Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Pałubska, dr inż.

poprzednio: Klajn

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8174-4156

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900604

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2011315
201922
201611
2013211
201233
201111
201022
2009211
2008211
2007514
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem20128
201922
201611
2013211
2012321
201111
201022
2009211
2008211
2007541
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem20173
201922
201611
201322
201233
201111
201022
2009211
2008211
200755
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2020
201922
201611
201322
201233
201111
201022
200922
200822
200755
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem20173
201922
201611
201322
201233
201111
2010211
2009211
2008211
200755
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem20182
201922
201611
201322
201233
201111
201022
2009211
200822
20075411
 • Algorytm szacowania wartości rynkowej nieruchomości przemysłowychThe algorithm of market value appraisal in relation to industrial properties / Joanna KLAJN // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 1, s. 57–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza metod wyceny według podejścia dochodowegoThe real estate appraisal methods analysis by income approach / Joanna KLAJN, Marek KULCZYCKI // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 1, s. 67–78. — Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/DS94Qk

 • słowa kluczowe: podejście dochodowe, metoda inwestycyjna, metoda zysków, współczynnik kapitalizacji, dochód netto

  keywords: the income approach, investment method, profits method, capitalization's factor, net income

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych dla dzielnicy Śródmieście miasta Krakowa w aspekcie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystegoThe unbuilt real estate analysis for the area of Śródmieście district in Kraków in the aspect of updating the perpetual usufruct payments / Józef CZAJA, Joanna KLAJN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 41–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/gVNYJx

 • słowa kluczowe: analiza rynku, aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, prognozowanie wartości rynkowej

  keywords: the updating the perpetual usufruct payments, the market analysis, the market value prediction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza trendu zmiany cen nieruchomości w czasieThe research of properties market prices in the aspect of time influence / Joanna KLAJN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 2, s. 45–58. — Bibliogr. s. 58, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/6wbXdK

 • słowa kluczowe: analiza, model regresji, model postaci iloczynowej, model interwałowy, atrybut

  keywords: analysis, research, regression model, ratio form model, interval model, attribute

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza wpływu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na kształtowanie się cen transakcyjnych w obrocie nieruchomościami niezabudowanymiThe research of non built up properties market prices in the aspect of decision of site development conditions influence / Joanna KLAJN // W: Rynek nieruchomości – analizy, modelowanie inwestowanie = Real estate market – analysis, modelling, investment. — Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2007. — (Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ; ISSN 1733-2478 ; vol. 15, nos. 3–4). — ISBN: 978-83-920837-5-7. — S. 79–89. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania relacji pomiędzy działalnością i rozwojem wyższej uczelni a elementami rynku nieruchomości miasta Jarosław : raport z badań : monografiaResearch on relationships between the activity and development of college and components of real estate market in Jarosław / Janusz DĄBROWSKI, Tomasz ADAMCZYK, Piotr CICHOCIŃSKI, Joanna PAŁUBSKA, Maria Żak. — Jarosław : Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, 2012–2013. — 221 s.. — Bibliogr. s. 219–221. — ISBN: 978-83-63909-00-0. — J. Dąbrowski – dod. afiliacja: PWSTE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Investment nature of real properties on the example of Wielka Wieś municipalityInwestycyjny charakter nieruchomości na przykładzie gminy Wielka Wieś / Joanna PAŁUBSKA, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 3, s. 79–88. — Bibliogr. s. 88, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: grunty rolne, inwestycje w nieruchomości, zmiana przeznaczenia nieruchomości

  keywords: agricultural lands, change of real property's intended use, real property investments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Monuments as a matter of management of the real estate market / Joanna PAŁUBSKA // W: ”GIS ODYSSEY 2016” : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 5th–9th September 2016, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Agnieszka Bieda, Jarosław Bydłosz, Anna Kowalczyk. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2016]. — ISBN: 978-953-6129-55-3. — S. 198–206. — Bibliogr. s. 205–206, Abstr.. — Dostęp również online: {https://goo.gl/QELjHD} [2016-11-15]

 • keywords: listed property, data sources regarding listed properties, investment on real estate market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Określanie wartości innych niż rynkowa w odniesieniu do nieruchomości przemysłowych w KrakowieAppraisng different than market value in relation to industrial properties in Krakow / Joanna KLAJN // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2010 vol. 18 no. 3, s. 17–28. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr.. — ISBN 978-83-61564-32-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Pozyskiwanie informacji o nieruchomościach jako jeden z głównych etapów wyceny[Information acquisition of real estate] as a one of the main parts in appraisal / Joanna PAŁUBSKA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2011 nr 2, s. 47–55. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Problematyka określania wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację infrastruktury komunikacyjnejThe issue of defining the amount of compensation for properties taken under communication infrastructure / Joanna PAŁUBSKA // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2012 vol. 20 no. 2, s. 187–199. — Bibliogr. s. 198, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Szacowanie wartości użytkowej i inwestycyjnej nieruchomości przemysłowychAppraising the non market value of industrial properties / Joanna KLAJN // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2009 vol. 17 nr 1, s. 59–67. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61564-04-1

 • słowa kluczowe: wartość nierynkowa, wartość użytkowa, wartość inwestycyjna, CAMP

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The industrial real estate market in Krakow / Joanna KLAJN // W: EILAT 2009 [Dokument elektroniczny] : FIG working week : surveyors key role in accelerated development : 3–8 May 2009, Eilat, Israel : proceedings / International Federation of Surveyors. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Denmark : IFS], cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-87-90907-73-0. — S. 1–14. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 14, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • The industrial real estate market in Krakow and appraising the market value of industrial properties / Joanna KLAJN // W: STOCKHOLM 2008 [Dokument elektroniczny] : FIG working week – integrating generations : including the joint FIG-UN-Habitat seminar on „Improving slum conditions through innovative financing” : Stockholm, Sweden, 14–19 June 2008 : proceedings / SLF Sveriges Lantmätareförening, FIG International Federation of Surveyors. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Copenhagen : International Federation of Surveyors, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-87-90907-67-9. — S. 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 18, Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • The issue concerning the valuation of property encumbered with technical infrastructure equipmentProblematyka wyceny nieruchomości obciążonych urządzeniami infrastruktury technicznej / Joanna PAŁUBSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2012 vol. 6 no. 1, s. 69–76. — Bibliogr. s. 75–76, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2012.6.1/geom.2012.6.1.69.pdf

 • słowa kluczowe: odszkodowanie, służebność przesyłu, wynagrodzenie, urządzenia infrastruktury technicznej

  keywords: transmission line easement, the recompense, the compensation, the technical infrastructure equipment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • The issue of the influence of limited use areas on real estate valueProblematyka wpływu obszarów ograniczonego użytkowania na wartość nieruchomości / Joanna PAŁUBSKA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2019 vol. 13 no. 4, s. 79–91. — Bibliogr. s. 89–90, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2019.13.4/geom.2019.13.4.79.pdf

 • słowa kluczowe: hałas lotniczy, czynniki środowiskowe, spadek wartości nieruchomości

  keywords: aircraft noise, environmental factors, decrease in property

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2019.13.4.79

18
 • The principles of property purchasing by foreigners in PolandZasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce / Elżbieta JASIŃSKA, Joanna KLAJN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 3, s. 61–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/2LakTL

 • słowa kluczowe: Unia Europejska, zakup nieruchomości, cudzoziemcy, EOG

  keywords: European Union, EEA, real estate purchase, foreigners

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wycena nieruchomości przemysłowychAppraising industrial properties / Joanna KLAJN // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2008 vol. 16 no. 3: Wycena nieruchomości = Real estate valuation, s. 67–76. — Bibliogr. s. 75, Streszcz., Abstr.. — ISBN 978-83-920837-8-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Znaczenie opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej w kształtowaniu cen nieruchomościThe meaning of fees for a land exemption from an agricultural and forrest use in formation of the price level of the real estate / Joanna PAŁUBSKA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/III, s. 187–196. — Bibliogr. s.196, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: