Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Wędrychowicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 38662031700

PBN: 946534

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Hybrydowe uszczelnienie dla wału w układzie pionowym[Hybrid seal for a shaft in a vertical layout] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, SIKORA Wojciech, WĘDRYCHOWICZ Dariusz. — Int.Cl.: F16J 15/43\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423957 A1 ; Opubl. 2019-07-01. — Zgłosz. nr P.423957 z dn. 2017-12-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 14, s. 36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423957A1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, uszczelnienie hybrydowe, magnesy trwałe, wał pionowy, stopniowana tulejka kołnierzowa ruchoma, stopniowana tulejka kołnierzowa nieruchoma

  keywords: permanent magnets, vertical shaft, hybrid seal, magnetic fluid, movable stepped flanged bushings, stationary stepped flanged sleeve

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Hybrydowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną, zwłaszcza dla wału wysokoobrotowego[Hybrid sealing with magnetic fluid, especially for a high-speed shaft] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, KOT Marcin, WĘDRYCHOWICZ Dariusz. — Int.Cl.: F16J 15/54\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423713 A1 ; Opubl. 2019-06-17. — Zgłosz. nr P.423713 z dn. 2017-12-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 13, s. 44. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423713A1.pdf

 • słowa kluczowe: wielokrawędziowe nabiegunniki, tulejka kołnierzowa, ciecz magnetyczna, uszczelnienie hybrydowe, magnesy trwałe, wał wysokoobrotowy

  keywords: permanent magnets, high-speed shaft, hybrid sealing, flanged sleeve, multi-edged pole pieces, magnetic fluid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Przepust wału obrotowego uszczelniony cieczą ferromagnetyczną[Feedthrough of rotating shaft sealed with ferromagnetic fluid] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, SIKORA Wojciech, WĘDRYCHOWICZ Dariusz. — Int.Cl.: F16J 15/43\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423984 A1 ; Opubl. 2019-07-01. — Zgłosz. nr P.423984 z dn. 2017-12-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 14, s. 36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423984A1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz ferromagnetyczna, wał obrotowy, przepust, magnesy trwałe o przekroju poprzecznym ceowym, tuleja kołnierzowa symetryczna, tuleje kołnierzowe niesymetryczne

  keywords: ferromagnetic fluid, rotating shaft, permanent magnets of C-shaped cross-section, feedthrough, symetrical flanged sleeve, unsymetrical flanged sleeves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ślizgowe łożysko oporowe smarowane cieczą magnetyczną[Thrust-slide bearing lubricated with magnetic fluid] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, KOT Marcin, WĘDRYCHOWICZ Dariusz. — Int.Cl.: F16C 32/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424082 A1 ; Opubl. 2019-07-01. — Zgłosz. nr P.424082 z dn. 2017-12-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 14, s. 35. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424082A1.pdf

 • słowa kluczowe: wielokrawędziowy nabiegunnik, tulejka kołnierzowa, łożysko oporowe, ciecz magnetyczna, panewka porowata, magnesy trwałe, podstawa, wałek ze stopniowanym czopem walcowym

  keywords: permanent magnets, thrust bearing, flanged sleeve, porous bearing bushing, multi-edged pole piece, magnetic fluid, shaft with graduated cylindrical journal, base

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną dla wału[Centrifugal seal with magnetic fluid for a shaft] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, WĘDRYCHOWICZ Dariusz, SIKORA Wojciech. — Int.Cl.: F04D 29/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423513 A1 ; Opubl. 2019-06-03. — Zgłosz. nr P.423513 z dn. 2017-11-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 12, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423513A1.pdf

 • słowa kluczowe: tuleja kołnierzowa, uszczelnienie odśrodkowe wału, ciecz magnetyczna, pierścieniowe magnesy trwałe spolaryzowane osiowo

  keywords: flanged sleeve, magnetic fluid, centrifugal shaft seal, annular permanent magnets polarized axially

  cyfrowy identyfikator dokumentu: