Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Wędrychowicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 38662031700

PBN: 946534

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • BCE – oprogramowanie wspomagające zarządzanie eksploatacją taśm przenośnikowych w kopalniach KGHM : [streszczenie][Description of the BCE (Belt Conveyor Editor) system to support the management of conveyor belts] / Piotr KULINOWSKI, Dariusz WĘDRYCHOWICZ, Marcin KACPRZAK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — Na obwol. tyt.: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 89. — Pełny tekst W: Materiały konferencyjne XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 21–25 lutego 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : IGSMiE PAN, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 1112–1122. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1122, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Hybrydowe uszczelnienie dla wału w układzie pionowym[Hybrid seal for a shaft in a vertical layout] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, SIKORA Wojciech, WĘDRYCHOWICZ Dariusz. — Int.Cl.: F16J 15/43\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423957 A1 ; Opubl. 2019-07-01. — Zgłosz. nr P.423957 z dn. 2017-12-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 14, s. 36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423957A1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz magnetyczna, uszczelnienie hybrydowe, magnesy trwałe, wał pionowy, stopniowana tulejka kołnierzowa ruchoma, stopniowana tulejka kołnierzowa nieruchoma

  keywords: permanent magnets, vertical shaft, hybrid seal, magnetic fluid, movable stepped flanged bushings, stationary stepped flanged sleeve

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Hybrydowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną, zwłaszcza dla wału wysokoobrotowego[Hybrid sealing with magnetic fluid, especially for a high-speed shaft] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, KOT Marcin, WĘDRYCHOWICZ Dariusz. — Int.Cl.: F16J 15/54\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423713 A1 ; Opubl. 2019-06-17. — Zgłosz. nr P.423713 z dn. 2017-12-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 13, s. 44. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423713A1.pdf

 • słowa kluczowe: wielokrawędziowe nabiegunniki, tulejka kołnierzowa, ciecz magnetyczna, uszczelnienie hybrydowe, magnesy trwałe, wał wysokoobrotowy

  keywords: permanent magnets, high-speed shaft, hybrid sealing, flanged sleeve, multi-edged pole pieces, magnetic fluid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Informatyczne wspomaganie procesu zarządzania eksploatacją taśm przenośnikowych[Computer aided management of conveyor belts maintenance] / Marcin KACPRZAK, Piotr KULINOWSKI, Dariusz WĘDRYCHOWICZ // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty transportu taśmowego (powierzchniowego i podziemnego) : XIX międzynarodowe sympozjum : Zakopane, 5–6 maja 2011 / Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM S. A.. — Wolbrom : FTT WOLBROM S. A., cop. 2011. — ISBN: 978-83-60605-18-9. — S. 109–124. — Bibliogr. s. 123–124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kierunki ograniczenia awaryjności przenośników taśmowychReducing belt conveyors failure rate / D. WĘDRYCHOWICZ, P. KULINOWSKI // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2013 : Kraków, 18–22 lutego 2013 : streszczenia referatów / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej, 2013 + CD-ROM. — Na obwol. tyt.: XXII Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 1–14. — Bibliogr. s. 12–13, Streszcz., Abstr.. — Tekst na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Modelowanie charakterystyki mechanicznej amortyzatora metalowo-elastomerowego[Modelling of mechanical properties of metal-elastomer machine mount] / Wojciech SIKORA, Dariusz WĘDRYCHOWICZ // W: TYGIEL 2018 : „interdyscyplinarność kluczem do rozwoju” : X interdyscyplinarna konferencja naukowa : Lublin, 17–18 marca 2018 r. : abstrakty / red. Beata A. Nowak, Monika Maciąg, Kamil Maciąg. — Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2018. — ISBN: 978-83-65272-76-8. — S. 172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena niezawodności sieci transportowych w podziemnych zakładach wydobywczych : [streszczenie][Transportation networks reliability evaluation in underground mines] / Jan Feliks SZYBKA, Dariusz WĘDRYCHOWICZ, Mirosław Pieniążek // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — Na obwol. tyt.: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 93. — Pełny tekst W: Materiały konferencyjne XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 21–25 lutego 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : IGSMiE PAN, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 1145–1155. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1154, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Podpora krążnikowa[Roller support] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: FURMANIK Kazimierz, Bogacz Roman, BODZIONY Przemysław, Heller Franciszek, KALUKIEWICZ Antoni, KULINOWSKI Piotr, PYTKO Stanisław, WĘDRYCHOWICZ Dariusz, Matyga Jan. — Int.Cl.: B65G 39/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390142 A1 ; Opubl. 2010-10-11. — Zgłosz. nr P.390142 z dn. 2010-01-07 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 21, s. 12. — Błędnie podano nazwisko: Stanisław Pykto. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390142A1.pdf

 • słowa kluczowe: tarcie, przenośniki taśmowe, krążnik centrujący

  keywords: friction, alignement idler, belt conveyors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Podwójne uszczelnienie ochronne dla łożyska tocznego[Double protective seal for rolling bearings] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, KOT Marcin, WĘDRYCHOWICZ Dariusz. — Int.Cl.: F16C 33/76\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 427025 A1 ; Opubl. 2020-03-23. — Zgłosz. nr P.427025 z dn. 2018-09-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 7, s. 41. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL427025A1.pdf

 • słowa kluczowe: wielokrawędziowy nabiegunnik, tulejka kołnierzowa, pokrywa, ciecz magnetyczna, uszczelnienie ochronne, sprężyna, pierścień nośny, magnes trwały, pierścień ślizgowy

  keywords: permanent magnet, flanged sleeve, protective seal, spring, multi-edged pole piece, cover, support ring, sliding ring, magnetic fluid

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Przepust wału obrotowego uszczelniony cieczą ferromagnetyczną[Feedthrough of rotating shaft sealed with ferromagnetic fluid] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, SIKORA Wojciech, WĘDRYCHOWICZ Dariusz. — Int.Cl.: F16J 15/43\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423984 A1 ; Opubl. 2019-07-01. — Zgłosz. nr P.423984 z dn. 2017-12-21 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 14, s. 36. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423984A1.pdf

 • słowa kluczowe: ciecz ferromagnetyczna, wał obrotowy, przepust, magnesy trwałe o przekroju poprzecznym ceowym, tuleja kołnierzowa symetryczna, tuleje kołnierzowe niesymetryczne

  keywords: ferromagnetic fluid, rotating shaft, permanent magnets of C-shaped cross-section, feedthrough, symetrical flanged sleeve, unsymetrical flanged sleeves

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Przepust wału obrotowego z wielostopniowymi uszczelnieniami ferromagnetycznymi[Feedthrough of rotary shaft with multi-stage ferromagnetic seals] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, KOT Marcin, WĘDRYCHOWICZ Dariusz. — Int.Cl.: F04D 29/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 426804 A1 ; Opubl. 2020-03-09. — Zgłosz. nr P.426804 z dn. 2018-08-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 6, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL426804A1.pdf

 • słowa kluczowe: wielokrawędziowy nabiegunnik, ciecz ferromagnetyczna, magnes trwały spolaryzowany promieniowo, pierścień nośny, przepust wału obrotowego, tulejka kołnierzowa nośna, walcowy magnes trwały spolaryzowany osiowo

  keywords: ferromagnetic fluid, multi-edged pole piece, feedthrough of rotary shaft, support flanged sleeve, permanent magnet radially polarized, cylindrical permanent magnet axially polarized, support ring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Ślizgowe łożysko oporowe smarowane cieczą magnetyczną[Thrust-slide bearing lubricated with magnetic fluid] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, KOT Marcin, WĘDRYCHOWICZ Dariusz. — Int.Cl.: F16C 32/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 424082 A1 ; Opubl. 2019-07-01. — Zgłosz. nr P.424082 z dn. 2017-12-27 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 14, s. 35. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL424082A1.pdf

 • słowa kluczowe: wielokrawędziowy nabiegunnik, tulejka kołnierzowa, łożysko oporowe, ciecz magnetyczna, panewka porowata, magnesy trwałe, podstawa, wałek ze stopniowanym czopem walcowym

  keywords: permanent magnets, thrust bearing, flanged sleeve, porous bearing bushing, multi-edged pole piece, magnetic fluid, shaft with graduated cylindrical journal, base

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Teoria podobieństwa w modelowaniu fizycznym przenośnika taśmowego[The theory of similarity in the physical modelling of the belt conveyor] / Kazimierz FURMANIK, Piotr KULINOWSKI, Dariusz WĘDRYCHOWICZ // W: 20 lat doświadczeń i perspektywy rozwoju transportu taśmowego : XX miedzynarodowe sympozjum : Zakopane 9–11 maja 2012 / Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM S A.. — Wolbrom ; Kraków : FTT WOLBROM S. A., AWK „GEO”, cop. 2012. — ISBN: 978-83-60605-19-6. — S. 110–117. — Bibliogr. s. 117. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The influence of number and values of ratios in stepped gearbox on mileage fuel consumption in NEDC test and real traffic / Piotr BERA, Dariusz WĘDRYCHOWICZ // W: KONMOT – 2016 : scientific automotive conference : September 22\textsuperscript{nd} – 23\textsuperscript{rd}, 2016, Krakow, Poland : book of abstract / red. nauk. Władysław Mitianiec ; IPSiSS. — Kraków : Wydawnictwo PK, [2016]. — ISBN: 978-83-7242-897-4. — S. 15–17. — Bibliogr. s. 17

 • keywords: fuel consumption, fuel consumption characteristic in dynamic states, gearbox ratios

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Uszczelnienie hybrydowe dla wielkogabarytowych elementów o ruchu obrotowym lub posuwisto-zwrotnym[Hybrid seal for large-size elements with rotary or reciprocating motion] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, KOT Marcin, WĘDRYCHOWICZ Dariusz. — Int.Cl.: F16J 15/53\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 426310 A1 ; Opubl. 2020-01-13. — Zgłosz. nr P.426310 z dn. 2018-07-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2020  nr 2, s. 28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL426310A1.pdf

 • słowa kluczowe: wielokrawędziowe nabiegunniki, miękkie pierścienie uszczelniające, dławik, ciecz magnetyczna, uszczelnienie hybrydowe, magnesy trwałe, elementy wielkogabarytowe, pierścienie dociskowe

  keywords: permanent magnets, hybrid seal, multi-edged pole pieces, soft sealing rings, magnetic fluid, large-size elements, pressure rings, gland follower

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną dla wału[Centrifugal seal with magnetic fluid for a shaft] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, WĘDRYCHOWICZ Dariusz, SIKORA Wojciech. — Int.Cl.: F04D 29/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423513 A1 ; Opubl. 2019-06-03. — Zgłosz. nr P.423513 z dn. 2017-11-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2019  nr 12, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423513A1.pdf

 • słowa kluczowe: tuleja kołnierzowa, uszczelnienie odśrodkowe wału, ciecz magnetyczna, pierścieniowe magnesy trwałe spolaryzowane osiowo

  keywords: flanged sleeve, magnetic fluid, centrifugal shaft seal, annular permanent magnets polarized axially

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wyznaczanie strategii prewencyjnych odnów przenośników taśmowychDetermining a preventive renewal strategy of belt conveyors / Jan SZYBKA, Dariusz WĘDRYCHOWICZ // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 1104–1113. — Bibliogr. s. 1113, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: