchomości miasta Jarosław : raport z badań : monografiaResearch on relationships between the activity and development of college and components of real estate market in Jarosław / Janusz DĄBROWSKI, Tomasz ADAMCZYK, Piotr CICHOCIŃSKI, Joanna PAŁUBSKA, Maria Żak. — Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, 2012–2013. — 221 s.. — Bibliogr. s. 219–221. — ISBN: 978-83-63909-00-0. — J. Dąbrowski – dod. afiliacja: PWSTE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Investment nature of real properties on the example of Wielka Wieś municipalityInwestycyjny charakter nieruchomości na przykładzie gminy Wielka Wieś / Joanna PAŁUBSKA, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 79–88. — Bibliogr. s. 88, Summ., Streszcz.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.3/geom.2013.7.3.79.pdf

 • słowa kluczowe: grunty rolne, inwestycje w nieruchomości, zmiana przeznaczenia nieruchomości

  keywords: agricultural lands, change of real property's intended use, real property investments

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.3.79

9
 • Monuments as a matter of management of the real estate market / Joanna PAŁUBSKA // W: ”GIS ODYSSEY 2016” : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 5th–9th September 2016, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Agnieszka Bieda, Jarosław Bydłosz, Anna Kowalczyk. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2016]. — ISBN: 978-953-6129-55-3. — S. 198–206. — Bibliogr. s. 205–206, Abstr.. — Dostęp również online: {https://goo.gl/QELjHD} [2016-11-15]

 • keywords: listed property, data sources regarding listed properties, investment on real estate market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Określanie wartości innych niż rynkowa w odniesieniu do nieruchomości przemysłowych w KrakowieAppraisng different than market value in relation to industrial properties in Krakow / Joanna KLAJN // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2010 vol. 18 no. 3, s. 17–28. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.. — ISBN 978-83-61564-32-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pozyskiwanie informacji o nieruchomościach jako jeden z głównych etapów wyceny[Information acquisition of real estate] as a one of the main parts in appraisal / Joanna PAŁUBSKA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2011 nr 2, s. 47–55. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Problematyka określania wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację infrastruktury komunikacyjnejThe issue of defining the amount of compensation for properties taken under communication infrastructure / Joanna PAŁUBSKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2012 vol. 20 no. 2, s. 187–199. — Bibliogr. s. 198, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Szacowanie wartości użytkowej i inwestycyjnej nieruchomości przemysłowychAppraising the non market value of industrial properties / Joanna KLAJN // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2009 vol. 17 nr 1, s. 59–67. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61564-04-1

 • słowa kluczowe: wartość nierynkowa, wartość użytkowa, wartość inwestycyjna, CAMP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The industrial real estate market in Krakow / Joanna KLAJN // W: EILAT 2009 [Dokument elektroniczny] : FIG working week : surveyors key role in accelerated development : 3–8 May 2009, Eilat, Israel : proceedings / International Federation of Surveyors. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Denmark : IFS], cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-87-90907-73-0. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The industrial real estate market in Krakow and appraising the market value of industrial properties / Joanna KLAJN // W: STOCKHOLM 2008 [Dokument elektroniczny] : FIG working week – integrating generations : including the joint FIG-UN-Habitat seminar on „Improving slum conditions through innovative financing” : Stockholm, Sweden, 14–19 June 2008 : proceedings / SLF Sveriges Lantmätareförening, FIG International Federation of Surveyors. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Copenhagen : International Federation of Surveyors, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-87-90907-67-9. — S. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 18, Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The issue concerning the valuation of property encumbered with technical infrastructure equipmentProblematyka wyceny nieruchomości obciążonych urządzeniami infrastruktury technicznej / Joanna PAŁUBSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 no. 1, s. 69–76. — Bibliogr. s. 75–76, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.1/geom.2012.6.1.69.pdf

 • słowa kluczowe: odszkodowanie, służebność przesyłu, wynagrodzenie, urządzenia infrastruktury technicznej

  keywords: transmission line easement, recompense, compensation, technical infrastructure equipment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • The issue of the influence of limited use areas on real estate valueProblematyka wpływu obszarów ograniczonego użytkowania na wartość nieruchomości / Joanna PAŁUBSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2019 vol. 13 no. 4, s. 79–91. — Bibliogr. s. 89–90, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.4/geom.2019.13.4.79.pdf

 • słowa kluczowe: hałas lotniczy, czynniki środowiskowe, spadek wartości nieruchomości

  keywords: aircraft noise, environmental factors, decrease in property

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2019.13.4.79

19
 • The principles of property purchasing by foreigners in PolandZasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce / Elżbieta JASIŃSKA, Joanna KLAJN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 3, s. 61–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-03/Geomatics_2007_3_04.pdf

 • słowa kluczowe: Unia Europejska, zakup nieruchomości, cudzoziemcy, EOG

  keywords: European Union, EEA, real estate purchase, foreigners

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Wycena nieruchomości przemysłowychAppraising industrial properties / Joanna KLAJN // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2008 vol. 16 no. 3: Wycena nieruchomości = Real estate valuation, s. 67–76. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Abstr.. — ISBN 978-83-920837-8-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Znaczenie opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej w kształtowaniu cen nieruchomościThe meaning of fees for a land exemption from an agricultural and forrest use in formation of the price level of the real estate / Joanna PAŁUBSKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/III, s. 187–196. — Bibliogr. s.196, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: